Söksida

Hittade 191 i kategori "Nyheter"

 • Vårdpersonal vill prata mat – men saknar rätt förutsättningar

  Många sjuksköterskor och läkare inom primärvården vill prata med patienterna om hälsosamma matvanor mer än vad de gör idag. Men det saknas framför allt tid och resurser. Det visar en ny undersökning.
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-02-10
 • Livsmedelsverket åtalsanmäler slakteri för brott mot djurskyddslagen

  Livsmedelsverket åtalsanmäler AB Ginsten Slakteri för misstänkt brott mot flera djurskyddslagar i samband med bedövning av grisar vid slakt. Livsmedelsverket misstänker att AB Ginsten Slakteri har
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2016-12-21
 • Dioxinhalten i eko-ägg behöver sänkas

  Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg. Även om halterna inte överskrider gränsvärdena uppmanar
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2016-10-12
 • En ökad samverkan mellan kommuner ett av flera förslag i ny rapport till regeringen om livsmedelskontrollen

  Att livsmedelskontrollen i Sverige fungerar på ett bra sätt är viktigt för att maten ska vara säker och ingen ska bli lurad. En ökad samverkan mellan kommuner skulle ge bättre resursanvändning och
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2016-10-04
 • Brister i kontrollen av dricksvattenanläggningar

  Det är två steg framåt och ett steg bakåt i arbetet med svensk livsmedelskontroll. Målet att prioritera de företag som kan utgöra störst risk för konsumenterna är uppnått. Men under 2015 minskade
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2016-09-14
 • Ge synpunkter på en genmodifierad sojaböna

  Nu får alla som vill, kommentera och ha synpunkter på Efsas riskvärdering av den genmodifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 Den 18 augusti publicerade Efsa, den europeiska myndigheten för
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2016-08-25
 • Livsmedelsverket stänger Eddis ostfabrik i Norrköping

  Förbud för tillverkning och försäljning av samtliga livsmedel. Det blev resultatet av den oanmälda kontroll Livsmedelsverket nyligen gjorde på Eddis ost i Norrköping. Livsmedelsverket har efter tips
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-07-10
 • God kontrollsed ska göra livsmedelskontrollen efterfrågad

  Sveriges livsmedelsinspektörer samlas i två dagar för att utveckla landets livsmedelskontroll. Temat är God kontrollsed - nytta och trygghet. Och utmaningarna är många. Det handlar om etik och
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-05-16
 • Så gör Livsmedelsverket det enklare för livsmedelsföretagen

  Tydligare information, likvärdig livsmedelskontroll och effektivare exportstöd är tre områden där Livsmedelsverket kan förenkla och förbättra stödet till livsmedelsföretagen. Det blev tydligt i
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-05-07
 • Efsa: Överanvändning av antibiotika ger fortsatt stora problem med antibiotikaresistens

  Problemen med resistenta bakterier i människor och djur fortsätter. En ny rapport från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa bekräftar bilden att antibiotikaresistens är ett av de
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-02-27
 • Mat vid kriser tema för Livsmedelsverkets heldagsseminarium

  Mat och dricksvatten är avgörande för att samhället ska fungera. Men hur blir det vid kriser och andra större störningar? Idag samlar Livsmedelsverket ett hundratal företrädare från bland annat
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-12-05
 • Nya branschriktlinjer för hantverksmässig charktillverkning

  Den som tillverkar charkvaror hantverksmässigt kan göra det på ett säkert sätt och känna till vilka regler som gäller med hjälp av nya nationella branschriktlinjer. Eldrimner, nationellt
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-10-24
 • Utbrottet av campylobacter är över och ska utvärderas

  Utbrottet av campylobacter kopplat till svensk kyckling är över sedan i somras. Det ska nu utvärderas i en extern utredning. Antalet personer som blir sjuka av campylobacter ligger sedan mitten av
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-09-21
 • Färre fynd av listeria i mat

  Fynden av listeria i kallrökt eller gravad fisk och skivade charkprodukter i butik har minskat de senaste åren. Bakterien hittades också i färre prov på utrustning och i lokaler hos producenter av
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-09-19
 • Fortsatt spårning av ägg från Nederländerna

  Fortsatt spårning av ägg från Nederländerna Det parti med ägg som kan innehålla resthalter av det otillåtna ämnet fipronil har stoppats. Tidigare partier som förts in till Sverige av en grossist har
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-08-08
 • Ägg med otillåtet bekämpningsmedel har sålts till Sverige

  Ägg som stoppats i flera EU-länder på grund av resthalter av fipronil har sålts i Sverige. Livsmedelsverket fick information från EU-kommissionen idag och har tillsammans med kommunernas
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-08-04
 • Taiwan vill öppna marknaden för svenska nötköttsexportörer

  Sverige och Nederländerna kan bli de två första EU-länder som får exportera nötkött till Taiwan. Om förslaget inte stöter på några hinder under den remisstid som nu startar i Taiwan, öppnas därmed
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-07-21
 • Insatserna mot campylobacter har gett effekt – men fler än normalt blir fortfarande sjuka

  De insatser som har gjorts för att minska problemen med campylobacter börjar ge resultat, även om sjukdomsfallen fortfarande är fler än normalt. Myndigheterna har följt och analyserat situationen,
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-06-19
 • Gotland klarar sig minst två veckor om ön blir isolerad

  Gotland kan klara livsmedelsförsörjningen i minst två veckor om alla transporter till och från ön bryts. Det är slutsatsen av ett krisberedskapsprojekt som Livsmedelsverket, Region Gotland,
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-05-10
 • Maxdoser för vitaminer och mineraler i kosttillskott

  Även nödvändiga vitaminer och mineraler kan vara skadliga i för höga doser. På uppdrag av regeringen ser Livsmedelsverket över möjligheterna för nationella regler med maximivärden. De allra flesta
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-05-09