Söksida

Hittade 256 i kategori "Nyheter"

 • Grönare mat för hälsan och miljön – nu lanseras nya kostråd

  Äta grönare, lagom mycket och röra på sig i vardagen. Det är grundbudskapen i de nya råden om bra matvanor som Livsmedelsverket presenterar idag. Kostråden passar för de flesta och handlar om att må
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-04-27
 • Livsmedelsverket kartlägger oorganisk arsenik i risprodukter

  Livsmedelsverket undersöker halterna av oorganiskt arsenik i ris och risprodukter. Studien ska även ta reda på om olika tillagningsmetoder påverkar halterna. Det saknas en detaljerad kunskap om
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-04-21
 • Ny webbplats för Livsmedelsverket

  Enkel att använda antingen du använder dator, mobil eller platta. Det är målet med Livsmedelsverkets nya webbplats, som riktar sig till breda målgrupper. Livsmedelsverket öppnar i dag en ny
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-03-09
 • Nyckelhålet gör skillnad

  Nyckelhålet driver produktutvecklingen av svenska livsmedel i en mer hälsosam riktning. Det visar en undersökning från Livsmedelsverket. Och att välja Nyckelhålsmärkt mat gör skillnad – det blir mer
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-03-09
 • Svårt att göra medvetna val utifrån informationen på matförpackningen

  Många konsumenter har svårt att förstå informationen på matförpackningen vilket kan innebära problem när de vill välja till exempel hälsosammare mat. Det visar en kartläggning från Livsmedelsverket.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-03-06
 • Mer pengar till hälsosamma matvanor

  Bra matvanor förebygger kroniska sjukdomar. Därför har Livsmedelsverket fått i uppdrag av regeringen att sprida information om bra matvanor I uppdraget ingår bland annat att anpassa informationen om
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-03-06
 • Få kontroll på kosttillskott

  Nu kan både företag och myndigheter få stöd att följa reglerna för kosttillskott. Livsmedelsverket har i samarbete med kommuninspektörer tagit fram den första kontrollhandboken för kosttillskott. Den
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-02-26
 • Strategiskt samarbete för säker mat

  I Sverige ska alla kunna lita på maten vi äter. Alla myndigheter i livsmedelskedjan från jord till bord delar ett viktigt uppdrag. Därför vidareutvecklar vi tillsammans det strategiska arbetet för en
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-02-26
 • Livsmedelsverket vitesförelägger Gothemsgården Gotland AB

  Texten ändrad 10 februari 2015 Livsmedelsverket vitesförelägger Gothemsgården Gotland AB. Skälet är att företaget inte hanterar så kallat specifikt riskmaterial (SRM) enligt regelverket Ett
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-02-26
 • Listeriautbrott kopplat till charkprodukter är över

  Det större utbrott av listeria runt om i Sverige bedöms nu som avslutat eftersom det har gått tre månader utan att nya fall har upptäckts. Smittan kan ha spridits via charkprodukter. Listeria är en
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-02-26
 • Livsmedelsverket stoppar vinblad med höga halter bekämpningsmedel

  Livsmedelsverkets gränskontroll har stoppat vinblad från Turkiet med höga halter bekämpningsmedel. Sammanlagt innehöll vinbladen 40 olika sorters bekämpningsmedel. 17 av ämnena hade halter långt
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-02-26
 • Vårdpersonal vill prata mat – men saknar rätt förutsättningar

  Många sjuksköterskor och läkare inom primärvården vill prata med patienterna om hälsosamma matvanor mer än vad de gör idag. Men det saknas framför allt tid och resurser. Det visar en ny undersökning.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-02-10
 • Livsmedelsverket åtalsanmäler slakteri för brott mot djurskyddslagen

  Livsmedelsverket åtalsanmäler AB Ginsten Slakteri för misstänkt brott mot flera djurskyddslagar i samband med bedövning av grisar vid slakt. Livsmedelsverket misstänker att AB Ginsten Slakteri har
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-12-21
 • Dioxinhalten i eko-ägg behöver sänkas

  Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg. Även om halterna inte överskrider gränsvärdena uppmanar
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-10-12
 • En ökad samverkan mellan kommuner ett av flera förslag i ny rapport till regeringen om livsmedelskontrollen

  Att livsmedelskontrollen i Sverige fungerar på ett bra sätt är viktigt för att maten ska vara säker och ingen ska bli lurad. En ökad samverkan mellan kommuner skulle ge bättre resursanvändning och
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-10-04
 • Brister i kontrollen av dricksvattenanläggningar

  Det är två steg framåt och ett steg bakåt i arbetet med svensk livsmedelskontroll. Målet att prioritera de företag som kan utgöra störst risk för konsumenterna är uppnått. Men under 2015 minskade
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-09-14
 • Ge synpunkter på en genmodifierad sojaböna

  Nu får alla som vill, kommentera och ha synpunkter på Efsas riskvärdering av den genmodifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 Den 18 augusti publicerade Efsa, den europeiska myndigheten för
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-08-25
 • Livsmedelsverket varnar mjölkproteinallergiker för Holly's & Dan’s chocolate peanut crunch Vegan nice cream från Alvesta glass

  Glassen Holly's & Dan's chocolate peanut crunch Vegan nice cream från Alvesta glass har vid provtagning visat sig innehålla små mängder mjölkprotein. Företaget har stoppat försäljningen men glassen
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-07-22
 • Livsmedelsverket åtalsanmäler Siljans Chark AB för misstänkt brott mot djurskyddslagen

  Livsmedelsverket misstänker att Siljans Chark AB inte bedövat lamm på rätt sätt vid slakt och åtalsanmäler därför företaget. Livsmedelsverket misstänker att slakteriet inte har följt reglerna för
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-07-14
 • Ofarligt att dricka avsaltat havsvatten

  Det finns ingen hälsorisk med att dricka vatten som framställts ur avsaltat havsvatten. Den bedömningen gör Livsmedelsverket efter en genomgång av de studier som finns på området. Halterna av olika
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-07-01