Söksida

Hittade 175 i kategori "Nyheter"

 • Livsmedelsverket – EU:s nya huvudlaboratorium för virus i livsmedel

  Virus sprids lätt mellan människor, men också via maten. Vinterkräksjukeviruset är den vanligaste orsaken till magsjuka. Livsmedelsverket har utvecklat metoder för att hitta olika virus i mat. Nu har
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-04-04
 • Brasilianskt kött spåras och stoppas

  Brasilianskt kött spåras och stoppas Livsmedelsverket och flera kommuner jobbar med att spåra och stoppa ett parti nötkött som har importerats från en av de anläggningar som utpekats i den
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-03-30
 • EU-kommissionen vill att konsumenter ska få information om innehåll i alkoholdrycker

  EU-kommissionen vill att konsumenter ska få information om innehåll i alkoholdrycker EU-kommissionen vill att det ska finnas ingrediens- och näringsinformation för alla alkoholhaltiga drycker. I dag
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-03-22
 • Fågelinfluensan påverkar märkningen av ägg

  Fågelinfluensan gör att ägg från utehöns kan bli en bristvara. När värphöns som normalt vistas utomhus hållits inne i mer än tolv veckor i sträck får äggen inte längre säljas som "ägg från utehöns".
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-02-15
 • Livsmedelsverket kartlägger tungmetaller i spannmålsprodukter

  Livsmedelsverkets kartläggning av tungmetaller i livsmedel fortsätter. I en pågående undersökning analyseras de livsmedel som bidrar med mest tungmetaller i maten. Det handlar exempelvis om kadmium i
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-01-31
 • Ingen otillåten GMO i kontrollerade livsmedel

  Livsmedelstillverkare i Sverige använder inte GMO-råvaror. Det visar en granskning som genomfördes 2016. Däremot finns amerikanska produkter på den svenska marknaden där det inte framgår av
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-01-25
 • Oacceptabelt många sjuka av campylobacter i kyckling

  Vi är oroade över att antalet insjuknade i campylobacter inte sjunker. Det är inte acceptabelt att så många konsumenter riskerar att smittas av kyckling. Branschen måste nu intensifiera åtgärderna
  Sida - Kommentarer - Uppdaterad 2017-05-11
 • Replik Läkartidningen

  Peter Benno med flera skriver i Läkartidningen nummer 1/2017 att Livsmedelsverkets kostråd inte fungerar för patienter med IBS. Därför vill vi tydliggöra Livsmedelsverkets uppdrag och syftet med våra
  Sida - Debattartiklar - Uppdaterad 2017-02-15
 • Självständig i teorin – undernärd i praktiken?

  Maten i hemtjänsten håller inte måttet. Många äldre drabbas av undernäring trots att de ska få stöd vid måltiderna. Kommunerna måste ge personalen en rimlig chans att hjälpa de äldre äta sig mätta.
  Sida - Debattartiklar - Uppdaterad 2016-10-24
 • God kontrollsed ska göra livsmedelskontrollen efterfrågad

  Sveriges livsmedelsinspektörer samlas i två dagar för att utveckla landets livsmedelskontroll. Temat är God kontrollsed - nytta och trygghet. Och utmaningarna är många. Det handlar om etik och
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-05-16
 • Så gör Livsmedelsverket det enklare för livsmedelsföretagen

  Tydligare information, likvärdig livsmedelskontroll och effektivare exportstöd är tre områden där Livsmedelsverket kan förenkla och förbättra stödet till livsmedelsföretagen. Det blev tydligt i
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-05-07
 • Efsa: Överanvändning av antibiotika ger fortsatt stora problem med antibiotikaresistens

  Problemen med resistenta bakterier i människor och djur fortsätter. En ny rapport från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa bekräftar bilden att antibiotikaresistens är ett av de
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-02-27
 • Mat vid kriser tema för Livsmedelsverkets heldagsseminarium

  Mat och dricksvatten är avgörande för att samhället ska fungera. Men hur blir det vid kriser och andra större störningar? Idag samlar Livsmedelsverket ett hundratal företrädare från bland annat
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-12-05
 • Många åtgärder för en bättre kontroll i livsmedelskedjan från jord till bord

  Många åtgärder för en bättre kontroll i livsmedelskedjan från jord till bord Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan – från jord till bord - utvecklas i positiv riktning. Det visar den årliga
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-30
 • Sveriges livsmedelskontroll får beröm av EU

  EU:s senaste granskning visar att majoriteten av alla tidigare anmärkningar mot Sveriges livsmedelskontroll nu är åtgärdade, eller på väg att åtgärdas. Under en vecka i slutet av maj genomförde Food
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-17
 • Nu finns branschriktlinjer för småbryggerier

  Små ölbryggerier kan nu brygga öl på ett hygieniskt säkert sätt och känna till vilka regler som gäller med hjälp av nationella branschriktlinjer. Som bryggföretagare ska man kunna känna sig trygg
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-10
 • Sommarmånaderna – högsäsong för magsjuka

  Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. Det är oftast via mat och vatten vi blir smittade men det finns enkla sätt att minska risken att bli sjuk.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-08
 • Campylobacter och STEC finns i opastöriserad mjölk – mest på gårdar med många djur

  Det är vanligt med campylobacter och STEC i opastöriserad mjölk - mer än i vart tionde prov. Livsmedelsverkets nya kartläggning visar dessutom att ju fler djur som finns på gården, desto högre risk
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-05-24
 • Campylobacter på kycklingkött behöver minska

  Antalet personer som smittas av campylobacter i Sverige har fördubblats de senaste fem åren. En kraftig ökning av andelen färskt kycklingkött som säljs till konsument och en ökad förekomst av
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-02-10
 • Konsumenternas förtroende för Livsmedelsverket fortsätter att öka

  Förtroendet för Livsmedelsverket fortsätter uppåt bland konsumenterna i Sverige. 60 procent känner ganska eller mycket stort förtroende och bara 6 procent litet eller inget. Det visar en färsk
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-01-17