Söksida

Hittade 353 i kategori "Om oss"

 • Analysera vilka åtgärder som krävs för en svensk anmälan till EU-kommissionen om ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att analysera vilka åtgärder som krävs för en svensk anmälan till EU-kommissionen om ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll.
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-12-03
 • Jämställdhetsintegrering

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering. Planen ska  beskriva på vilket sätt
  Sida - Om oss - Senast granskad 2017-12-01
 • Matallergi

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att lämna förslag på hur en nationell samordning av frågor kring födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat kan utformas. Redovisning av
  Sida - Om oss - Senast granskad 2017-12-01
 • Redovisning av regeringsuppdrag översyn av avgiftssystem kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar

  Redovisning av regeringsuppdrag översyn av avgiftssystem kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar
  Sida - Om oss - Senast granskad 2018-01-19
 • Regeringsuppdrag att stärka kontrollsystemen och redligheten när det gäller fisk och fiskprodukter från Östersjöområdet

  Livsmedelsverket har utrett uppdraget att stärka kontrollsystemen och redligheten när det gäller fisk och fiskprodukter från Östersjöområdet som omfattas av Sveriges undantag från EU:s gränsvärden
  Sida - Om oss - Senast granskad 2017-09-20
 • Nej tack till magsjuka – film med 7 tips för att undvika campylobacter

  Ta hjälp av Livsmedelsverkets film "Laga kyckling säkert – 7 tips på hur du minskar risken att bli sjuk i campylobacter"! Bakterier trivs i värme och fukt Sommar och värme – då står ofta maten i
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-06-25
 • Bakterier jagas i blodiga burgare

  Ogenomstekta hamburgare som inte hanteras rätt kan innehålla bakterier som gör dig sjuk. Därför gör livsmedelskontrollen i år cirka 500 inspektioner för att få en bild av hur bra restauranger och
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-06-20
 • Dioxinhalten i ekologiska ägg har sjunkit

  Under hösten 2016 rapporterade Livsmedelsverket om ökande halter av dioxiner och PCB i ekologiska ägg. Foderföretagen har sedan dess minskat mängden fiskmjöl i hönornas värpfoder, vilket har gjort
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-06-19
 • Stora skillnader i ungdomars matvanor

  Ungdomars matvanor oroar – det gäller särskilt socioekonomiskt utsatta grupper. Matvanorna riskerar att leda till ohälsa på sikt. Generellt äter de flesta ungdomar för lite frukt och grönt, för
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-05-15
 • Mat, tarmflora och hälsa – Livsmedelsverket sammanfattar kunskapsläget

  Mat, tarmflora och hälsa – Livsmedelsverket sammanfattar kunskapsläget Mycket fibrer, mindre fett och mindre animaliskt protein verkar ge en tarmflora som gynnar hälsan. Livsmedelsverket har
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-04-20
 • Nu blir det lättare att få i sig D-vitamin – fler livsmedel berikas

  D-vitamin är ett av få vitaminer som kan vara svårt att få i sig i tillräcklig mängd. Från 16 maj 2018 ska fler livsmedel berikas med D-vitamin. Fler sorters mjölkprodukter, vegetabiliska drycker som
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-04-16
 • Regler och tips för små dricksvattenanläggningar

  Livsmedelsverket har samlat regler och tips i en broschyr till dem som har små dricksvattenanläggningar. Tipsen gäller exempelvis den som driver festival, camping, B&B, bostadsuthyrning eller
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-04-13
 • Regeringsförslag om fängelse för livsmedelsbrott

  Regeringsförslag om fängelse för livsmedelsbrott Regeringen föreslår att allvarliga livsmedelsbrott ska kunna leda till fängelsestraff. Förslaget är i linje med Livsmedelsverkets önskemål om
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-03-08
 • Går det att förebygga matallergi – vad säger forskningen?

  Idag träffar Livsmedelsverket experter inom barnallergi, celiaki och nutrition för att diskutera vad forskningen säger kring introduktion av mat till små barn. Går det att förebygga allergi och
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-01-22
 • Har du koll på var fisken på julbordet har simmat?

  Gravad lax, inlagd sill, strömmingslåda och sillsallad. Det klassiska julbordet dignar av olika varianter av sill, strömming och lax. Men visste du att det är bra att ha koll på var fisken kommer
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-12-20
 • Livsmedelsverket träffar insektsföretagen

  Livsmedelsverket träffar insektsföretagen Maten är viktig – för konsumenterna, för företagande och sysselsättning, för klimat och hållbarhet. Den handlar om hälsa och framtid. Att använda insekter
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-11-16
 • Livsmedelsverket föreslår ny avgiftsmodell – betalning efter avslutad kontroll

  För att underlätta för livsmedelsföretagen föreslår Livsmedelsverket att avgiften för livsmedelskontroll ska betalas efter avslutad kontroll i stället för, som i dag, i förskott. Många företag har
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-11-16
 • Offentliga måltider som spjutspets för ett jämlikt och hållbart samhälle

  Hur kan offentliga måltider bidra till mer hållbarhet och mer jämlikhet i samhället? Under Måltidsdagarna 2017 träffas representanter för offentliga måltider i Sverige kring måltiderna som ett
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-11-13
 • Inga fynd av fipronil i svenska ägg

  Efter upptäckten av det otillåtna ämnet fipronil i ägg har Livsmedelsverket analyserat svenska ägg från 22 producenter. Inget prov innehöll fipronil. Efter upptäckten att det otillåtna ämnet
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-09-21
 • Fira med fisk i midsommar!

  Fira med fisk i midsommar! - men välj rätt sort om du är ung En klassisk sillunch är för många det självklara startskottet på det svenska midsommarfirandet. Om du dessutom väljer sill från Norra
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-06-19