Söksida

Hittade 212 i kategori "Matvanor, hälsa och miljö"

 • Referensvärden i NNR 2012

  Näringsrekommendationerna omfattar referensvärden för intag av energi, protein, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler. På den här sidan förklaras några av begreppen  och hur de används.
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-29
 • Projekt - Matvanekollen

  Snabbtestet för grupper Matvanekollen projekt vänder sig till dig som vill testa matvanorna för en grupp, till exempel i ett idrottslag eller för befolkningen inom ett landsting. Genom att skapa
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-10-02
 • Riksmaten ungdom plus

  Riksmaten ungdom plus Välkommen till Riksmaten ungdom plus, en undersökning där vi tar reda på vad ungdomar i åldern 16 - 19 år egentligen äter. I den här undersökningen deltar ungdomar som inte
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-21
 • Spädbarn - teckenspråk

  Livsmedelsverkets råd om mat för barn upp till ett år grundas på den samlade forskningen och är tänkta att vara ett stöd för dig som förälder. De är skrivna för att passa för de flesta. Alla råd
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-29
 • ÅK 8

  Information för åk 8 På denna sida hittar du som rektor eller kontaktperson mer detaljerad information om upplägget för undersökningen och vad som förväntas från skolans håll. Före besöket
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-04-27
 • Åk 5

  Information för åk 5 På denna sida hittar du som är rektor eller kontaktperson mer detaljerad information om upplägget för undersökningen och vad som förväntas från skolans håll. Före besöket
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-04-27
 • Livsmedelsforum 2017 - så skapar vi en hållbar livsmedelskedja

  Livsmedelsverket arrangerar tillsammans med Aktuell Hållbarhet, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och RISE en nationell konferens som tar ett unikt helhetsgrepp om
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-08-22
 • Råd om linfrön - hela och krossade

  I dagarna har det rapporterats mycket om linfrön i media. Livsmedelsverket avråder sedan ett år tillbaka från att äta krossade linfrön. Däremot är det ingen fara att äta en till två matskedar hela
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-11-10
 • FN lanserar nutritionsdecennium

  Idag på internationella FN:dagen vill vi uppmärksamma att FN:s generalförsamling har proklamerat 2016-2025 till ett decennium för åtgärder inom nutritionsområdet - Decade of Action on Nutrition.
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-10-24
 • Informationsmaterial om åtgärder för att minska matsvinnet i olika led i livsmedelskedjan

  Inom Livsmedelsverkets arbete med att minska matsvinnet har en presentation tagits fram som olika aktörer kan använda. I presentationen finns basfakta och frågor kring matsvinn i de olika leden i
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-07-14
 • Nätverket för bra matvanor anordnar seminarier i Växjö i september

  Nätverket för bra matvanor anordnar seminarier i Växjö i september Livsmedelsverket driver ett Nationellt nätverk för bra matvanor med representanter från fem myndigheter, SKL och samtliga regioner
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-07-05
 • Ingen anledning att vänta med att ge ”allergena” livsmedel till spädbarn

  Ny forskning tyder på att risken för jordnötsallergi skulle kunna minska om barn får äta jordnötter redan under spädbarnsåret. Små barn kan dock sätta jordnötter i halsen, därför ska man inte ge barn
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-03-09
 • Låga halter bekämpningsmedel i maten

  Trenden från tidigare år håller i sig – det är låga halter bekämpningsmedel i maten på den svenska marknaden. Och det är mindre bekämpningsmedelsrester i svenska grönsaker jämfört med andra länders
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2015-12-04
 • Så spårar man smitta

  Att spåra smitta vid ett utbrott är ofta svårt. Först måste man till exempel ta reda på om smittan verkligen har kommit via maten. Om man misstänker att det är maten som orsakat utbrottet gäller det
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-10-17
 • Råd och material

  Råd och material – äldreomsorg Här samlar vi Livsmedelsverkets råd och material om måltider i äldreomsorgen. Råden Bra mat i äldreomsorgen - under revidering Just nu pågår en revidering av råden
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-10-12
 • Äldre i köket

  Äldre i köket Gemensam matlagning kan bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Det finns ingenting i lagstiftningen som hindrar att de äldre deltar i köket. Den som bedriver verksamheten
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-22
 • Inspireras av andra

  Inspireras av andra – äldreomsorg Här samlar vi inspiration och tips för bra mat och måltider inom äldreomsorgen. Har du tips, idéer eller material som passar här? Hör gärna av dig till oss! (foto:
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-22
 • Kvalitetsuppföljning

  Metoder för att mäta kvaliteten på sjukhusmåltiden I skriften Sjukhusmåltiden – en viktig del av vården presenteras kriterier för måltidskvalitet på sjukhus. Kriterierna är kopplade till de olika
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-22
 • Inspireras av andra

  Inspireras av andra – gruppbostad Att lära och inspireras av varandra är ett bra sätt att utveckla sin verksamhet. Här samlar vi exempel på hur andra har gjort för att utveckla maten, måltiden och
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-02-21
 • Tips minska matsvinnet

  Tips för att minska ditt matsvinn Cirka 19 kilo ätbar mat slängs i soporna och 26 kilo mat och dryck hälls bort i slasken. Siffrorna gäller per person och år. Mycket av maten slängs för att den inte
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-03-14