Söksida

Hittade 187 i kategori "Nyheter"

 • Nationell kraftsamling för hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet behövs

  Ohälsan kopplad till ohälsosamma matvanor och för lite fysisk aktivitet är omfattande och kostar samhället miljarder. Hälsan blir också alltmer ojämlik. Många behöver arbeta gemensamt och samordnat
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-05-02
 • Kostråden har starkt stöd i den samlade forskningen

  I en artikelserie i Svenska Dagbladet påstås att den vetenskapliga grunden för de svenska kostråden är svag. Det stämmer inte. Kostråden bygger på den samlade forskningen, där olika typer av studier
  Sida - Kommentarer - Uppdaterad 2018-01-03
 • Vilseledande om Livsmedelsverket och ekologisk odling

  I en debattartikel om ekologisk odling, DN söndagen den 17 juli, refererar författarna till uppgifter i en rapport från Livsmedelsverket. Det sätt författarna framför sina åsikter och slutsatser på
  Sida - Kommentarer - Uppdaterad 2016-07-19
 • Nötfärs trolig orsak till flera fall av ehecinfektion

  Under februari 2017 blev sex personer sjuka av samma variant av ehec-bakterier som orsakade ett utbrott under hösten 2016. Utbrottsutredningen är nu färdig och det är mycket sannolikt att det var
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-04-07
 • Efsa söker nya styrelsemedlemmar

  Efsa, Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten, förnyar hälften av de 14 platserna i styrelsen vartannat år. Nu bjuder EU-kommissionen in intresserade att söka. Styrelsemedlemmarna får ett fyraårigt
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-04-05
 • Platser kvar på nordisk konferens: Inspiration och förslag om hur matsvinn kan förebyggas

  I Sverige slängs varje år cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person och 26 kilo mat och dryck hälls ut i slasken. Det är slöseri med resurser och dåligt för miljön. Hur kan företag, myndigheter och
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-03-28
 • Myndigheter utreder nya fall av ehec-infektion

  Sex personer har i februari blivit sjuka av samma ehec-variant som orsakade ett utbrott under hösten 2016. Myndigheterna undersöker nu hur personerna blivit smittade. Sex personer i tre olika delar
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-03-14
 • Vårdpersonal vill prata mat – men saknar rätt förutsättningar

  Många sjuksköterskor och läkare inom primärvården vill prata med patienterna om hälsosamma matvanor mer än vad de gör idag. Men det saknas framför allt tid och resurser. Det visar en ny undersökning.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-02-10
 • Livsmedelsverket åtalsanmäler slakteri för brott mot djurskyddslagen

  Livsmedelsverket åtalsanmäler AB Ginsten Slakteri för misstänkt brott mot flera djurskyddslagar i samband med bedövning av grisar vid slakt. Livsmedelsverket misstänker att AB Ginsten Slakteri har
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-12-21
 • Dioxinhalten i eko-ägg behöver sänkas

  Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg. Även om halterna inte överskrider gränsvärdena uppmanar
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-10-12
 • En ökad samverkan mellan kommuner ett av flera förslag i ny rapport till regeringen om livsmedelskontrollen

  Att livsmedelskontrollen i Sverige fungerar på ett bra sätt är viktigt för att maten ska vara säker och ingen ska bli lurad. En ökad samverkan mellan kommuner skulle ge bättre resursanvändning och
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-10-04
 • Brister i kontrollen av dricksvattenanläggningar

  Det är två steg framåt och ett steg bakåt i arbetet med svensk livsmedelskontroll. Målet att prioritera de företag som kan utgöra störst risk för konsumenterna är uppnått. Men under 2015 minskade
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-09-14
 • Ge synpunkter på en genmodifierad sojaböna

  Nu får alla som vill, kommentera och ha synpunkter på Efsas riskvärdering av den genmodifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 Den 18 augusti publicerade Efsa, den europeiska myndigheten för
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-08-25
 • Livsmedelsverket varnar mjölkproteinallergiker för Holly's & Dan’s chocolate peanut crunch Vegan nice cream från Alvesta glass

  Glassen Holly's & Dan's chocolate peanut crunch Vegan nice cream från Alvesta glass har vid provtagning visat sig innehålla små mängder mjölkprotein. Företaget har stoppat försäljningen men glassen
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-07-22
 • Livsmedelsverket åtalsanmäler Siljans Chark AB för misstänkt brott mot djurskyddslagen

  Livsmedelsverket misstänker att Siljans Chark AB inte bedövat lamm på rätt sätt vid slakt och åtalsanmäler därför företaget. Livsmedelsverket misstänker att slakteriet inte har följt reglerna för
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-07-14
 • Ofarligt att dricka avsaltat havsvatten

  Det finns ingen hälsorisk med att dricka vatten som framställts ur avsaltat havsvatten. Den bedömningen gör Livsmedelsverket efter en genomgång av de studier som finns på området. Halterna av olika
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-07-01
 • Flens kommun föreläggs att förbättra livsmedelskontrollen

  Livsmedelsverket förelägger Flens kommun att senast den 31 oktober 2016 säkerställa att kontrollen av livsmedel har tillräcklig bemanning, utförs regelbundet och i lämplig omfattning.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-27
 • Större möjligheter för restauranger och kaféer att märka ”ekologiskt”

  Livsmedelsverket föreslår nya regler som underlättar för restauranger och kaféer att märka med "ekologiskt". Men företagen måste också kunna visa för myndigheterna att märkningen stämmer.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-08
 • Hur äter unga?

  För första gången i Sverige genomförs nu en nationell undersökning av ungdomars matvanor, Riksmaten Ungdom. Rekryteringen av skolor som vill medverka har startat och responsen är positiv – fler än
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-02
 • Sommartider – strömmingstider

  Under maj-juni är det högsäsong för strömmingspilkning. Men det är viktigt att komma ihåg att barn och unga kvinnor inte bör äta strömming oftare än några gånger per år eftersom den innehåller höga
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-01