Söksida

Hittade 256 i kategori "Nyheter"

 • Matsamtal i vården kan ge fler friska år i livet

  I en replik i Dagens samhälle 24 mars på Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens debattartikel den 10 februari påstår Jenny Levin med flera, att vissa av Livsmedelsverkets kostråd är förlegade. Det
  Sida - Debattartiklar - Uppdaterad 2017-04-18
 • Kommunerna måste samverka mer för en smartare livsmedelskontroll

  Förtroendet för svensk mat lever farligt. EU:s genomgångar av den svenska livsmedelskontrollen visar på en rad brister. Kanada ställde sig nyligen frågande till hela EU:s nötköttexport på grund av
  Sida - Debattartiklar - Uppdaterad 2015-10-15
 • Bristande kunskaper hos företag om vilken plast som får användas till livsmedel

  Har företag tillräckliga kunskaper om vilka material som får användas i kontakt med livsmedel, till exempel i plastfilm, förvaringspåsar och hinkar? En undersökning visar att sju av tio företag
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-11-20
 • Bra måltider i äldreomsorgen – reviderade råd på remiss

  Bra måltider i äldreomsorgen – reviderade råd på remiss Bra måltider i äldreomsorgen är grunden för hälsa och livskvalitet. Måltider som utgår från personens egna behov och önskemål och som är en
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-10-09
 • Nya förslag för bättre kontroll av fisk med hög halt av miljögift

  Trots att det är olagligt säljs fisk och fiskprodukter som överskrider gränsvärden för dioxin och PCB till andra EU-länder. Livsmedelsverket föreslår nu bland annat en ny kontrollorganisation och
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-09-20
 • Om du är ung och gillar surströmming - skippa strömmingen resten av året!

  På torsdag går startskottet för årets surströmmingssäsong. Surströmmingen är för många en efterlängtad tradition och delikatess, men kan tyvärr också innehålla höga halter av dioxin och PCB som
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-08-15
 • Håll svinpesten utanför Sverige

  Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar grisar och vildsvin. Den sprider sig i Europa och finns i Sveriges närområde – i Baltikum, Polen, Tjeckien och Ryssland. Viruset sprids
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-07-20
 • Stärkt myndighetssamarbete ska minska riskerna med högfluorerade ämnen

  PFAS, syntetiskt framställda kemikalier, från bland annat brandskum har förorenat grundvattnet på flera platser i Sverige. Många av dessa ämnen bryts inte ner, utan blir kvar i miljön. Nu går
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-06-01
 • Nationell kraftsamling för hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet behövs

  Ohälsan kopplad till ohälsosamma matvanor och för lite fysisk aktivitet är omfattande och kostar samhället miljarder. Hälsan blir också alltmer ojämlik. Många behöver arbeta gemensamt och samordnat
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-05-02
 • Nötfärs trolig orsak till flera fall av ehecinfektion

  Under februari 2017 blev sex personer sjuka av samma variant av ehec-bakterier som orsakade ett utbrott under hösten 2016. Utbrottsutredningen är nu färdig och det är mycket sannolikt att det var
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-04-07
 • Efsa söker nya styrelsemedlemmar

  Efsa, Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten, förnyar hälften av de 14 platserna i styrelsen vartannat år. Nu bjuder EU-kommissionen in intresserade att söka. Styrelsemedlemmarna får ett fyraårigt
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-04-05
 • Platser kvar på nordisk konferens: Inspiration och förslag om hur matsvinn kan förebyggas

  I Sverige slängs varje år cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person och 26 kilo mat och dryck hälls ut i slasken. Det är slöseri med resurser och dåligt för miljön. Hur kan företag, myndigheter och
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-03-28
 • Myndigheter utreder nya fall av ehec-infektion

  Sex personer har i februari blivit sjuka av samma ehec-variant som orsakade ett utbrott under hösten 2016. Myndigheterna undersöker nu hur personerna blivit smittade. Sex personer i tre olika delar
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-03-14
 • Exportstrategi

  Gemensamt förslag för att öka Sveriges matexport och matturism Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket har tillsammans tagit fram ett förslag om hur Sveriges matexport och matturism kan
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-11-13
 • Fällande dom för var artonde åtalsanmälan

  52 kommuner gjorde sammanlagt 160 åtalsanmälningar för livsmedelsbrott under 2014. Under samma period gick 14 stycken åtalsanmälningar till åtal och 9 till fällande dom. Det framgår av
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-11-10
 • Förenklingsresan

  Förenklingsresa ska underlätta svensk matexport Under hösten gör Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Tillväxtverket en gemensam förenklingsresa till företag i svensk livsmedelsindustri. Syftet är
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-10-08
 • Undersökning visar problem med arsenik i ris och risprodukter

  En ny undersökning på Livsmedelsverket bekräftar att det finns arsenik i ris och risprodukter. De flesta i Sverige äter inte så mycket ris att det är en risk för hälsan. Men vuxna som äter ris varje
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-09-29
 • Klargöranden ska underlätta för ekologiska restauranger

  Restauranger och caféer kan redan idag berätta för sina kunder att de erbjuder ekologisk mat. Men bristen på gemensamma regler gör företagare osäkra på vad de får säga. Livsmedelsverket startar nu
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-07-11
 • Kontrollen från jord till bord är bra - men mer samverkan behövs

  I stora drag fungerar den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan – från jord till bord – bra. Men det finns förbättringsområden och det är stora skillnader mellan olika kontrollmyndigheter och
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-07-01
 • Norovirus svåra att hitta i livsmedel

  Livsmedelsverket har analyserat frysta hallon ur det parti som misstänks ha orsakat matförgiftningar i Ljungby kommuns äldreomsorg. Hittills har inga norovirus hittats. Att spåra smittan vid ett
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-05-08