Söksida

Sökresultat

Hittade 114 träffar på ""

Filtrera sökresultatet

 • PM 2022 - Vetenskapligt underlag för PFAS i dricksvatten

  Detta PM utgör ett vetenskapligt underlag om riskvärdering av PFAS i dricksvatten.
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Dricksvatten, Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2022
 • PM 2023 - Cereal and potato products 2022

  One of the Swedish Food Agency's assignments is to examine and analyse food (Regulation 2009:1426). To this end, the Swedish Food Agency has a food composition database containing extensive ...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Näringsämnen, Undersökningar
  Utgivningsår : 2023
 • PM 2023 - Hur mycket salt äter vi i Sverige

  Detta PM utgör ett vetenskapligt underlag om intaget av salt i den svenska befolkningen. Underlaget har tagits fram på beställning av Team mat och måltider på Avdelningen för hållbara matvan...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Matvanor
  Utgivningsår : 2023
 • PM 2023 - Hur påverkar höjda matpriser konsumenternas köpbeteende

  Våren 2022 genomförde Livsmedelsverket en konsumentundersökning med syfte att ge kunskap om hur prisförändringarna påverkade konsumenternas beteende kring och köp av mat. Livsmedelspriserna ...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Undersökningar
  Utgivningsår : 2023
 • PM 2023 - Målgruppsanalys av beslutsfattare inom dricksvatten- och avloppsområdet

  De som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunala nämnder kan ibland behöva kunskapsstöd i olika sakfrågor. För att identifiera behovet har Nationella samordningsgruppen för d...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Dricksvatten
  Utgivningsår : 1
 • PM 2023 - Proposed reference doses for food allergens

  This risk assessment report summarises the opinion of an ad hoc Joint FAO/WHO Expert Consultation on Risk Assessment of Food Allergens and further characterises the potential implications fo...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Allergi
  Utgivningsår : 2023
 • PM 2023 - Rapportering av matförgiftningar till Livsmedelsverket

  Denna rapport beskriver hur rapportering av utredningar av livsmedelsburna utbrott rapporteras till Livsmedelsverket, vilka skyldigheter kontrollmyndigheterna har, hur antalet rapporterade m...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Oönskade ämnen, Smittskydd och hygien
  Utgivningsår : 2023
 • PM 2023 - Snacks, sweets and beverages 2022 analysis of nutrients

  One of the Swedish Food Agency's assignments is to examine and analyse food (Regulation 2009:1426). To this end, the Swedish Food Agency has a food composition database containing extensive ...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Näringsämnen, Undersökningar
  Utgivningsår : 2023
 • PM 2023 - Snacks, sötsaker och dryck 2022

  Ett av Livsmedelsverket uppdrag är att undersöka och analysera livsmedel. Som ett led i detta har Livsmedelsverket en livsmedelsdatabas som innehåller en stor mängd information om livsmedel ...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Näringsämnen, Undersökningar
  Utgivningsår : 2023
 • PM 2023 - Spannmåls- och potatisprodukter 2022

  Ett av Livsmedelsverkets uppdrag är att undersöka och analysera livsmedel. Som ett led i detta har Livsmedelsverket en livsmedelsdatabas som innehåller en stor mängd information om livsmedel...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Näringsämnen, Undersökningar
  Utgivningsår : 2023
 • PM 2023 - Säkra livsmedel vid allergi och celiaki - behov och utvecklingsområden

  Den 25 augusti 2022 gav regeringen Socialstyrelsen och Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra en förstudie för att utveckla det förebyggande arbetet inom allergiområdet, samt för att kunna...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Allergi, Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2023
 • PM 2023 - Övervakningsprogrammet för tvåskaliga blötdjur, Resultat från 2022

  Tvåskaliga blötdjur, bland annat musslor, kan genom sin filtrering av havsvatten ansamla toxiner som produceras av växtplankton i havet. Även bakterier som tillförs havet genom avrinning frå...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Livsmedelskontroll, Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2023
 • PM 2024 - Hemfermentering av vegetabilier

  Detta PM utgör ett vetenskapligt underlag om de mikrobiologiska risker som finns i samband med att de fermenterade livsmedlen kombucha, tempeh och mjölksyrade vegetabilier tillverkas i hemme...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Mikrobiologi, Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2024
 • PM 2024 - Livsmedelsverkets definition av hållbar livsmedelskonsumtion

  Detta PM innehåller Livsmedelsverkets definition av hållbar livsmedelskonsumtion som beslutades av Livsmedelsverkets generaldirektör den 30 augusti 2023 samt kort information om processen fö...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2024
 • PM 2024 - Nyckellivsmedel i Riksmaten småbarn

  I denna rapport beskrivs tillvägagångssättet som användes för att ta fram nyckellivsmedel från matvaneundersökningen Riksmaten småbarn. Utifrån resultatet presenteras även en grov analysplan...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Undersökningar, Barn
  Utgivningsår : 2024
 • PM 2024 - Revision av den offentliga livsmedelskontrollen 2023

  Den offentliga livsmedelskontrollen ska kontrollera att livsmedelsaktörer uppfyller lagstiftningens krav så att livsmedel är säkra, att konsumenter inte vilseleds och att fri rörlighet av li...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Livsmedelskontroll, Om Livsmedelsverket
  Utgivningsår : 2024
 • PM 2024 - Vatten på dunk

  Detta PM utgör ett vetenskapligt underlag om mikrobiologiska risker vid tillväxt av bakterier i vatten förvarat på dunk under en längre tid. Underlaget har tagits fram på beställning av Enhe...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Dricksvatten, Krisberedskap
  Utgivningsår : 2024
 • Referensvärden för energi och näringsämnen - En sammanfattning av nordiska näringsrekommendationerna

  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2023
 • S 2022 nr 02 - Syntesarbete för ett hållbart livsmedelssystem

  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Miljö och matsvinn, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 2022
 • S 2023 nr 01 - Samordnat kontrollprojekt - information om allergena ingredienser i storhushåll

  Under 2021 beslutade Livsmedelsverket att ett samordnat kontrollprojekt med fokus på allergeninformation i storhushåll skulle utföras under 2022. Syftet med kontrollprojektet var att verifie...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Märkning, Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2023