Söksida

Sökresultat

Hittade 1021 träffar på ""

 • Besiktning av vilt

  Här hittar du information om vilka olika typer av vilt som förekommer i Sverige, på vilka sätt viltet når konsumenten och hur besiktning av vilt ska gå till på godkänd vilthanteringsanläggning.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2023-12-21
 • EU-förordning 2019/33

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom
  Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2023-12-21
 • Kraftsamling – politisk inriktning för Sveriges beredskap

  Nyheter för dricksvattenproducenter: Kraftsamling – politisk inriktning för Sveriges beredskap I veckan lade Försvarsberedningen fram sina förslag till hur politiken vill att totalförsvaret, med
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-21
 • Kraftsamling – politisk inriktning för Sveriges beredskap

  Nyheter för företag: Kraftsamling – politisk inriktning för Sveriges beredskap I veckan lade Försvarsberedningen fram sina förslag till hur politiken vill att totalförsvaret, med fokus på civilt
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-21
 • Aspartam

  Aspartam är ett sötningsmedel som är uppbyggt av två aminosyror. Det finns i dag inga kända risker med att äta aspartam om man inte har den medfödda sjukdomen fenylketonuri, PKU. Aspartam, E 951, är
  E-nummer - Senast granskad 2023-12-21
 • Ny vägledning om traditionell mognadslagring av ost

  Nyhet för företag: Ny vägledning om traditionell mognadslagring av ost I somras publicerades ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter som gör det möjligt för svenska livsmedelsföretagare att lagra
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-21
 • Kategori Ost

  Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - Kategori ost Godk.nr Namn Adress Ort Namn på registrerad skyddad beteckning 1071 Falköpings mejeri Odengatan 6 521 43 Falköping Svecia
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-21
 • Livsmedlets beteckning

  Alla färdigförpackade livsmedel ska vara märkta med en beteckning som beskriver vad det är för slags livsmedel. Ta del av hur företaget ska komma fram till rätt beteckning. Läs också om vilka
  Kontrollwiki - Senast granskad 2023-12-21
 • Codex Alimentarius Kommissionen - CAC

  Vi bevakar och förbereder den svenska positionen i frågor som kan tas upp på agendan till kommande möten. Sammanfattningar från möten med Codex Alimentarius kommissionen CAC46, kommissionsmöte Det
  Om oss - Senast granskad 2023-12-20
 • Mexiko

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Mexiko. Ansvarig myndighet i Mexiko Ansvarig myndighet för import av livsmedel i Mexiko är Servicio Nacional de
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-20
 • Importera, exportera och handla inom EU

  Den här sidan riktar sig till alla företag som arbetar med i import, export, produktion, lager och handel med livsmedel i Sverige. Din verksamhet kontrolleras av en kontrollmyndighet. Vid sådan
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-20
 • Så kontrolleras ditt företag

  Alla livsmedelsföretagare måste följa reglerna i livsmedelslagstiftningen. Flera myndigheter kontrollerar att reglerna följs. Vilken myndighet som kontrollerar ditt företag beror på vilken verksamhet
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-20
 • Livsmedelsverket välkomnar utredning om kontrollorganisationen i livsmedelskedjan

  Nyhet för företag: Livsmedelsverket välkomnar utredning om kontrollorganisationen i livsmedelskedjan Regeringen har utsett en särskild utredare för att se över bland annat organiseringen av
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-20
 • Operativt mål 11 - Spårbarhet ägg

  Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 11 – spårbarhet ägg. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2023-12-20
 • Kjula-Blacksta 1:14

  PP - Nummer 6887 - ESKILSTUNA , SÖDERMANLAND
  Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2023-12-19
 • Kjula-Blacksta 1:14

  PP(mp) - Nummer 6887 - ESKILSTUNA , SÖDERMANLAND
  Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2023-12-19
 • Create365

  OE - Nummer 6888 - HALMSTAD , HALLAND
  Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2023-12-19
 • Glyfosat - frågor och svar

  Glyfosat finns i bekämpningsmedel som används för att bekämpa ogräs. De halter, spår av glyfosat, som hittas i mat är så låga att de inte innebär någon risk för hälsan. Vad är glyfosat? Glyfosat
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-19
 • EU-förordning 2023/2782 Om provtagnings- och analysmetoder samt upphävande av förordning (EG) nr 401/2006

  Nyhet lagstiftning Om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halten mykotoxiner i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 401/2006 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-12-19
 • EU-förordning 2023/2783 Om provtagnings- och analysmetoder och upphävande av EU-förordning 2015/705

  Nyhet lagstiftning Om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halten växttoxiner i livsmedel och om upphävande av förordning (EU) 2015/705 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2783
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-12-19