Söksida

Sökresultat

Hittade 75 träffar på ""

Filtrera sökresultatet

 • Hitta ditt sätt - De svenska kostråden

  När det gäller mat är det lätt att stirra sig blind på enskilda näringsämnen eller livsmedel. Men eftersom allt hänger ihop är det viktigt att ha ett helhetsgrepp. Nyckeln till bra matvano...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Råd och rekommendationer, Matvanor
  Utgivningsår : 2015
 • Den värdefulla måltiden i vården, skolan och omsorgen

  I Sverige serveras varje dag cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Till måltiderna används livsmedel för cirka 10 miljarder kronor per år. De offentliga måltiderna påverkar p...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Offentliga måltider, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2023
 • 2024 - Regeringsuppdrag - Konsekvensanalys av miljöaspekterna i nordiska näringsrekommendationer

  Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen analyserat vilka konsekvenser det kan få att miljöhänsyn, som en extra aspekt utöver hälsoeffekter, har vägts in i de Nordiska näringsrekommenda...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Regeringsuppdrag, Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2024
 • L 2023 nr 07 - Matsvinn i kommunala förskolor och skolor

  Detta är Livsmedelsverkets tredje nationella kartläggning av matsvinn från luncher i kommunala förskolor, grundskolor och gymnasier. 184 av landets 290 kommuner har rapporterat in data från ...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Miljö och matsvinn, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2023
 • L 2023 nr 16 - Heminläggning och hemkonservering av grönsaker

  En av Livsmedelsverkets uppgifter är att ta fram information och förvalta olika konsumentråd som rör livsmedel och dricksvatten. Informationen och råden baseras på vetenskapliga rön som löpa...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2023
 • S 2023 nr 05 - Utredning av ett heltäckande revisionssystem

  Alla myndigheter inom EU som utför offentlig kontroll i livsmedelskedjan ska, för att säkerställa sin efterlevnad av lagstiftningen, se till att de blir reviderade. Revisionerna kan identifi...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2023
 • L 2023 nr 10 - Misstänkta matförgiftningar 2022

  Denna rapport sammanställer och analyserar rapporter om matförgiftningar i Sverige 2022. I rapporten beskrivs hur många som blivit sjuka av maten, vilka smittämnen och livsmedel som orsakat ...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Smittskydd och hygien, Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 1
 • 2023 - Bäst före – ofta bra efter, konsumentundersökning hösten 2023

  Uppföljande konsumentundersökning om märkningen Bäst före, ofta bra efter. Syftet med märkningen är att förtydliga att många produkter faktiskt håller längre än bäst före-datumet.  Genom att...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Undersökningar, Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2024
 • PM 2023 - Säkra livsmedel vid allergi och celiaki - behov och utvecklingsområden

  Den 25 augusti 2022 gav regeringen Socialstyrelsen och Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra en förstudie för att utveckla det förebyggande arbetet inom allergiområdet, samt för att kunna...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Allergi, Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2023
 • Fallstudie Brand i livsmedelsindustri Mixum AB

  Livsmedelsverket vill uppmärksamma företag i livsmedelsbranschen på värdet av att ha tänkt till innan en olycka händer. Att tänka innan och planera för ”det värsta som kan hända oss” kan var...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Krisberedskap
  Utgivningsår : 1
 • Nationella riktlinjer för måltider i skolan

  Måltiderna i skolan har stor betydelse för elevernas hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande.  Hållbara skolmåltider kan också bidra till att grundlägga hållbara matvanor – ...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Skola, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2018
 • Nationella riktlinjer för måltider i förskolan

  Måltiderna i förskolan ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa och ett hållbart samhälle. Bra mat som hamnar i magen ger ...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Barn, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2016
 • 2024 - Framtagande av metod för att mäta mängden mat som flödar i det nationella livsmedelsystemet

  Livsmedelsverket och Jordbruksverket fick i regleringsbreven 2022 och 2023 i uppdrag att ta fram en metod för att mäta mängden mat i det nationella livsmedelssystemet. Syftet med uppdraget ä...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Krisberedskap, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 1
 • Handbok i krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten

  Handboken för krisberedskap och civilt försvar inom dricksvatten vänder sig i första hand till producenter och distributörer av dricksvatten. Syftet är att ge praktiskt stöd i arbetet med at...
  Publikationstyp : Handbok/Verktyg
  Ämne : Krisberedskap, Dricksvatten
  Utgivningsår : 2023
 • Utbildningsmaterial för riskanalys avseende informationssäkerhet

  Detta dokument riktar sig till verksamheter som bedriver produktion och distribution av dricksvatten och som behöver stöd i att komma igång med riskanalys som en del av sitt systematiska inf...
  Publikationstyp : Handbok/Verktyg
  Ämne : Krisberedskap, Dricksvatten
  Utgivningsår : 2023