Söksida

Hittade 485 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Handbok ytråvatten - dricksvattenrisker.pdf

  Sida - Vägledningar - Uppdaterad 2017-01-20
 • Livsmedelskontroll

  Den svenska livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel  att förstå. Ansvaret för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-02-04
 • Import, export och handel inom EU

  Livsmedelsverket kontrollerar importen av animaliska livsmedel från länder utanför EU. Vissa vegetabiliska livsmedel kontrolleras också. Vid handel inom EU ger Livsmedelsverket främst råd till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-09
 • Krisberedskap och hantering

  För en säker livsmedels- och dricksvattenförsörjning deltar Livsmedelsverket aktivt i det krisberedskapshöjande arbetet på nationell nivå. Arbetet görs i samverkan med andra myndigheter. En stor del
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-04
 • Te från Kina

  Te från Kina Ändring av namn på leverantör och förtydligane av sorten på te har införts i beslutet För mer information, se bifogad länk   Te från Kina
  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2017-11-23
 • Okra från Indien

  Okra frå Indien Nytt beslut om uppföljande provtagning av okra från Indien har publicerats För mer information, se bifogad länk   Okra från Indien
  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2017-11-16
 • Kategori Ost

  Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - Kategori ost Godk.nr Namn Adress Ort Namn på registrerad skyddad beteckning 1071 Falköpings mejeri Odengatan 6 521 43 Falköping Svecia
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-02-02
 • Kategori Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav

  Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - Kategori färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav Godk.nr Namn Adress Ort Namn på registrerad skyddad
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-26
 • Kategori Glass och sorbet

  För tillfället finns det inga tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige i kategori Glass och sorbet Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad skyddad beteckning          
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2014-11-05
 • Svenska produkter som har registrerats som skyddade ursprungsbeteckningar (SUB)

  Följande svenska produkter har registrerats som skyddade ursprungsbeteckningar (SUB): Kalix löjrom Registrerad som SUB i Kommissionens förordning (EG) nr 1025/2010 av den 12 november 2010
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-02-24
 • Indonesien

  Här finns information om särskilda krav som Indonesien ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Listning av företag för export av mejeriprodukter till Indonesien Det finns i dagsläget
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-07-13
 • Israel

  Här finns information om särskilda krav som Israel ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Export av fisk Myndigheterna i Israel har bekräftat att de accepterar det intyg som har
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Japan

  Här finns information om särskilda krav som Japan ställer för import av livsmedel från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Kanada

  Här finns information om särskilda krav som Kanada ställer för import av livsmedel från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.<!--?xml:
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Kina

  Här finns information om särskilda krav som Kina ställer vid import av livsmedel från Sverige. Kina ställer krav på egna inspektioner av svenska anläggningar för att tillåta export av animaliska
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Malaysia

  Här finns information om särskilda krav som Malaysia ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Generell information Myndigheten Department of Veterinary Services (DVS) ansvarar för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-07-05
 • Mexiko

  Här finns information om särskilda krav som Mexiko ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Färskt griskött Ett exportintyg har överenskommits mellan EU och Mexiko och finns publicerat
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Peru

  Här hittar du de exportintyg till Peru som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Gelatin och Kollagen För export till Peru måste anläggningen anmäla intresse till Livsmedelsverket. Anläggningen
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-16
 • Pre-exportintyg

  När livsmedelsprodukter av animaliskt ursprung skickas från Sverige till ett annat EU-land, för att sedan exporteras vidare från EU till ett tredje land, ska varorna åtföljas av ett intyg. Intyget
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-05-02
 • Tullunionen - Ryssland, Vitryssland och Kazakstan

  EaEU - listning, föranmälan, ansökning Här hittas en översikt över regler för export till EuEU länderna. Listning av anläggningar till EaEU länder Livsmedel ska exporteras från anläggningar som är
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26