Söksida

Hittade 193 i kategori "Matvanor, hälsa och miljö"

 • Skogsbränder - dricksvatten från egen brunn

  Vid en skogsbrand kan ämnen bildas och/eller frigöras från mark och växlighet och påverka dricksvattnet i brunnar. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-18
 • Dieter och viktnedgång

  Basen för all viktnedgång är att få i sig mindre kalorier än vad man gör av med. För att må bra på lång sikt gäller även råden om bra matvanor. Viktminskning - en utmaning Samhället och vår närmaste
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-07
 • Barn och ungdomar

  Mat är viktigt även för små magar. Ge ditt barn chansen att njuta av nyttig mat redan från början! På de här sidorna har vi samlat råd för föräldrar som hjälp på vägen.
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-08-22
 • Vegetarisk mat

  Vegetarisk mat Intresset för vegetarisk mat ökar, och ord som flexitarian har blivit ett begrepp. Skälen till att välja bort kött och annan mat från djurriket varierar. Därför finns det också många
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2018-01-22
 • Näringsrekommendationer

  I de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) beskrivs de matvanor som är bra för hälsan på både kort och lång sikt. Dessutom finns rekommendationer om hur mycket vi behöver röra på oss för att
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2018-02-23
 • Cancer

  Orsaken bakom de flesta fall av cancer är miljön vi lever i. Ärftlighet spelar också roll. Det som påverkar risken för cancer är till exempel rökning, matvanor, hur mycket man rör på sig, en del
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-05-19
 • Diabetes typ 2

  Diabetes typ 2 är en vanlig sjukdom i Sverige. Bra matvanor och fysisk aktivitet kan minska risken för att drabbas. Vid diabetes typ 2 har kroppens celler blivit "okänsliga" för insulin. Det kallas
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-08-24
 • Hjärt- och kärlsjukdomar

  Sjukdomar i hjärtat och blodkärlen är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Förändringar i kost och livsstil kan minska risken för att drabbas. Hjärt- och kärlsjukdom är ett samlingsnamn för
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-01
 • Gruppbostad, LSS

  Måltider i gruppbostäder (LSS) Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att alla människor ska ha likvärdiga möjligheter att må bra. Vi vet idag att personer med funktionsnedsättning
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-02-21
 • Bra matvanor räddar liv

  Forskning visar att hälsosamma matvanor kan bidra till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom med 30 till 50 procent, och förebygga upp till en tredjedel av alla cancerfall. Du som jobbar i
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-10-11
 • Konferenser och möten

  Konferenser och möten – om vårdens viktiga samtal för bättre matvanor Genom att mötas kan vi åstadkomma förändring. Både i samtalet mellan dig och dina patienter – och i mötet mellan oss som vill
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-10-25
 • Nationella miljömål

  Nationella miljömål Livsmedelsverket är en myndighet med ansvar i miljömålssystemet. Det innebär att vi ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljömål som riksdagen fastställt
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-13
 • Deltagare

  För deltagare Under hösten 2017 har Livsmedelverket genomfört en matvaneundersökning bland ungdomar i åldern 16-19 år som inte studerar eller arbetar i någon större utsträckning.  I vår undersökning
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2018-01-04
 • För kontaktpersoner

  Hösten 2016 startade vi Riksmaten Ungdom som är en rikstäckande undersökning där elever från årskurs 5, 8 och 2 på gymnasiet deltar. Hösten 2017 har vi undersökt matvanor bland ungdomar i åldrarna 16
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2018-01-04
 • Om Riksmaten ungdom

  Riksmaten ungdom är den femte rikstäckande undersökningen som Livsmedelsverket har genomfört. Men den första undersökningen på barn och ungdomar i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet.  Vilka har
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2018-01-17
 • För press och media

  För första gången har en nationell undersökning av ungdomars matvanor – Riksmaten Ungdom genomförts. Resultaten från våra matvaneundersökningar använder vi för att studera matens betydelse för hälsa
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2018-01-23
 • Skolmaterial

  Dieter, hälsa, livsmedelslarm och fuskande företag – mat är ett ämne som berör de flesta och som ofta tas upp i media. På Livsmedelsverkets webbplats finns en mängd fakta om detta. För att underlätta
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2018-01-16
 • Bra livsmedelsval under graviditet, rapport 13 2016.pdf

  Sida - Rapporter 2016 - Uppdaterad 2016-07-06
 • Spädbarn - teckenspråk

  Livsmedelsverkets råd om mat för barn upp till ett år grundas på den samlade forskningen och är tänkta att vara ett stöd för dig som förälder. De är skrivna för att passa för de flesta. Alla råd
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-29
 • Matsvinn, kvantitativ studie 2013

  Sida - Rapporter - Uppdaterad 2014-12-11