Söksida

Hittade 205 i kategori "Matvanor, hälsa och miljö"

 • Forskning om offentliga måltider

  Forskning om offentliga måltider sker inom flera olika discipliner. Här länkar vi till institutioner som bedriver forskning på området, samt databaser där du själv kan söka efter vetenskapliga
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-11-14
 • Vad innebär mat lagad från grunden?

  Vad innebär mat lagad från grunden? Det talas mycket om "mat lagad från grunden" men vad innebär det egentligen? Livsmedelsverket har tagit fram ett förslag till tolkning av vad begreppet innebär
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-02-17
 • Råd och material

  Råd och material – sjukhus Här har vi samlat Livsmedelsverkets råd och material om måltider på sjukhus. Sjukhusmåltiden – en viktig del av vården Skriften är tänkt som ett stöd i arbetet för bra
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-22
 • Laga mat tillsammans

  Laga mat tillsammans Gemensam matlagning kan bidra till glädje och inspirera till bra matvanor. Det finns ingenting i livsmedelslagstiftningen som hindrar att boende i service- och gruppbostäder
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-02-21
 • Fördjupning

  Fördjupning – mat och måltider för personer med intellektuell funktionsnedsättning Den här sidan är till för dig som vill fördjupa dig i forskningen inom området mat, måltider och nutrition för
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-02-21
 • Ägg, mjölk och ost

  Ägg, mjölk och ost är källor till många viktiga mineraler och vitaminer. Men samtidigt har de också relativt stor påverkan på miljön. Sedan 70-talet har svenskarnas ostkonsumtion fördubblats, och
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-04-12
 • Skogsbränder - dricksvatten från egen brunn

  Vid en skogsbrand kan ämnen bildas och/eller frigöras från mark och växlighet och påverka dricksvattnet i brunnar. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-18
 • Hjärt- och kärlsjukdomar

  Sjukdomar i hjärtat och blodkärlen är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Förändringar i kost och livsstil kan minska risken för att drabbas. Hjärt- och kärlsjukdom är ett samlingsnamn för
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-01
 • Näringsrekommendationer

  I de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) beskrivs de matvanor som är bra för hälsan på både kort och lång sikt. Dessutom finns rekommendationer om hur mycket vi behöver röra på oss för att
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-10-05
 • Dieter och viktnedgång

  Basen för all viktnedgång är att få i sig mindre kalorier än vad man gör av med. För att må bra på lång sikt gäller även råden om bra matvanor. Viktminskning - en utmaning Samhället och vår närmaste
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-07
 • Bra matvanor räddar liv

  Forskning visar att hälsosamma matvanor kan bidra till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom med 30 till 50 procent, och förebygga upp till en tredjedel av alla cancerfall. Du som jobbar i
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-10-11
 • Gruppbostad, LSS

  Måltider i gruppbostäder (LSS) Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att alla människor ska ha likvärdiga möjligheter att må bra. Vi vet idag att personer med funktionsnedsättning
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-02-21
 • Nationella miljömål

  Nationella miljömål Livsmedelsverket är en myndighet med ansvar i miljömålssystemet. Det innebär att vi ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljömål som riksdagen fastställt
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-09-13
 • Diabetes typ 2

  Diabetes typ 2 är en vanlig sjukdom i Sverige. Bra matvanor och fysisk aktivitet kan minska risken för att drabbas. Vid diabetes typ 2 har kroppens celler blivit "okänsliga" för insulin. Det kallas
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-08-24
 • Cancer

  Orsaken bakom de flesta fall av cancer är miljön vi lever i. Ärftlighet spelar också roll. Det som påverkar risken för cancer är till exempel rökning, matvanor, hur mycket man rör på sig, en del
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-05-19
 • Konferenser och möten

  Konferenser och möten – om vårdens viktiga samtal för bättre matvanor Genom att mötas kan vi åstadkomma förändring. Både i samtalet mellan dig och dina patienter – och i mötet mellan oss som vill
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2017-10-25
 • Deltagare

  För deltagare Under hösten 2017 har Livsmedelverket genomfört en matvaneundersökning bland ungdomar i åldern 16-19 år som inte studerar eller arbetar i någon större utsträckning.  I vår undersökning
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2018-01-04
 • För kontaktpersoner

  Hösten 2016 startade vi Riksmaten Ungdom som är en rikstäckande undersökning där elever från årskurs 5, 8 och 2 på gymnasiet deltar. Hösten 2017 har vi undersökt matvanor bland ungdomar i åldrarna 16
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2018-01-04
 • För press och media

  För första gången har en nationell undersökning av ungdomars matvanor – Riksmaten Ungdom genomförts. Resultaten från våra matvaneundersökningar använder vi för att studera matens betydelse för hälsa
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2016-04-15
 • Skolmaterial

  Dieter, hälsa, livsmedelslarm och fuskande företag – mat är ett ämne som berör de flesta och som ofta tas upp i media. På Livsmedelsverkets webbplats finns en mängd fakta om detta. För att underlätta
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Uppdaterad 2018-01-16