Söksida

Sökresultat

Hittade 144 träffar på ""

 • EU-förordning 2018/848

  Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och Rådets
  Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2024-02-05
 • LIVSFS 2021:8 konsolidering

  Avgifter - Senast granskad 2024-02-05
 • LIVSFS 2024:1

  Avgifter - Senast granskad 2024-02-05
 • Ändrad EG-förordning 396/2005 Gränsv för bekämpn medelsrester Ändrad genom EU-förordning 2024/376

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för indoxakarb i eller på vissa produkter Kommissionens förordning (
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-02
 • Ändring av EG-förordning 1333/2008 Om alkoholhaltiga drycker Ändrad genom EU-förordning 2024/374

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller titeln på livsmedelskategorierna för alkoholhaltiga drycker och användningen av
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-02
 • Ändring av EU-förordning 2022/478 Om skyddsåtg vid imp av musslor Ändrad genom EU-förordning 2024/360

  Nyhet lagstiftning Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2022/478 vad gäller förlängning av tillämpningsperioden för skyddsåtgärder rörande import av musslor från Turkiet avsedda att användas
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-02
 • EU-förordning 2022/478

  Om bibehållande av skyddsåtgärder rörande import av musslor från Turkiet avsedda att användas som livsmedel Grundförfattningen Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/478 Vi strävar alltid
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2024-02-02
 • LIVSFS 2022:2

  Livsmedelsverkets föreskrifter om informationssäkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter
  Dricksvatten, naturligt mineralvatten, källvatten - Senast granskad 2024-02-01
 • LIVSFS 2008:13

  Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2008:13 (konsoliderad version)
  Dricksvatten, naturligt mineralvatten, källvatten - Senast granskad 2024-02-01
 • Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 2024/331 - Om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för oxamyl i eller på vissa
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-01-30
 • Rättelse 2024/90035 till EU-förordning 2024/286 Om tillfällig ökning av offentlig kontroll

  Nyhet lagstiftning Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/286 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-01-26
 • Ändring av EG-förordning 1333/2008 Om livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2024/346

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användningen av
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-01-26
 • Ändring av EU-förordning 2021/405 Om import av musslor mfl Ändrad genom EU-förordning 2024/334

  Nyhet lagstiftning Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller förteckningarna över tredjeländer med en godkänd kontrollplan från vilka vissa levande, kylda, frysta eller
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-01-25
 • EU-förordning 2021/405

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 är tillåtet att föra in vissa
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2024-01-25
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2024/387

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-01-25
 • Ändring av EG-direktiv 2002/46/EG Om kosttillskott Ändrad genom EU-förordning 2024/248

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG vad gäller järnhydroxidadipattartrat som används vid tillverkning av kosttillskott Kommissionens
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-01-25
 • EU-förordning 2017/1798

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll. Författningen
  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2024-01-24
 • EU-förordning 2016/127

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller
  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2024-01-24
 • EU-förordning 2015/1375

  EU-förordning 2015/1375 Fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens genomförandeförordning (EU)
  Offentlig kontroll - Senast granskad 2024-01-24
 • EU-förordning 609/2013

  Förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, speciella medicinska ändamål, kostersättning för viktkontroll Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentet och rådets
  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2024-01-24