Söksida

Sökresultat

Hittade 258 träffar på ""

 • Ändring av EG-direktiv 2002/46/EG Om kosttillskott Ändrad genom EU-förordning 2024/248

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG vad gäller järnhydroxidadipattartrat som används vid tillverkning av kosttillskott Kommissionens
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-01-25
 • EU-förordning 2017/1798

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll. Författningen
  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2024-01-24
 • EU-förordning 2016/127

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller
  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2024-01-24
 • EU-förordning 2015/1375

  EU-förordning 2015/1375 Fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens genomförandeförordning (EU)
  Offentlig kontroll - Senast granskad 2024-01-24
 • EU-förordning 1308/2013

  Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 Författningen med
  Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2024-01-24
 • EU-förordning 609/2013

  Förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, speciella medicinska ändamål, kostersättning för viktkontroll Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentet och rådets
  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2024-01-24
 • EU-förordning 307/2012

  Fastställande av genomförandebestämmelser för tillämpningen av artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra
  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2024-01-24
 • EU-förordning 231/2012

  Fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Eurpaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 Författningen med senaste
  Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2024-01-24
 • EU-förordning 10/2011

  Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 (konsoliderad version) Vi
  Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2024-01-24
 • EG-förordning 1925/2006

  Tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 (konsoliderad
  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2024-01-24
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2024/359

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-01-22
 • Ändring av EU-förordning 2019/1793 Om tillf ökning av offentlig kontroll och nödåtgärder vid införsel till unionen Ändrad genom EU-förordning 2024/286

  Nyhet lagstiftning Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-01-22
 • Ändring av EU-förordning 2020/1158 Om villkor för import av livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2024/256

  Nyhet lagstiftning Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/1158 om villkoren för import av livsmedel och foder med ursprung i tredjeländer efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-01-22
 • Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2024/246

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller Pythium oligandrum stam M1, Trichoderma atroviride stam AGR2 och Trichoderma
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-01-22
 • Ändring av EG-förordning 1334/2008 om aromämnen Ändrad genom EU-förordning 2024/234 och 238

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 234 - Om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagandet av vissa aromämnen från unionsförteckningen
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-01-22
 • EG-förordning 1334/2008

  Förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av förordningarna (EEG) nr 1601/91, (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/
  Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2024-01-22
 • LIVSFS 2021:8 konsolidering

  Avgifter - Senast granskad 2024-01-19
 • LIVSFS Förteckning 2024

  Nationella regler LIVSFS - Senast granskad 2024-01-12
 • EG-beslut 2002/994

  Vissa skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från Kina Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens beslut 2002/994/EG (konsoliderad version) Vi strävar alltid
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2024-01-08
 • EG-förordning 2870/2000

  Fastställande av gemenskapens referensmetoder för analys av spritdrycker Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EG) nr 2870/2000 (konsoliderad version) Vi strävar
  Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2024-01-08