Söksida

Sökresultat

Hittade 425 träffar på ""

 • EU-förordning 2020/464

  Om vissa tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller de handlingar som krävs för retroaktivt godkännande av perioder för omställning, produktion av
  Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2022-11-23
 • EU-förordning 2020/692

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2023-01-24
 • EU-förordning 2021/1165

  Om godkännande av vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och om upprättande av förteckningar över dessa Grundförfattningen Komissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1165
  Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2023-01-27
 • EU-förordning 2021/1165 Om ekologisk produktion och förteckningar över godkända produkter och ämnen

  Nyhet lagstiftning Om godkännande av vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och om upprättande av förteckningar över dessa Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/
  Lagstiftning - Senast granskad 2021-08-05
 • EU-förordning 2021/1236

  Om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 vad gäller ansökningar om registrering av geografiska beteckningar för spritdrycker, invändningsförfarandet,
  Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2021-08-06
 • EU-förordning 2021/1236 Tillämpningsföreskrifter för EU-förordning 2019/787 vad gäller geografiska beteckningar m m för spritdrycker

  Nyhet lagstiftning Om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 vad gäller ansökningar om registrering av geografiska beteckningar för spritdrycker,
  Lagstiftning - Senast granskad 2021-08-06
 • EU-förordning 2021/1353

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller i vilka fall och på vilka villkor behöriga myndigheter får utse officiella laboratorier som inte uppfyller
  Offentlig kontroll - Senast granskad 2021-08-27
 • EU-förordning 2021/1355

  Om de fleråriga nationella kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester som ska upprättas av medlemsstaterna Grundförfattningen Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1355 Vi strävar alltid
  Bekämpningsmedel - Senast granskad 2021-08-20
 • EU-förordning 2021/1355 Om kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester

  Nyhet lagstiftning Om de fleråriga nationella kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester som ska upprättas av medlemsstaterna Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1355
  Lagstiftning - Senast granskad 2021-08-20
 • EU-förordning 2021/1378

  Om fastställande av vissa regler för det certifikat som utfärdas till aktörer, aktörsgrupper och exportörer i tredjeländer som deltar i import av ekologiska produkter och produkter under omställning
  Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2021-08-26
 • EU-förordning 2021/1378 Om certifikat vid import av ekologiska produkter

  Nyhet lagstiftning Om fastställande av vissa regler för det certifikat som utfärdas till aktörer, aktörsgrupper och exportörer i tredjeländer som deltar i import av ekologiska produkter och
  Lagstiftning - Senast granskad 2021-08-26
 • EU-förordning 2021/1533

  Om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2016/6
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-10-11
 • EU-förordning 2021/1533 Om importvillkor för livsmedel med ursprung i Japan Upphäver EU-förordning 2016/6

  Nyhet lagstiftning Om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av
  Lagstiftning - Senast granskad 2021-09-22
 • EU-förordning 2021/1756

  Om ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen i syfte att säkerställa efterlevnad av
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-10-12
 • EU-förordning 2021/2117 Om alkoholhaltiga drycker skyddade beteckningar med mera Ändrar flera EU-förordningar

  Nyhet lagstiftning Om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter
  Lagstiftning - Senast granskad 2021-12-10
 • EU-förordning 2021/2244

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 med särskilda bestämmelser om offentlig kontroll vad gäller provtagningsförfaranden för bekämpningsmedelsrester i livsmedel
  Offentlig kontroll - Senast granskad 2021-12-21
 • EU-förordning 2021/2305

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 med bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor ekologiska produkter och produkter under omställning är undantagna
  Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2022-01-10
 • EU-förordning 2021/404

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2023-05-22
 • EU-förordning 2021/405

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 är tillåtet att föra in vissa
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2023-03-21
 • EU-förordning 2021/630

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2022-11-21