Söksida

Sökresultat

Hittade 219 träffar på ""

 • EG-förordning 1333/2008

  Livsmedelstillsatser Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (konsoliderad version) Vi strävar alltid efter att all publicering av
  Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2024-02-23
 • EU-förordning 2021/404

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2024-02-16
 • EG-förordning 396/2005

  Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung Författningen med ändringar införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
  Bekämpningsmedel - Senast granskad 2024-02-16
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2024/579

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-13
 • Ändring av EU-förordning 2020/2235 Om intyg för införsel till unionen Ändrad genom EU-förordning 2024/399

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga III till genomförandeförordning (EU) 2020/2235 och bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2021/403 vad gäller förlagor till intyg för införsel till
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-13
 • EU-förordning 2020/2235

  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 av den 16 december 2020 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2024-02-13
 • Rättelse av EU-förordn 2024/344 Om gränsv för bekämpn medelsrester Rättad genom EU-förordn 2024/90095

  Nyhet lagstiftning Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2024/344 av den 22 januari 2024 om ändring och rättelse av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-13
 • Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för nikotin Ändrad genom EU-förordning 2024/451

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för nikotin i eller på vissa produkter Kommissionens förordning (EU
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-13
 • Ändring av LIVSFS 2021:8 Om avgifter för offentlig kontroll Ändrad genom LIVSFS 2024:1

  Nyhet lagstiftning Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-07
 • LIVSFS 2021:8

  Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2021:8 (
  Avgifter - Senast granskad 2024-02-07
 • Föreskrifter i nummerordning 2001

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2001. SLVFS Status Ämne SLVFS 2001:1 Ändrar SLVFS 1996:32 Upphävd genom LIVSFS 2005:24 Slakt av tamboskap och hägnat vilt
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-07
 • Rättelse av EU-förordning 2024/286 Om offentlig kontroll Rättad genom EU-förordning 2024/90066

  Nyhet lagstiftning Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/286 av den 16 januari 2024 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-06
 • Ändring av EG-förordn 396/2005 Om gränsv för bekämpn medelsrester Ändr genom EU-förordn 2024/398

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för haloxifop i eller på vissa produkter Kommissionens förordning (
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-06
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om imp av prod av animal urspr Ändr genom EU-förordning 2024/393 och 452

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 2024/393 - Om ändring av bilagorna II, IV, IX och X till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningarna över tredjeländer, territorier eller zoner
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-06
 • EU-förordning 2020/692

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2024-02-05
 • EU-förordning 2019/1871

  Om referensvärden för åtgärder med avseende på otillåtna farmakologiskt aktiva substanser i livsmedel av animaliskt ursprung och om upphävande av beslut 2005/34/EG Grundförfattningen Kommissionens
  Läkemedelsrester - Senast granskad 2024-02-05
 • EU-förordning 2019/627

  Om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
  Animaliska livsmedel - Senast granskad 2024-02-05
 • EU-förordning 2018/848

  Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och Rådets
  Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2024-02-05
 • LIVSFS 2021:8 konsolidering

  Avgifter - Senast granskad 2024-02-05
 • LIVSFS 2024:1

  Avgifter - Senast granskad 2024-02-05