Söksida

Hittade 493 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Australien

  Här finns information om särskilda krav som Australien ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-13
 • Benin

  Här hittar du de exportintyg till Benin som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Ett exportintyg ska medfölja sändningen av animaliska livsmedel. Kontaktuppgifter  Företag som är intresserade av
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-26
 • Bosnien Hercegovina

  Här finns information om särskilda krav som Bosnien Hercegovina ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-04-24
 • Egypten

  Här hittar du de exportintyg till Egypten som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet LIVS 219 Egypten - Fiskeriprodukter
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-03-22
 • Elfenbenskusten

  Här hittar du de exportintyg till Elfenbenskusten som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet LIVS 233 Elfenbenskusten - kött
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-02-16
 • Kanada

  Här finns information om särskilda krav som Kanada ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.<!--?
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-10-30
 • Macau

  Macau Här finns information om särskilda krav som Macau ställer för import av livsmedel från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Färskt
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-07
 • Makedonien

  Här finns information om särskilda krav som Makedonien ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-02-28
 • Nya Zeeland

  Här finns information om särskilda krav som Nya Zeeland ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-06-19
 • Singapore

  Här finns information om särskilda krav som Singapore ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-10
 • Förteckning över exportintyg som finns att beställa till Ryssland och Tullunionen

  Intygsblanketterna kan beställas från Livsmedelsverket. Använd den skrivbara beställningsblanketten LIVS 215. Blanketten skrivs under av den utfärdande veterinären och faxas sedan till Avdelning
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-02-15
 • Livsmedelskontroll i primärproduktionen

  Sida - Vägledningar - Uppdaterad 2017-01-12
 • Nyckelhålet - vägledning

  Sida - Vägledningar - Uppdaterad 2017-03-16