Söksida

Sökresultat

Hittade 3408 träffar på ""

 • Gravid - Hur mycket mat är lagom?

  Det är lätt att tro att du behöver äta för två när du är gravid, men det är framförallt mer näring som behövs, som vitaminer och mineraler. Du behöver inte så mycket mer kalorier. Därför är det bra
  Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2024-05-27
 • Gravid - Hur mycket mat är lagom, teckenspråk

  Det är lätt att tro att du behöver äta för två när du är gravid, men det är framförallt mer näring som behövs, som vitaminer och mineraler. Du behöver inte så mycket mer kalorier. Därför är det bra
  Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2024-05-27
 • Gravid - Hur får jag tillräckligt med näring?

  Hur får jag tillräckligt med näring? Under graviditeten behöver du mer näring än annars. Det gäller framför allt näringsämnen som omega 3-fett, folat (folsyra), järn och jod. Den som äter alla
  Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2024-05-27
 • Gravid - Hur får jag tillräckligt med näring, teckenspråk

  Under graviditeten behöver du mer näring än annars. Det gäller framför allt näringsämnen som omega 3-fett, folat (folsyra), järn och jod. Den som äter alla sorters mat får oftast tillräckligt av de
  Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2024-05-27
 • Förvara maten rätt

  Förvara maten rätt så håller den längre. Det kan tyckas självklart men är lättare sagt än gjort, om man är osäker på var olika typer av livsmedel mår bäst. En enkel tumregel är att ju kallare maten
  Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2024-05-27
 • Export och villkor per land

  Här kan du hitta importregler och överenskomna exportintyg för de flesta animaliska livsmedel som ska exporteras till länder utanför EU. Exportintyg för vissa vegetabiliska livsmedel finns också
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-05-27
 • Egen matlåda och mugg när du köper mat och dryck

  Egen förpackning eller mugg när du köper mat och dryck Att ta med egen förpackning som matlåda och mugg när du köper hämtmat och dryck från butiker, kaféer och restauranger kan vara ett bra sätt
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2024-05-27
 • Bra mat när du är gravid, teckenspråk

  Under graviditeten börjar många fundera över sina matvanor. Kanske gäller det även dig? Bra mat gynnar både dig och barnet i magen, så du har mycket att vinna på att tänka lite extra på vad du äter.
  Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2024-05-27
 • Allmänt om exportintyg

  Allmänt om exportintyg Här beskrivs olika typer av exportintyg som kan behövas vid export av livsmedel Om Exportintyg Vissa länders myndigheter kan begära att ett exportintyg utfärdas för
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-05-27
 • Importerade vegetabiliska livsmedel som kontrolleras av kommunen

  Ett fåtal vegetabiliska livsmedel som importeras från vissa länder utanför EU kontrolleras i steget efter gränskontrollen, vanligtvis av den kommunala livsmedelskontrollen. Här kan du läsa om vilka
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-05-27
 • Radioaktivt cesium i vildsvin

  Radioaktivt cesium hamnade i marker och vatten i delar av Sverige efter nedfallet från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Sedan 1986 har vildsvinsstammen ökat sin utbredning i de nedfallsdrabbade
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2024-05-27
 • Svenska LantChips återkallar ett parti med Gräddfil & Lök - kan innehålla spår av mjölk

  Återkallande: Svenska LantChips återkallar ett parti med Gräddfil & Lök - kan innehålla spår av mjölk Svenska LantChips återkallar ett parti med Gräddfil & Lök då det kan finnas spår av mjölk i
  Om oss - Senast granskad 2024-05-27
 • Risk- och nyttovärderare - mikrobiologi

  Risk- och nyttovärderare - mikrobiologi 1131 1139 2024-05-27 2024-06-03 Vill du vara med och bidra till vårt viktiga arbete för att ingen ska bli sjuk av maten eller dricksvattnet? Är du
 • NRL Listeria monocytogenes

  Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium (NRL) för bakterien Listeria monocytogenes.  Det är den enda arten av Listeria som anses vara sjukdomsframkallande hos människor. Som NRL för
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-05-27
 • PM 2024 - Vatten på dunk

  Detta PM utgör ett vetenskapligt underlag om mikrobiologiska risker vid tillväxt av bakterier i vatten förvarat på dunk under en längre tid. Underlaget har tagits fram på beställning av Enhe...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Dricksvatten, Krisberedskap
  Utgivningsår : 2024
 • PM 2024 - Vatten på dunk, Riskvärdering

  Senast granskad 2024-05-27
 • Officiell veterinär till Helsingborgs hamn

  Officiell veterinär till Helsingborgs hamn 1130 1135 2024-05-27 2024-06-02 Är du intresserad av en annorlunda och spännande utmaning där du får använda din breda veterinärmedicinska kompetens
 • Ändring av EU-förordning 2020/2235 Om intyg för införsel Ändrad och rättad genom EU-förordning 2024/1333

  Nyheter lagstiftning Om ändring och rättelse av bilaga III till genomförandeförordning (EU) 2020/2235 vad gäller förlagor till intyg för införsel till unionen av levande fisk, levande kräftdjur,
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-05-27
 • EU-förordning 2020/2235

  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235 av den 16 december 2020 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429 och (EU) 2017/625
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2024-05-27
 • Ändring av EU-förordning 2022/2104 Om handelsnormer för olivolja Ändrad genom EU-förordning 2024/1401

  Nyheter lagstiftning Om ändring av delegerad förordning (EU) 2022/2104 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller handelsnormer för olivolja
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-05-27