Söksida

Sökresultat

Hittade 74 träffar på ""

Filtrera sökresultatet

 • L 2023 nr 11 – Matsvinn i kommunala äldreboenden

  Detta är Livsmedelsverkets tredje nationella kartläggning av matsvinn från luncher i de kommunala måltidsverksamheterna inom äldreomsorgens särskilda boenden. Sammanlagt 60 kommuner har rapp...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Miljö och matsvinn, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 1
 • L 2023 nr 03 - Matsvinn i hemmet 2022

  Livsmedelsverket har undersökt konsumenternas kännedom, attityd och beteende när det gäller matsvinn och om dessa har förändrats sedan undersökningen genomfördes 2020. Matsvinn är livsmedel ...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Matvanor, Undersökningar
  Utgivningsår : 1
 • PM 2023 - Rapportering av matförgiftningar till Livsmedelsverket

  Denna rapport beskriver hur rapportering av utredningar av livsmedelsburna utbrott rapporteras till Livsmedelsverket, vilka skyldigheter kontrollmyndigheterna har, hur antalet rapporterade m...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Oönskade ämnen, Smittskydd och hygien
  Utgivningsår : 2023
 • Åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan

  Livsmedelsverket och Jordbruksverket fick i regleringsbreven 2021 i uppdrag att, tillsammans med berörda företag och andra relevanta aktörer, arbeta för att öka förutsättningarna för att säk...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Krisberedskap, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 2023
 • Nyckelhålets potential - Utvärdering av Ipsos

  Rapport utifrån en kvalitativ undersökning genom djupintervjuer bland företrädare för dagligvaruhandeln, analys av försäljningsstatistik, samt en sammanställning av tidigare genomförda under...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Märkning
  Utgivningsår : 2023
 • Livsmedelsverkets årsredovisning 2023

  Publikationstyp : Årsredovisning
  Ämne : Om Livsmedelsverket
  Utgivningsår : 2024
 • Vykort - Hitta ditt sätt, 100-pack

  Hitta ditt sätt - att äta grönare, lagom mycket och röra på dig. Vill du ha en bild för digital visning kan du ladda ner den här: Råden på en minut - Hitta ditt sätt (mediaflow.com)
  Publikationstyp : Vykort
  Ämne : Råd och rekommendationer, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2023
 • Beredskapshandbok för offentliga måltider

  Offentliga måltider inom skola, vård och omsorg är viktiga för att sköra ska få den mat de behöver. Om det uppstår störningar i måltidsverksamheten behöver ett flertal personer agera skyndsa...
  Publikationstyp : Handbok/Verktyg
  Ämne : Krisberedskap, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2022
 • PM 2024 - Livsmedelsverkets definition av hållbar livsmedelskonsumtion

  Detta PM innehåller Livsmedelsverkets definition av hållbar livsmedelskonsumtion som beslutades av Livsmedelsverkets generaldirektör den 30 augusti 2023 samt kort information om processen fö...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2024
 • 2007 nr 10 - Riskvärdering av metylkvicksilver i fisk

  Livsmedelsverket har under år 2006 och 2007 arbetat med det vetenskapliga underlaget för en revision kostråden för fisk innehållande höga halter av metylkvicksilver (MeHg) och svårnedbrytbar...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2007
 • L 2023 nr 02 - Märkvärdigt - En undersökning om konsumenternas förståelse av livsmedelsinformation

  Livsmedelsverket har undersökt konsumenters förståelse av livsmedelsinformation, för att se hur den påverkar deras upplevelse och agerande. Vi har också undersökt om något har förändrats sed...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Märkning, Undersökningar
  Utgivningsår : 2023
 • PM 2022 - Vetenskapligt underlag för PFAS i dricksvatten

  Detta PM utgör ett vetenskapligt underlag om riskvärdering av PFAS i dricksvatten.
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Dricksvatten, Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2022
 • L 2023 nr 06 - Mikrobiologiska risker med kosttillskott

  Denna rapport utgör vetenskapligt underlag om mikrobiologiska risker förenade med konsumtion av kosttillskott.  I underlaget beskrivs vilka som är de mest betydelsefulla mikrobiologiska faro...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Oönskade ämnen, Mikrobiologi
  Utgivningsår : 2023
 • L 2023 nr 08 - Risker med mögel i frukt och grönt

  Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och håll...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Råd och rekommendationer, Smittskydd och hygien
  Utgivningsår : 2023
 • L 2023 nr 09 - Sveriges livsmedelskontroll 2022

  En grundläggande princip i livsmedelslagstiftningen är att livsmedel bara får släppas ut på marknaden om de är säkra. Det är också viktigt att informationen om livsmedel inte vilseleder kons...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll, Om Livsmedelsverket
  Utgivningsår : 2023
 • L 2023 nr 13 - Vilken mat slängs i hushållen?

  Plockanalys – en djupdykning i vårt avfall Matsvinn är mat och dryck som slängs men som hade kunnat ätas om den hanterats på annat sätt. Överallt där mat hanteras uppstår matsvinn. En betyda...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2023
 • Livsmedelsverkets stöd kring skolmåltider – Ipsos

  Inför att de nationella riktlinjerna för måltiderna i skolan ska uppdateras har undersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av Livsmedelsverket gjort en kvalitativ undersökning av hur de nuvaran...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Offentliga måltider, Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2023
 • PM 2023 - Målgruppsanalys av beslutsfattare inom dricksvatten- och avloppsområdet

  De som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunala nämnder kan ibland behöva kunskapsstöd i olika sakfrågor. För att identifiera behovet har Nationella samordningsgruppen för d...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Dricksvatten
  Utgivningsår : 1
 • PM 2023 - Spannmåls- och potatisprodukter 2022

  Ett av Livsmedelsverkets uppdrag är att undersöka och analysera livsmedel. Som ett led i detta har Livsmedelsverket en livsmedelsdatabas som innehåller en stor mängd information om livsmedel...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Näringsämnen, Undersökningar
  Utgivningsår : 2023
 • PM 2023 - Cereal and potato products 2022

  One of the Swedish Food Agency's assignments is to examine and analyse food (Regulation 2009:1426). To this end, the Swedish Food Agency has a food composition database containing extensive ...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Näringsämnen, Undersökningar
  Utgivningsår : 2023