Söksida

Sökresultat

Hittade 46 träffar på ""

 • EG-förordning 737/2008

  Utseende av gemenskapens referenslaboratorier för kräftdjurssjukdomar, rabies och bovin tuberkulos, om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för gemenskapens referenslaboratorier
  Offentlig kontroll - Senast granskad 2020-10-19
 • LIVSFS 2005:21

  Offentlig kontroll av livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2005:21 med ändringar till och med LIVSFS 2021:11 (gäller till och med 31 december
  Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-12-08
 • LIVSFS 2005:7

  Epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2005:7 (konsoliderad version) Grundförfattningen LIVSFS 2005:7
  Offentlig kontroll - Senast granskad 2019-07-02
 • LIVSFS 2009:4

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-17
 • LIVSFS 2020:3

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2020-11-30
 • LIVSFS 2011:6

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-02-19
 • LIVSFS 2022:13

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-12-09
 • LIVSFS-2005-21-kons-2021-11.pdf

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2021-12-03
 • LIVSFS 2023:2

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2023-05-22
 • LIVSFS 2022:8

  Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och godkännande Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2022:8 (konsoliderad version) Grundförfattningen
  Livsmedelshygien - Senast granskad 2022-12-15
 • EU-förordning 2019/624

  Om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets
  Animaliska livsmedel - Senast granskad 2022-11-23
 • EU-förordning 2015/1375

  EU-förordning 2015/1375 Fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens genomförandeförordning (EU)
  Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-11-22
 • EU-förordning 2018/329

  Om utseende av Europeiska unionens referenscentrum för djurskydd Grundförfattningen Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/329 Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter
  Offentlig kontroll - Senast granskad 2019-09-09
 • EU-förordning 2021/1756

  Om ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen i syfte att säkerställa efterlevnad av
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-10-12
 • LIVSFS 2018:1 konsoliderad

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2018-01-11
 • LIVSFS 2005:21

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-25
 • LIVSFS 2022:8

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-12-01
 • LIVSFS 2021:9

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2021-06-30
 • LIVSFS 2022:13 konsolidering

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-12-09
 • EU-förordning 2019/1715

  Om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen) Författningen med senaste ändringarna införda
  Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-11-23