Söksida

Sökresultat

Hittade 302 träffar på ""

 • EU-förordning 2015/2283

  Om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (
  Nya livsmedel - Senast granskad 2022-11-22
 • EU-förordning 668/2014

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda
  Skyddade beteckningar - Senast granskad 2022-11-22
 • EU-förordning 664/2014

  Komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och
  Skyddade beteckningar - Senast granskad 2022-11-22
 • EU-förordning 1306/2013

  Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr
  Tvärvillkor - Senast granskad 2022-11-22
 • EU-förordning 432/2012

  Fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Författningen med senaste ändringarna införda
  Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2022-11-22
 • EU-förordning 234/2011

  Tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer
  Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2022-11-22
 • EU-förordning 142/2011

  Om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2022-11-22
 • EU-förordning 257/2010

  Upprättande av ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser Grundförfattningen
  Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2022-11-22
 • EG-förordning 2065/2003

  Rökaromer som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 (konsoliderad
  Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2022-11-22
 • EG-förordning 1829/2003

  Genetiskt modifierade livsmedel och foder Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (konsoliderad version) Vi strävar alltid efter att
  Genmodifierade organismer, GMO - Senast granskad 2022-11-22
 • EG-beslut 2002/840

  Antagande av förteckning över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens genomförandebeslut (2002/840/EG) (
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2022-11-22
 • Ändring av EU-förordning 2017/1798 Om komplett kostersättning för viktkontroll Ändrad genom EU-förordning 2022/2182

  Nyhet lagstiftning Om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1798 vad gäller kraven avseende fett och magnesium för komplett kostersättning för viktkontroll Kommissionens delegerade förordning (
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-11-14
 • Ändringar av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordningarna 2022/2061 och 2022/2183

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 2022/2061 - Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket och Förenta staterna i
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-11-14
 • Ändring av EG-förordning 1881/2006 Om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2022/2002

  Nyhet lagstiftning Om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för dioxiner och dioxinlika PCB i vissa livsmedel Kommissionens förordning (EU) 2022/2002
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-10-31
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/1961

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-10-31
 • Ändring av EG-förordning 1333/2008 Om livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2022/1923

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av askorbinsyra (E 300), natriumaskorbat (E 301) och
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-10-18
 • Ändring av EU-förordning 231/2012 Om livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2022/1922

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-10-18
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/1676

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-10-18
 • EU-förordning 2016/1413

  Om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Grundförfattningen Kommissionens
  Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2022-10-03
 • Rättelse till EU-förordning 2022/1616 Om plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

  Nyhet lagstiftning Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2022/1616 av den 15 september 2022 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-09-30