Söksida

Sökresultat

Hittade 2827 träffar på ""

 • Kadmiumforum

  Kadmiumforum har som syfte att samla personer/organisationer som är intresserade av kadmium och även andra ämnen som till exempel arsenik. Här delas information om pågående projekt och ny forskning
  Om oss - Senast granskad 2023-01-10
 • Målbilder för ett hållbart livsmedelssystem

  Målbilder för ett hållbart livsmedelssystem Hur vi producerar och konsumerar mat påverkar alla de tre dimensioner som är viktiga för en hållbar utveckling: miljön, människorna och ekonomin. Att
  Om oss - Senast granskad 2022-05-31
 • Nu gäller nya regler för komplett kostersättning för viktkontroll

  Nyhet för företag: Nu gäller nya regler för komplett kostersättning för viktkontroll Från och med 27 oktober 2022 ska företag anmäla all komplett kostersättning för viktkontroll till
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2022-10-27
 • Ny information till företag om att hantera elavbrott

  Nyhet för livsmedelsföretag: Ny information till företag om att hantera elavbrott Vet ert företag hur ni ska hantera ett längre eller kortare elavbrott? Livsmedelsverket har tillsammans med
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-03-17
 • Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

  Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag Nyhet för livsmedelsföretag: Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag Nu rullar Livsmedelsverket och Tillväxtverket ut en ny e-tjänst som förenklar
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-03-28
 • Snart kommer remisserna om riskklassning av kontaktmaterialverksamheter

  Livsmedelsverket kommer i början av sommaren att skicka ut två remisser angående beräkning av mängden kontroll, så kallad riskklassning, för kontaktmaterialverksamheter. Nyhet för livsmedelsföretag
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-05-04
 • Öppen remiss om viktiga samhällsfunktioner

  Nyhet för företag: Öppen remiss om viktiga samhällsfunktioner Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har presenterat en lista med förslag på vilken typ av funktioner i samhället som ska
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-05-04
 • Livsmedelsverket inför inte maxvärden för D-vitamin och jod i kosttillskott

  Nyhet för företag: Livsmedelsverket inför inte maxvärden för D-vitamin och jod i kosttillskott Livsmedelsverket drar tillbaka sitt förslag om att införa maxvärden för D-vitamin och jod i
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-05-05
 • Samlad information till företag om nya riskklassningen

  Nyhet för livsmedelsföretag: Samlad information till företag om nya riskklassningen Undrar du hur mycket kontroll ditt företag kommer att få enligt den nya riskklassningsmodellen? Nu finns en
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-05-25
 • EU-förordning 668/2014

  Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda
  Skyddade beteckningar - Senast granskad 2022-11-22
 • EU-förordning 664/2014

  Komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och
  Skyddade beteckningar - Senast granskad 2022-11-22
 • EU-förordning 1308/2013

  Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 Författningen med
  Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2023-02-20
 • Nationella kontrollplanen

  Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan (NKP) Hitta operativa mål och aktiviteter Välkommen till NKP-webben. Den nationella kontrollplanen är styrande för alla myndigheter i
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2022-09-06
 • EG-beslut 2002/840

  Antagande av förteckning över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens genomförandebeslut (2002/840/EG) (
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2022-11-22
 • Livsmedelsverkets arbete med livsmedelsberedskap

  Livsmedelsverket har, tillsammans med andra myndigheter, flera uppdrag för att bygga upp en uthållig beredskap för att Sveriges befolkning ska ha tillgång till mat och dricksvatten även vid kris och
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-02-13
 • Starta en dricksvattenanläggning

  På den här sidan finns information för dig som har, eller ska starta, en dricksvattenanläggning. Om du har en dricksvattenanläggning som producerar eller tillhandahåller dricksvatten genom en
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2022-12-18
 • Beredskapshandläggare, fokus samverkan civilt försvar

  Beredskapshandläggare, fokus samverkan civilt försvar 996 1002 2023-05-15 2023-05-31 Varför Livsmedelsverket Varje dag måste en komplex livsmedelskedja fungera för att alla i hela Sverige ska få
 • Avgifter för godkännande och registrering

  Avgifter för godkännande och registrering Alla livsmedelsanläggningar ska vara godkända eller registrerade hos en kontrollmyndighet. Här kan du bland annat läsa om avgifter för godkännande och
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-04-11
 • Avgifter för livsmedelsanläggningar

  Avgifter för livsmedelsanläggningar Alla livsmedelsföretag i ledet efter primärproduktion ska betala en avgift för kontrollen. På den här sidan kan du läsa om Livsmedelsverkets avgifter för kontroll
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-04-11
 • Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar

  Livsmedelsverket utför kontroller vid slakterier och på vilthanteringsanläggningar. På denna sida finns information om de avgifter vi tar ut för att kontrollera din verksamhet. Förutsättningarna för
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-04-11