Söksida

Sökresultat

Hittade 2494 träffar på ""

 • Avdelningen för livsmedelskontroll

  Avdelningen för livsmedelskontroll arbetar för säkra livsmedel genom slaktkontroll, kontroll av livsmedelsföretag och gränskontroll. E-post till samtliga chefer: fornamn.efternamn@slv.se Kontakt -
  Om oss - Senast granskad 2023-05-11
 • Avdelningen för myndighetsstöd

  Avdelningen för myndighetsstöd erbjuder verksamhetsstöd till medarbetare och personer som har kontakt med Livsmedelsverket. Inom avdelningen finns HR, ekonomi, digitalisering, kommunikation,
  Om oss - Senast granskad 2023-10-23
 • Avdelningen för risk- och nyttovärdering

  Den huvudsakliga uppgiften för avdelningen för risk- och nyttovärdering är att utarbeta risk- och nyttovärderingar och likartade kunskapsunderlag för livsmedel, inklusive dricksvatten, inom områdena
  Om oss - Senast granskad 2023-07-05
 • Avdelningen för råd och reglering

  Avdelningen för råd och reglering arbetar för de flesta intressenter i livsmedelsvärlden, från konsument till beslutande organ. Avdelningen för råd och reglering ansvarar för hantering av risker och
  Om oss - Senast granskad 2023-07-05
 • Avfall

  All hantering av livsmedel innebär att man också måste ta hand om avfall. Det ska till exempel förvaras både under och efter produktionen. Här får du veta mer om krav på och principer för sopkärl,
  Kontrollwiki - Senast granskad 2024-01-26
 • Avgifter enligt EU:s kontrollförordning

  Avgifter enligt EU:s kontrollförordning På denna sida finns information om avgifter för kontroll vid anläggningar vars huvudsakliga verksamhet är styckning, produktion från mjölk eller produktion
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-04-11
 • Avgifter enligt nationellt regelverk

  Avgifter enligt nationellt regelverk På denna sida finns information om avgifter för kontroll vid anläggningar vars avgifter styrs av nationella regler. Detta är till exempel anläggningar för vin-
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-27
 • Avgifter för godkännande och registrering

  Avgifter för godkännande och registrering Alla livsmedelsanläggningar ska vara godkända eller registrerade hos en kontrollmyndighet. Här kan du bland annat läsa om avgifter för godkännande och
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-27
 • Avgifter för gränskontroll av livsmedel oförändrade under 2024

  Nyhet livsmedelsimport: Avgifter för gränskontroll av livsmedel oförändrade 2024 Ingen höjning av Livsmedelsverkets avgifter i samband med gränskontroll av livsmedel. Under 2024 kommer
  Senast granskad 2023-12-29
 • Avgifter för kontrollprogram

  Livsmedelsverket övervakar att maten på den svenska marknaden är säker. I det arbetet ingår vissa nationella kontrollprogram. I programmen kontrolleras eller övervakas livsmedel när det gäller olika
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-04-11
 • Avgifter för livsmedelsanläggningar

  Avgifter för livsmedelsanläggningar Alla livsmedelsföretag i ledet efter primärproduktion ska betala en avgift för kontrollen. På den här sidan kan du läsa om Livsmedelsverkets avgifter för kontroll
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-04-11
 • Avgifter för Livsmedelsverkets kontroll

  Avgifter för Livsmedelsverkets kontroll Alla livsmedelsföretag kontrolleras regelbundet. Företag betalar avgift för denna kontroll. På den här sidan kan du läsa om avgifter som gäller den kontroll
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-27
 • Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar 2024

  Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar 2024 Livsmedelsverket utför kontroller vid slakterier och på vilthanteringsanläggningar. På denna sida finns information om de avgifter vi tar
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-27
 • Avgifter och betalning vid import av animaliska livsmedel

  Du som importerar animaliska livsmedel betalar en avgift för gränskontroll. Här får du veta hur avgiften beräknas och hur betalning ska ske. Avgifter för gränskontroll och provtagning Grundavgiften
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-01-03
 • Avgifter och betalning vid import av ekologiska livsmedel

  Här finns information om avgifter och betalning vid gränskontroll av ekologiska livsmedel Avgiften för den ekologiska kontrollen är 950 kr per kontrollintyg. Denna avgift gäller också för varje
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-01-18
 • Avgifter och betalning vid import av köksartiklar från Kina och regionen Hongkong

  Här finns information om avgifter och betalning vid gränskontroll av köksredskap från Kina och regionen Hongkong. Avgifter Ansvarig aktör står för samtliga kontrollavgifter. Vid enbart
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-02-21
 • Avgifter och betalning vid import av vegetabiliska livsmedel

  Du som importerar vegetabiliska livsmedel betalar en avgift för gränskontroll. Här får du veta hur avgiften beräknas och hur betalning ska ske. Den som är betalningsansvarig betalar samtliga
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-02-29
 • Avgiftsföreskrifter på remiss

  Nyheter slakt och vilt: Avgiftsföreskrifter på remiss Den 23 november publicerades förslag till Livsmedelsverkets föreskrifter om kontrollavgifter. I föreskriftsförslaget hittar du de olika
  Senast granskad 2023-11-24
 • Avsaltningsanläggning

  Avsaltningsanläggning - underhåll och vanliga problem En avsaltningsanläggning består av många tekniska delar som behöver underhållas för att den ska fungera. Regelbundet underhåll och ibland
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-11-24
 • Avslutade projekt

  Avslutade projekt Här listas en del av Livsmedelsverkets avslutade projekt från och med 2020. Kemiska markörer för dricksvattenrening Kemisk forensik för stärkt krisberedskap - samarbetsprojekt med
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2024-03-19