Söksida

Hittade 395 i kategori "Om oss"

 • Anthon Berg återkallar marsipanbröd med smak av whisky och cognac - plastbitar

  Anthon Berg återkallar marsipanbröd med smakerna whisky och cognac på grund av risken att de innehåller plastbitar. Anthon Bergs pressmeddelande
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-11-02
 • Lantmännen Cerealia återkallar Gooh Korv Stroganoff - spår av plast

  Lantmännen Cerealia återkallar Gooh Korv Stroganoff - spår av plast Lantmännen Cerealia återkallar Gooh Korv Stroganoff då man har upptäckt spår av plast i ett fåtal produkter.
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-09-22
 • Sevan Hummus Original och smaksatta varianter på grund av avvikande smak

  Sevan återkallar Sevan Hummus Original och smaksatta varianter på grund av avvikande smak.
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-04-25
 • Ica återkallar micropopcorn

  Ica återkallar micropopcorn på grund av risk för att förpackningen bränns i ugnen Ica återkallar flera sorters micropopcorn. Orsaken till återkallelsen är en ökad risk för att förpackningen bränns i
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-03-18
 • Semper återkallar Organix banankex - fel innehållsförteckning

  Semper återkallar Organix banankex på grund av fel innehållsförteckning. Sempers pressmeddelande
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-02-08
 • Hultén försäljning AB återkallar choklad - odeklarerat sesamfrö

  Hultén försäljning AB åtekallar Kalev 100 gr Chokladkaka Jordgubb och Kalev 100 gr Chokladkaka Tiramisu på grund av spår av sesamfrö. Hultén försäljning AB:s pressmeddelande
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-11-02
 • Kartläggning av algblomningar i svenska sjöar och hav

  Kartläggning av algblomningar i svenska sjöar och hav Livsmedelsverket driver just nu ett projekt för att kartlägga algblomningar i svenska sjöar och hav. Syftet är i första hand att få en
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-01-23
 • Avgiftsmodell för material i kontakt med livsmedel

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att föreslå hur kontrollen av material i kontakt med livsmedel kan avgiftsfinansieras. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Livsmedelsverket
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-01-16
 • Riskklassningsmodellen

  Regeringen har givit i uppdrag åt Livsmedelsverket att se över den riskklassningsmodell som tillämpas inom livsmedelskontrollen. Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livsmedelsverket
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-12-01
 • Utvecklingsarbete i livsmedelskontrollen

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att redovisa hur verket under perioden 2017–2019 planerar att utvärdera effekterna av myndighetens genomförda, pågående och planerade arbete med att
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-12-01
 • Friskare djur, sundare växter och en hög livsmedelssäkerhet

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att löpande stödja regeringens arbete med EU:s lagstiftningspaket om djurhälsa, växtskydd och offentliga kontroller. Regleringsbrev för budgetåret 2017
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-12-01
 • Ofarligt att dricka avsaltat havsvatten

  Det finns ingen hälsorisk med att dricka vatten som framställts ur avsaltat havsvatten. Den bedömningen gör Livsmedelsverket efter en genomgång av de studier som finns på området. Halterna av olika
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-07-01
 • Flens kommun föreläggs att förbättra livsmedelskontrollen

  Livsmedelsverket förelägger Flens kommun att senast den 31 oktober 2016 säkerställa att kontrollen av livsmedel har tillräcklig bemanning, utförs regelbundet och i lämplig omfattning.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-27
 • Större möjligheter för restauranger och kaféer att märka ”ekologiskt”

  Livsmedelsverket föreslår nya regler som underlättar för restauranger och kaféer att märka med "ekologiskt". Men företagen måste också kunna visa för myndigheterna att märkningen stämmer.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-08
 • Hur äter unga?

  För första gången i Sverige genomförs nu en nationell undersökning av ungdomars matvanor, Riksmaten Ungdom. Rekryteringen av skolor som vill medverka har startat och responsen är positiv – fler än
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-02
 • Sommartider – strömmingstider

  Under maj-juni är det högsäsong för strömmingspilkning. Men det är viktigt att komma ihåg att barn och unga kvinnor inte bör äta strömming oftare än några gånger per år eftersom den innehåller höga
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-01
 • För en effektivare livsmedelskontroll av fusk och säker mat

  Effektiv livsmedelskontroll skapar trygghet för konsumenter, företag och samhället. På Sveriges andra nationella kontrollkonferens möts livsmedelsinspektörer och chefer från kommuner, länsstyrelser
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-05-16
 • Husa Gård

  Livsmedelsverket stänger slakteri Livsmedelsverket beslutar att Husa Gård AB i Brottby inte längre får bedriva slakteri och styckningsverksamhet från och med 3 maj 2016. Anledningen är bland annat
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-05-03
 • Sverige får exportera färskt kyckling- och kalkonkött till Hongkong

  Sverige får exportera färskt kycklingkött och kalkonkött till Hongkong. Fyra svenska fjäderfäslakterier får möjlighet att under en prövotid exportera färskt kyckling- och kalkonkött till Hongkong.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-04-05
 • Nya regler öppnar för fler ekologiska lösviktsvaror

  Livsmedelsverket har beslutat om nya regler för kontroll av ekologiska livsmedel. Den största förändringen är att butiker får större möjligheter att sälja ekologiska varor i lösvikt utan särskild
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-03-15