Söksida

Hittade 399 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Mexiko

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Mexiko. Färskt griskött Ett exportintyg har överenskommits mellan EU och Mexiko och finns publicerat i Traces men kan
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-01
 • Serbien

  Här finns information om gällande exportintyg till Serbien som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Export av livsmedel till Serbien Importören, speditören eller företaget som har hemvist eller
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-08-31
 • Sydafrika

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Sydafrika. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2017-10-27
 • Turkiet

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Turkiet. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Äggprodukter Ett
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2017-03-06
 • Extra information om intyg

  Extra information om intyg Här finns information om tilläggsinformation om exportintyg.  Extra bilaga ska användas vid export av livsmedel som innehåller griskött till Ryssland Vid export av
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-02-08
 • Ursprungsmärkning

  Ursprungsmärkning Fisk, kött av nöt, gris, lamm, get och fågel och vissa andra livsmedel som exempelvis honung, frukt och olivolja ska enligt reglerna alltid märkas med ursprung, det vill säga
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2018-08-23
 • Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat

  Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat Det finns många lagar inom området sprit och alkoholdrycker. Flera olika myndigheter är inblandade i bland annat tillståndsprövning och offentlig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-19
 • Fisk- och vattenbruksprodukter - handelsbeteckningar

  Vid detaljhandelsförsäljning av fisk, kräftdjur och blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur ska konsumenten få information om handelsbeteckning, produktionsmetod och ursprung genom lämplig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-02
 • Kosttillskott - företagare

  Syftet med kosttillskott är att ge ett komplement av näringsämnen, eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan, till vanlig kost. Kosttillskott kan till exempel bestå av vitaminer
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-19
 • Sök - saluförbud av livsmedel

  Listan över livsmedel med restriktioner för försäljning är en sammanställning över varor från vissa leverantörer och/eller odlare som inte får säljas utan Livsmedelsverkets medgivande. Mer
  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Senast granskad 2018-01-22
 • Regler om livsmedelsinformation och märkning

  Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med ett antal obligatoriska uppgifter för att hjälpa konsumenten till ett medvetet och säkert val. Det finns regler för hur livsmedelsförpackningar ska vara
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-03-14
 • Hälsopåståenden

  Hälsopåståenden på livsmedel är alla påståenden som uttrycker att livsmedlet har en positiv effekt på hälsan. De kan vara riktade till den allmänna befolkningen eller till särskilda grupper, som till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-09-28
 • Datummärkning i butik

  Får butiken ändra på datummärkningen? Här nedan finns frågor och svar om vad butikerna får och inte får göra när det gäller bäst före-datum och sista förbrukningsdag. Hur bestäms datumet för bäst
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-01-22
 • Nyckelhålet - företag

  Nyckelhålet - för dig som är företagare Nyckelhålet har funnits i 25 år och har en igenkänningsfaktor i Sverige på över 95 procent. Genom att märka dina produkter med Nyckelhålet gör du det enklare
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-02-27
 • Ekologisk mat

  För att komma till Livsmedelsverkets webbsida med information om ekologisk mat ska du klicka på länken nedan. Ekologisk mat
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2016-05-03
 • Skyddade beteckningar

  Inom EU är det möjligt att registrera beteckningar för vissa speciella livsmedel. Beteckningarna heter skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-15
 • Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

  EU har ingått avtal med ett antal länder utanför EU för att underlätta handeln. Vissa av avtalen påverkar möjligheten att föra in livsmedel från de aktuella länderna och den offentliga kontrollen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-11
 • Ursprungsmärkning

  Ursprungsmärkning Fisk, kött av nöt, gris, lamm, get och fågel och vissa andra livsmedel som exempelvis honung, frukt och olivolja ska enligt reglerna alltid märkas med ursprung, det vill säga
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-01-22
 • Grönland

  Här finns information om handelsavtalet mellan EU-kommissionen och Grönland. Beslut om framtida förenklade regler vid kontroll av fiskeriprodukter med mera från Grönland I enlighet med Rådets beslut
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-11
 • Kanada

  Här finns information om handelsavtalet mellan EU-kommissionen och Kanada. Handelsavtal - Kanada Enligt avtalet mellan EU och Kanada gäller reducerad frekvens fysisk kontroll vid gränskontroll av
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2017-03-13