Söksida

Hittade 504 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Import-blanketter

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-10-24
 • Mötesplats Livsmedelsförsörjning 5 december 2017

  Den 5:e december samlade Livsmedelsverket företag, kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, forskare med flera till en kunskapsdag om livsmedelsförsörjning vid kris och krig. Deltagarna fick ta
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-12-21
 • Krisberedskap - verktyg för hantering av olycka vid vattentäkt

  Här presenteras ett verktyg för hantering av en olycka vid vattentäkt. Med olycka vid vattentäkt menas i detta fall en olycka med utsläpp av förorenande ämne i ett tillrinningsområde för en
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-22
 • Krisberedskap och säkerhet - dricksvatten

  VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till i första hand kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet, men också till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-05-15
 • Utbildningar för livsmedelsföretagare

  Livsmedelsverket har en webbplattform - Utbildningsportalen - där det är möjligt att gå e-utbildningar. En e-utbildning innebär att du utbildar dig genom webbaserade och interaktiva självstudier. Här
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-09-18
 • Brutet ris (Gao Tam)

  Land
  Vietnam

  Supplier
  Cty TNHH Tiso Food
  Valid from
  2017-03-08

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2017-03-08
 • Paula Red

  Land
  Polen

  Supplier
  P.P.H "Ewa Bis" sp z.o.o, Warszawa
  Valid from
  2017-10-11

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2017-09-13
 • Land
  Tyskland

  Supplier
  Godeland Vermarktungsgesellschaft mbH
  Valid from
  2017-06-27

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2017-06-27
 • Land
  Italien

  Supplier
  Nobelfresh i Danmark
  Valid from
  2017-06-15

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2017-05-30
 • Land
  Indien

  Supplier
  Ini Farm Ltd, Mumbai
  Valid from
  2017-04-05

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2017-04-05
 • Land
  Iran

  Supplier
  Firma Abbas Ali Agail, Kashmar
  Valid from
  2017-03-30

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2017-03-31
 • Årliga avgiftsbeslut

  Årlig kontrollavgift Livsmedelsföretagare ska enligt 3 kap. 1 § LIVSFS 2006:21 betala årlig kontrollavgift. Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar  Årligt avgiftsbeslut Slakteri-
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-10
 • Revision av kontrollmyndigheter

  Syftet med revisionerna är att granska och utvärdera om kontrollmyndigheterna har en planerad verksamhet, att planerna följs, hur det praktiska arbetet utförs och vad det ger för effekt. Syftet med
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-16
 • EU:s kontroll

  EU:s kontroll av svensk livsmedelskontroll EU-kommissionen, GD hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE), gör revisioner av Sveriges kontroll i livsmedelskedjan. Revisionerna gäller
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-11
 • Vägledningar och kontrollhandböcker

  Livsmedelsverkets vägledningar är skrivna för personer som arbetar på kontrollmyndigheter. Vägledningar är knutna till en eller flera författningar/förordningar men är inte rättsligt bindande
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-02-08
 • Information, märkning och påståenden

  Livsmedelsförpackningar ska vara märkta med ett antal obligatoriska uppgifter för att hjälpa konsumenten till ett medvetet och säkert val. Det finns regler för hur livsmedelsförpackningar ska vara
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-12-06
 • Ägg

  Allergi mot ägg är särskilt vanligt hos små barn. Det finns särskilda märkningsregler för ägg. Symtom Typiska symtom vid äggallergi är hudreaktioner som eksem. Även andra symtom som astma,
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-24
 • Lupin

  Lupin är en baljväxt liksom jordnöt och soja. Lupinmjöl används ibland i vissa bröd och bakverk. Det måste anges i ingrediensförteckningen om lupin ingår i ett livsmedel. Lupiner tillhör
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-24
 • Ansökan om godkännande eller notifiering av ett nytt livsmedel - Praktiska anvisningar

   Nya livsmedel måste vara godkända för att säljas inom EU. Lagstiftningen om ansökningar om godkännande och anmälningar om att sätta ut nya livsmedel på marknaden i EU ändras 1 januari 2018. Det
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-12-15
 • Sesam

  Sesamfrö och sesamolja finns bland annat i viss asiatisk mat, bageriprodukter och konfektyr. Allergi mot sesam förekommer och det finns därför särskilda märkningskrav för sesam. Symtomen vid
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-24