Söksida

Hittade 493 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Tack för din beställning!

  Proverna skickas normalt inom en vecka. Läs mer om våra mikrobiologiska kompetensprovningar på sidan Kompetensprovning
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-30
 • Krisberedskap - verktyg för hantering av olycka vid vattentäkt

  Här presenteras ett verktyg för hantering av en olycka vid vattentäkt. Med olycka vid vattentäkt menas i detta fall en olycka med utsläpp av förorenande ämne i ett tillrinningsområde för en
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-08-22
 • Krisberedskap och säkerhet - dricksvatten

  VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till i första hand kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet, men också till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-05-15
 • Årliga avgiftsbeslut

  Årlig kontrollavgift Livsmedelsföretagare ska enligt 3 kap. 1 § LIVSFS 2006:21 betala årlig kontrollavgift. Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar  Årligt avgiftsbeslut Slakteri-
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-02-07
 • Basmatiris från Indien

  Basmatiris från Indien Nytt beslut om uppföljande provtagning av basmatiris (Mahmood Rice) har publicerats För mer information, se bifogad länk   Basmatiris från Indien
  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2017-11-10
 • Kategori Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta, etc.)

  Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - Kategori köttprodukter Godk. nr Namn Postadress  Ort Namn på registrerad skyddad beteckning 001 Lindells Gårdsslakteri AB Ottravad,
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2017-11-01
 • Kategori Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

  För tillfället finns det inga tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige i kategori Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2014-11-05
 • Kategori Övriga produkter (kryddor etc.)

  För tillfället finns det inga tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige i kategori Övriga produkter (kryddor etc.) Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad skyddad beteckning          
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2014-11-05
 • Kategori Öl

  För tillfället finns det inga tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige i kategori Öl Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad skyddad beteckning          
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2014-11-05
 • Kategori Konfektyr, matbröd, kaffebröd, kakor, skorpor och andra bakverk

  Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - kategori konfektyr, matbröd, kaffebröd, kakor, skorpor och andra bakverk Godk.nr Namn Postadress Ort Namn på registrerad skyddad
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-01-22
 • Algeriet

  Här hittar du de exportintyg till Algeriet som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Vid export till Algeriet ska livsmedel av animaliskt ursprung åtföljas av ett exportintyg. Mjölk För
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Bosnien Hercegovina

  Här finns information om särskilda krav som Bosnien Hercegovina ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-12-06
 • Egypten

  Här hittar du de exportintyg till Egypten som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet LIVS 219 Egypten - Fiskeriprodukter
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Filippinerna

  Här finns information om särskilda krav som Filippinerna ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Filippinerna ställer krav på egna inspektioner av svenska anläggningar för att tillåta
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Förenade Arabemiraten

  Här hittar du de exportintyg till Förenade Arabemiraten som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell information Före export till Förenade Arabemiraten rekommenderar vi att ni söker
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Makedonien

  Här finns information om särskilda krav som Makedonien ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Marocko

  Här hittar du de exportintyg till Marocko som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet   LIVS 153 Marocko - Fiskeriprodukter
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-03-26
 • Branschriktlinjer

  Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar
  Sida - Branschriktlinjer - Uppdaterad 2017-10-13
 • Starta och utveckla företag

  Om du vill starta ett nytt livsmedelsföretag, eller om du vill förändra det du redan driver, behöver du känna till de krav och skyldigheter som gäller. Här är en överblick över de regler som gäller
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-10-06
 • Ursprungsmärkning

  Ursprungsmärkning Fisk, kött av nöt, gris, lamm, get och fågel och vissa andra livsmedel som exempelvis honung, frukt och olivolja ska enligt reglerna alltid märkas med ursprung, det vill säga
  Sida - Livsmedel och innehåll - Uppdaterad 2017-10-24