Söksida

Hittade 269 i kategori "Nyheter"

 • Färsk koriander trolig orsak till utbrott av shigellainfektion

  Under oktober och början av november rapporterades totalt 42 fall av shigellainfektion från Västra Götaland och Skåne. Utbrottsutredningen är färdig och slutsatsen är att att färsk koriander
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-11-20
 • Nytt nationellt nätverk för bra matvanor

  Sex år kortare liv om du bor i Sundbyberg jämfört med i Danderyd. Trots att folkhälsan blir bättre generellt ökar skillnaderna i ohälsa mellan olika grupper i samhället. Det största hotet mot
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-11-12
 • Konkreta förslag för en bättre livsmedelskontroll

  Mer samarbete mellan olika myndigheter, ett samlat register över alla livsmedelsföretag och fängelsestraff för brott mot livsmedelslagen. Det är några förslag för en bättre och skarpare
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-10-05
 • Ekoavgift

  Hög avgift för felaktig ekomärkning Livsmedelsverket ålägger ett företag i Sala att betala femtio tusen kronor i avgift på grund av felaktig ekomärkning. Företaget har sålt mat med ekologisk
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-09-18
 • Kombinationseffekter PAH

  Ny studie om kombinationseffekter En studie från Livsmedelsverket om kombinationseffekt i mat, så kallad cocktaileffekt, har nyligen publicerats i tidskriften Toxicology Reports. Studien genomfördes
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-09-17
 • PFAS Uppsala

  Kartläggning av PFAS i Uppsalas dricksvatten Livsmedelsverkets kartläggning av PFAS-ämnen i uppsalabornas dricksvatten visar att halterna i blodet är relativt låga samt att dricksvattnet varit
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-09-16
 • Smarta tjejer håller sig till surströmmingssäsongen

  Nu stundar surströmmingssäsongen, något som surströmmingsälskare ser fram emot. Tyvärr innehåller strömming höga halter av miljögifter som lagras i kroppen och förs över till framtida barn. Unga
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-08-19
 • 52 kryddblandningar

  Kryddblandningar analyserade i jakt på orsak till salmonellautbrott Livsmedelsverket har analyserat 52 kryddblandningar för att försöka hitta smittkällan till det landsomfattande utbrottet av
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-08-18
 • Grilla smart

  Grilla smart – enkla tips för att lyckas vid grillen Det händer att hemgrillad mat orsakar matförgiftning. Om du bara följer några enkla råd är risken för att du ska bli sjuk av maten mycket liten.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-05-29
 • Extra D-vitamin i fler livsmedel – förslag från Livsmedelsverket

  D-vitamin är ett av få vitaminer som kan vara svårt att få i sig i tillräcklig mängd. Därför föreslår Livsmedelsverket att den nuvarande obligatoriska berikningen utökas, så att fler sorters
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-05-27
 • Hälften vore nog - dags att syna saltet

  Varje år drabbas drygt 55 000 personer av hjärtinfarkt eller stroke. Var fjärde vuxen har högt blodtryck. En av orsakerna är att många äter alldeles för mycket salt. Men de flesta är inte medvetna om
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-05-19
 • Vad för roligt kan du hitta på för 6 000 kr?

  Tävling! Vad för roligt kan du hitta på för 6 000 kronor? Varje år slänger en barnfamilj i Sverige mat för ungefär 6 000 kr. För att uppmärksamma problemet med matsvinn och visa på hur mycket annat
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-05-07
 • Livsmedelsverket med i Hallå Konsument

  Idag 31 mars öppnar Hallå konsument, en ny nationell upplysningstjänst för konsumentfrågor. Tjänsten inrättas på uppdrag av regeringen och är ett samarbete mellan tretton myndigheter, varav
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-03-31
 • Nya krav på ursprungsmärkning av kött

  Nya krav på ursprungsmärkning av kött Från 1 april 2015 måste kött från gris, får, get och fågel märkas med vilket land djuret är uppfött och slaktat i. Däremot måste det inte stå i vilket land
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-03-27
 • Ebola smittar inte via mat i Europa

  Det finns i dag inget som tyder på att ebolavirus kan smitta via mat i EU. Det slår Efsa, den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, fast. Efsa har bedömt risken för att Ebola skulle kunna
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-03-20
 • Ovanligt med höga halter bekämpningsmedel i frukt och grönt

  Livsmedelsverket kontrollerar årligen rester av bekämpningsmedel i vegetabiliska och animaliska livsmedel. Bara en procent av proverna i den senaste rapporten överskred gränsvärdena. Under 2013
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-03-12
 • Fortsatt spårning av ägg från Nederländerna

  Fortsatt spårning av ägg från Nederländerna Det parti med ägg som kan innehålla resthalter av det otillåtna ämnet fipronil har stoppats. Tidigare partier som förts in till Sverige av en grossist har
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-08-08
 • Ägg med otillåtet bekämpningsmedel har sålts till Sverige

  Ägg som stoppats i flera EU-länder på grund av resthalter av fipronil har sålts i Sverige. Livsmedelsverket fick information från EU-kommissionen idag och har tillsammans med kommunernas
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-08-04
 • Taiwan vill öppna marknaden för svenska nötköttsexportörer

  Sverige och Nederländerna kan bli de två första EU-länder som får exportera nötkött till Taiwan. Om förslaget inte stöter på några hinder under den remisstid som nu startar i Taiwan, öppnas därmed
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-07-21
 • Insatserna mot campylobacter har gett effekt – men fler än normalt blir fortfarande sjuka

  De insatser som har gjorts för att minska problemen med campylobacter börjar ge resultat, även om sjukdomsfallen fortfarande är fler än normalt. Myndigheterna har följt och analyserat situationen,
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-06-19