Söksida

Hittade 256 i kategori "Nyheter"

 • Sveriges livsmedelskontroll får beröm av EU

  EU:s senaste granskning visar att majoriteten av alla tidigare anmärkningar mot Sveriges livsmedelskontroll nu är åtgärdade, eller på väg att åtgärdas. Under en vecka i slutet av maj genomförde Food
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-17
 • Nu finns branschriktlinjer för småbryggerier

  Små ölbryggerier kan nu brygga öl på ett hygieniskt säkert sätt och känna till vilka regler som gäller med hjälp av nationella branschriktlinjer. Som bryggföretagare ska man kunna känna sig trygg
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-10
 • Sommarmånaderna – högsäsong för magsjuka

  Under sommarmånaderna ökar risken för att drabbas av magsjuka på grund av bakterier. Det är oftast via mat och vatten vi blir smittade men det finns enkla sätt att minska risken att bli sjuk.
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-06-08
 • Campylobacter och STEC finns i opastöriserad mjölk – mest på gårdar med många djur

  Det är vanligt med campylobacter och STEC i opastöriserad mjölk - mer än i vart tionde prov. Livsmedelsverkets nya kartläggning visar dessutom att ju fler djur som finns på gården, desto högre risk
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-05-24
 • Ge synpunkter på en genmodifierad bomull

  Nu får alla som vill, kommentera och ha synpunkter på Efsas riskvärdering av den genmodifierade bomullen 281-24-236x3006-210-23xMON88913. Genmodifierad bomull används bland annat vid framställning av
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-04-20
 • Kontroll av sprit på krogen

  Kontroll av sprit på restauranger Livsmedelsverket har tillsammans med nio kommuner kontrollerat om restauranger kan redovisa varifrån den sprit de säljer kommer. Kontrollen utförs för att se att
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-03-31
 • Systematiskt arbete mot livsmedelsfusk ger resultat

  Livsmedelkontrollen i Sverige har de senaste åren fokuserat mer än någonsin på att upptäcka och motverka fusk och bedrägerier med mat. Nu ger insatserna resultat. Ett exempel är Stockholms stad som
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2016-01-27
 • Extra D-vitamin i fler livsmedel – ny remissomgång av förslag om berikning

  D-vitamin är ett av få vitaminer som kan vara svårt att få i sig i tillräcklig mängd. Därför föreslår Livsmedelsverket att den nuvarande obligatoriska berikningen utökas, så att fler sorters
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2015-12-15
 • Utbrottet av campylobacter är över och ska utvärderas

  Utbrottet av campylobacter kopplat till svensk kyckling är över sedan i somras. Det ska nu utvärderas i en extern utredning. Antalet personer som blir sjuka av campylobacter ligger sedan mitten av
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-09-21
 • Färre fynd av listeria i mat

  Fynden av listeria i kallrökt eller gravad fisk och skivade charkprodukter i butik har minskat de senaste åren. Bakterien hittades också i färre prov på utrustning och i lokaler hos producenter av
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-09-19
 • Fortsatt spårning av ägg från Nederländerna

  Fortsatt spårning av ägg från Nederländerna Det parti med ägg som kan innehålla resthalter av det otillåtna ämnet fipronil har stoppats. Tidigare partier som förts in till Sverige av en grossist har
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-08-08
 • Ägg med otillåtet bekämpningsmedel har sålts till Sverige

  Ägg som stoppats i flera EU-länder på grund av resthalter av fipronil har sålts i Sverige. Livsmedelsverket fick information från EU-kommissionen idag och har tillsammans med kommunernas
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-08-04
 • Taiwan vill öppna marknaden för svenska nötköttsexportörer

  Sverige och Nederländerna kan bli de två första EU-länder som får exportera nötkött till Taiwan. Om förslaget inte stöter på några hinder under den remisstid som nu startar i Taiwan, öppnas därmed
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-07-21
 • Insatserna mot campylobacter har gett effekt – men fler än normalt blir fortfarande sjuka

  De insatser som har gjorts för att minska problemen med campylobacter börjar ge resultat, även om sjukdomsfallen fortfarande är fler än normalt. Myndigheterna har följt och analyserat situationen,
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-06-19
 • Gotland klarar sig minst två veckor om ön blir isolerad

  Gotland kan klara livsmedelsförsörjningen i minst två veckor om alla transporter till och från ön bryts. Det är slutsatsen av ett krisberedskapsprojekt som Livsmedelsverket, Region Gotland,
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-05-10
 • Maxdoser för vitaminer och mineraler i kosttillskott

  Även nödvändiga vitaminer och mineraler kan vara skadliga i för höga doser. På uppdrag av regeringen ser Livsmedelsverket över möjligheterna för nationella regler med maximivärden. De allra flesta
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-05-09
 • Livsmedelsverket har undersökt oönskade ämnen i oljor

  Det kan bildas 2- och 3-MCPD-estrar och glycidylestrar när vegetabiliska oljor, framför allt palmolja, renas vid hög temperatur. Livsmedelsverket har därför undersökt halterna i några livsmedel som
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-05-05
 • Livsmedelsverket – EU:s nya huvudlaboratorium för virus i livsmedel

  Virus sprids lätt mellan människor, men också via maten. Vinterkräksjukeviruset är den vanligaste orsaken till magsjuka. Livsmedelsverket har utvecklat metoder för att hitta olika virus i mat. Nu har
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-04-04
 • Brasilianskt kött spåras och stoppas

  Brasilianskt kött spåras och stoppas Livsmedelsverket och flera kommuner jobbar med att spåra och stoppa ett parti nötkött som har importerats från en av de anläggningar som utpekats i den
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-03-30
 • EU-kommissionen vill att konsumenter ska få information om innehåll i alkoholdrycker

  EU-kommissionen vill att konsumenter ska få information om innehåll i alkoholdrycker EU-kommissionen vill att det ska finnas ingrediens- och näringsinformation för alla alkoholhaltiga drycker. I dag
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-03-22