Söksida

Sökresultat

Hittade 2 träffar på "upplandskubb"

  • Skyddade beteckningar

    Inom EU finns det skyddade namn, eller beteckningar, för vissa speciella livsmedel. Beteckningarna heter skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell
    Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2022-01-14
  • Livsmedlets beteckning

    Alla färdigförpackade livsmedel ska vara märkta med en beteckning som beskriver vad det är för slags livsmedel. Ta del av hur företaget ska komma fram till rätt beteckning. Läs också om vilka
    Kontrollwiki - Senast granskad 2021-12-17