Söksida

Sökresultat

Du sökte på "m��ltider i sjukv��rden" i kategori Skyddade beteckningar hittade 2 träffar

  • EU-förordning 251/2014

    Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 Författningen
    Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2023-02-20
  • EU-förordning 668/2014

    Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda
    Skyddade beteckningar - Senast granskad 2022-11-22