Söksida

Sökresultat

Du sökte på "m��ltider i sjukv��rden" i kategori Offentlig kontroll hittade 29 träffar

 • LIVSFS 2009:4

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-17
 • LIVSFS 2005:7

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2011:6

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-02-19
 • LIVSFS 2005:7

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-30
 • LIVSFS 2018:1 konsoliderad

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2018-01-11
 • LIVSFS-2005-21-kons-2021-11.pdf

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2021-12-03
 • LIVSFS 2005:21 konsolidering

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-12-01
 • LIVSFS 2018:1

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2018-01-11
 • LIVSFS 2009:15

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-17
 • LIVSFS 2022:10

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-12-01
 • LIVSFS 2005:21

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-25
 • LIVSFS 2022:8

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-12-01
 • LIVSFS 2016:12

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2016-06-16
 • LIVSFS-2021-11_web_t.pdf

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2021-12-03
 • SFS 2021:176

  Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter SFS 2021:176 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan
  Sida - Avgifter - Senast granskad 2022-02-25
 • LIVSFS 2021:9

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2021-06-30
 • EU-förordning 2021/1756

  Om ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen i syfte att säkerställa efterlevnad av
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-10-12
 • LIVSFS 2020:3

  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2020-11-30
 • EU-förordning 2015/1375

  EU-förordning 2015/1375 Fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens genomförandeförordning (EU)
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-11-22
 • EU-förordning 2017/625

  Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och
  Sida - Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-12-02