Söksida

Sökresultat

Du sökte på "m��ltider i sjukv��rden" i kategori Lagstiftning hittade 57 träffar

 • EU-förordning 2022/1616 Om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

  Nyhet lagstiftning Om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 282/2008 Kommissionens förordning (EU) 2022/1616
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-09-23
 • EU-förordning 2022/1616

  Om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 282/2008 Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) 2022/1616 Vi
  Sida - Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2022-09-23
 • Ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:3) Om främmande ämnen Ändrad genom LIVSFS 2022:7

  Nyhet lagstiftning Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:3) om främmande ämnen i livsmedel Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2022:7
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-09-21
 • LIVSFS 2012:3

  Främmande ämnen i livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2012:3 (konsoliderad version) Grundförfattningen LIVSFS 2012:3 Senare ändringar LIVSFS
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2022-09-21
 • LIVSFS 2012:3 konsolidering

  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2022-09-21
 • Föreskrifter i nummerordning 2022

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2022. För mer information se länkar under rubriken "Status" LIVSFS Status Ämne LIVSFS 2022:1 Upphäver SLVFS 1998:28 Export,
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-09-21
 • LIVSFS 2008:13

  Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2008:13 (konsoliderad version)
  Sida - Dricksvatten, naturligt mineralvatten, källvatten - Senast granskad 2022-09-19
 • LIVSFS 2022:7

  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2022-09-16
 • Ändring av EG-förordning 1334/2008 Om aromämnen Ändrad genom EU-förordning 2022/1466

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagandet av vissa aromämnen från unionsförteckningen Kommissionens
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-09-12
 • Ändring av EG-förordning 1334/2008 Om aromämnen Ändrad genom EU-förordning 2022/1465

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller vissa aromämnen Kommissionens förordning (EU) 2022/1465
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-09-12
 • EG-förordning 1334/2008

  Förordning om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av förordningarna (EEG) nr 1601/91, (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/
  Sida - Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2022-09-12
 • Lagstiftning om livsmedel

  Lagstiftningen om livsmedel finns för att man ska kunna vara trygg med att livsmedel i Sverige är säkra. Lagstiftningen ska också säkerställa att man får den information om livsmedlen man behöver för
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-09-09
 • Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsv för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2022/1435

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna II och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för kalciumkarbonat, koldioxid, cyprodinil och
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-09-09
 • EG-förordning 396/2005

  Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning
  Sida - Bekämpningsmedel - Senast granskad 2022-09-09
 • Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2022:4-6 Om kostersättning och livsmedelsinformation

  Nyhet lagstiftning LIVSFS 2022:4 - Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel avsedda för särskilda grupper LIVSFS 2022:5 - Föreskrifter om upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2016
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-09-06
 • LIVSFS 2014:4 konsolidering

  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2022-09-01
 • LIVSFS 2022:6

  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2022-08-31
 • LIVSFS 2022:4

  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2022-08-31
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/1429

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2022-08-31
 • EU-förordning 2021/404

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2022-08-31