Söksida

Hittade 5086 träffar på "måltider i sjukvården"

 • Sjukhus

  Måltider på sjukhus Maten på sjukhus är en viktig del av vården. God, hälsosam och behovsanpassad mat som patienten äter upp är grundläggande för att främja tillfrisknandet och öka välbefinnandet.
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2017-02-20
 • Bra måltider i äldreomsorgen

  Sida - Senast granskad 2018-04-23
 • Bra måltider i förskolan

  Sida - Senast granskad 2016-09-20
 • Bra måltider i skolan

  Sida - Senast granskad 2018-03-21
 • Fakta om offentliga måltider

  Livsmedelsverkets kartläggning av offentliga måltider  2018 Hur många kommuner har en politiskt antagen måltidspolicy och vad innehåller den? Hur mycket pengar läggs på måltiderna i förskola, skola
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2018-11-04
 • Samtal om mat i hälso- och sjukvården

  Prata mat, rädda liv Ohälsosamma matvanor orsakar flest sjukdomar i Sverige idag. Världshälsoorganisationen WHO placerar nu matvanor som det främsta hotet mot vår folkhälsa. Samtidigt visar
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2016-10-11
 • Bättre måltider i äldreomsorgen, Rapport 27 2014

  Sida - Senast granskad 2015-05-29
 • Bra måltider i förskolan - hanteringsrapport

  Sida - Senast granskad 2016-09-15
 • Näringsriktiga måltider

  Näringsriktig mat som hamnar i magen ger bra förutsättningar för att må bra och orka vara aktiv. Det finns mycket att vinna på att satsa på bra råvaror och professionella kockar med kunskap,
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2018-03-16
 • Säkra måltider

  All mat som serveras ska vara säker att äta och matgästerna ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2018-03-16
 • Goda måltider

  Att laga god och hälsosam mat som matgästerna tycker om kräver bra råvaror, kunskap och engagemang. Många faktorer påverkar om maten uppfattas som god, inte minst möjligheten att få välja vad man
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2018-03-16
 • Trivsamma måltider

  Hur matgästen upplever måltiden påverkas inte bara av maten på tallriken. Det är helheten som skapar stämningen och som är avgörande för hur måltiden upplevs. Vad som upplevs som trivsamt varierar
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2018-03-16
 • Näringsriktiga måltider inom vård och omsorg

  Sida - Senast granskad 2017-02-20
 • Integrerade måltider

  Integrerade måltider Måltiden är en resurs för hela verksamheten. I förskolan och skolan kan måltiden användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen och för att väcka elevernas nyfikenhet
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2018-03-16
 • Hållbara måltider

  Genom att göra medvetna val av livsmedel och arbetssätt kan man undvika att de offentliga måltiderna belastar miljön i onödan.  Maten påverkar miljön bland annat genom utsläpp av växthusgaser,
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2018-03-16
 • Uppmuntra till bra måltider

  Sida - Senast granskad 2015-02-23
 • Dygnets alla måltider_äldreomsorg_Bilaga

  Sida - Senast granskad 2018-05-07
 • Måltider i vård, skola och omsorg

  Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på bra måltider kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och
  Sida - Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2018-06-12