Söksida

Sökresultat

Hittade 1036 träffar på "måltider i sjukvården"

 • Vildsvinskött

  Vildsvinskött För dig som jagar vildsvin är det en del att tänka på. Vildsvinskött ska hanteras på ett hygieniskt sätt eftersom de kan bära på exempelvis bakterier, virus och parasiter. Laboratorier
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-03-21
 • Kolloidalt silver

  Kolloidalt silver får inte säljas som kosttillskott inom EU. Produkter med kolloidalt silver och silverföreningar kan ha skadliga hälsoeffekter, särskilt om man använder det under en längre tid. Det
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-03-21
 • Yersinia

  Yersinia är en grupp bakterier där flera arter kan orsaka sjukdom hos människa. De som orsakar magsjuka har förmågan att växa i kylskåpstemperatur. Bakterien kan därför bli ett problem i till exempel
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-03-21
 • Shigella

  Shigella finns i tarmen och avföringen hos smittade människor samt i vattendrag som förorenats med avloppsvatten. Det behövs bara ett litet antal shigellabakterier för att orsaka sjukdom. De flesta
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-03-21
 • Syrning av grönsaker

  Syrning är en konserveringsmetod som används för att förlänga hållbarheten av bland annat grönsaker. Det vanligaste är att man syrar vitkål, morötter, rödbetor, gurka och oliver. Syrning är en
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-03-21
 • Veterinärinspektör till Kontrollstödsavdelningen

  Veterinärinspektör till Kontrollstödsavdelningen 981 985 2023-03-21 2023-04-10 Kontroll för kvalitet Den offentliga livsmedelskontrollen är Sveriges oberoende kvalitetsstämpel för livsmedel.
 • Nationella kontrollplanen

  Den nationella kontrollplanen är ett styrdokument för myndigheterna och ger information som kan hjälpa företagen. Här finns mål för livsmedelskedjan och kontrollen och en beskrivning av Sveriges
  Kontrollwiki - Senast granskad 2023-03-21
 • Reduktion av kontrollfrekvens genom god efterlevnad

  En verksamhet som har konstaterad god efterlevnad av lagstiftningen kan få en sänkning av kontrollfrekvensen, så kallad reduktion. Läs om när det gäller och hur det går till.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2023-03-21
 • Framtagen vägledning som stöd för arbetet med NIS-föreskrifter

  Nyheter för dricksvattenproducenter: Framtagen vägledning som stöd för arbetet med NIS-föreskrifter Nu finns en vägledning för ”Föreskrifter för riskanalyser och säkerhetsåtgärder LIVSFS 2022:2”.
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-03-21
 • EU-förordning 2021/405

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka det i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 är tillåtet att föra in vissa
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2023-03-21
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av köttprodukter och fjäderfä mm Ändrad genom EU-förordning 2023/513 och 2023/573

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 2023/513 - Om ändring av bilagorna XV och XIX till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningen över tredjeländer, territorier eller zoner däri från
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-03-21
 • EU-förordning 2021/404

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2023-03-21
 • Kravsspecifikationer riskklassificering

  Kravsspecifikationer och kommunikation riskklassificering - projektet FörRätt På den här sidan listar vi de kravspecifikationer och webbtexter som gäller för omklassning enligt ny
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-03-20
 • Import - sammansatta livsmedel

  Här får du veta vad ett sammansatt livsmedel är, vilka sammansatta livsmedel som ska gränskontrolleras och vilket typ av intyg ett sammansatt livsmedel ska ha vid import till EU. Vad är ett
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-03-20
 • Hur tas näringsvärden fram

  Hur tas näringsvärden fram På den här sidan beskrivs de vanligaste metoderna som används när näringsvärden tas fram. Genom att klicka på ett näringsvärde för ett livsmedel på Sök näringsinnehåll går
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-03-20
 • Nationell samordningsgrupp för dricksvatten

  Nationella samordningsgruppen för dricksvatten Den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten samlar ett flertal myndigheter och organisationer i syfte att verka för en långsiktigt hållbar,
  Om oss - Senast granskad 2023-03-20
 • Officiell assistent Kalmar

  Officiell assistent Kalmar 978 989 2023-03-20 2023-03-29 Är du intresserad av att bidra till att maten vi äter är säker? Som officiell assistent (även kallat livsmedelskontrollant) på
 • Veterinär till Helsingborg

  Veterinär till Helsingborg 979 990 2023-03-20 2023-03-24   Vill du arbeta med livsmedelssäkerhet i gränskontrollen, med stöd av kompetenta och hjälpsamma kollegor? Välkommen i rollen som