Söksida

Sökresultat

Hittade 1642 träffar på "måltider i sjukvården"

  • Administratör med kunskap att sammanställa data

    Administratör med kunskap att sammanställa data 1000 1006 2023-06-09 2023-06-25 Dina arbetsuppgifter Du kommer att söka fram och sammanställa verksamhetsdata för livsmedelskontrollen från olika
  • Better Training for Safer Food

    BTSF - Better Training for Safer Food Better Training for Safer Food, BTSF, är EU-kommissionens utbildningsprogram för myndigheternas kontrollpersonal inom livsmedelskedjan. BTSF har kurser inom
    Om oss - Senast granskad 2023-06-09
  • Nationell handlingsplan för minskat matsvinn i Sverige

    Nationell handlingsplan för minskat matsvinn i Sverige Sverige har en nationell handlingsplan för minskat matsvinn, "Fler gör mer", som berör hela livsmedelskedjan – primärproduktion, producenter,
    Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2023-06-09
  • Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat

    Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat Det finns många lagar inom området sprit och alkoholdrycker. Flera olika myndigheter är inblandade i bland annat tillståndsprövning och offentlig
    Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-06-09
  • 4 - Reglerna träder i kraft

    När en lag, rättsakt, blivit antagen publiceras den i Europeiska unionens officiella tidning, EUT som finns på alla 24 officiella språk som pratas inom EU. Europeiska unionens officiella tidning -
    Om oss - Senast granskad 2023-06-09
  • SFS 2006:815

    Förordningen om provtagning på djur, med mera SFS 2006:815 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste
    Provtagning och analys - Senast granskad 2023-06-08
  • SFS 2006:806

    Lagen om provtagning på djur, m.m. SFS 2006:806 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar
    Provtagning och analys - Senast granskad 2023-06-08
  • SFS 2009:1426

    Förordning med instruktion för Livsmedelsverket SFS 2009:1426 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste
    Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2023-06-08
  • SFS 2013:1059

    Förordning om kontroll av ekologisk produktion SFS 2013:1059 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste
    Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2023-06-08
  • SFS 2011:1494

    Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet SFS 2011:1494 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av
    Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2023-06-08
  • SFS 2014:786

    Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen SFS 2006:804 SFS 2014:786 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan
    Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2023-06-08
  • SFS 2006:1166

    Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel SFS 2006:1166 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste
    Avgifter - Senast granskad 2023-06-08
  • SFS 2006:813

    Livsmedelsförordningen SFS 2006:813 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att
    Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2023-06-08
  • Tilläggsmärkning av fiskprodukter, tång och alger

    Här hittar du information om hur företag måste tilläggsmärka fiskprodukter, tång och alger. Så ska fisk, tång och alger tilläggsmärkas Företag som säljer fiskerivaror i detaljhandel måste ge
    Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-06-08
  • Handelsbeteckningar för fisk- och vattenbruksprodukter

    Här hittar du en lista på handelsbeteckningar för fisk- och vattenbruksprodukter. Här finns också information om området. Så ska fisk- och vattenbruksprodukter märkas med handelsbeteckning Företag
    Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-06-08
  • Ändringar i förordning (EU) 2019/1793 om import av vegetabiliska livsmedel från och med den 27 juni 2023

    Nyhet livsmedelsimport: Ändringar i förordning (EU) 2019/1793 om import av vegetabiliska livsmedel från och med den 27 juni 2023 Förordning (EU) 2019/1793 innehåller listor över de vegetabiliska
    Senast granskad 2023-06-08
  • Hampaprodukter

    Hampaprodukter kommer från växten Cannabis sativa. De kan finnas som ingredienser i kosttillskott, drycker, te, godis med mera. Den mest omdiskuterade ingrediensen är CBD-olja, ett nytt livsmedel som
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-06-08
  • Ändring av EG-förordning 1925/2006 Om vitaminer och mineralämnen i livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2023/1065

    Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 vad gäller nikotinamidribosidklorid som tillsätts i livsmedel Kommissionens förordning (EU
    Lagstiftning - Senast granskad 2023-06-08
  • EG-förordning 1925/2006

    Tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 (konsoliderad
    Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2023-06-08