Söksida

Sökresultat

Du sökte på "måltider i sjukvården" i kategori Offentlig kontroll hittade 33 träffar

 • LIVSFS 2009:4

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-17
 • LIVSFS 2011:6

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-02-19
 • LIVSFS 2018:1 konsoliderad

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2018-01-11
 • LIVSFS 2005:7

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-02-12
 • LIVSFS 2005:7

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-30
 • LIVSFS-2005-21-kons-2021-11.pdf

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2021-12-03
 • LIVSFS 2005:21 konsolidering

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-12-01
 • LIVSFS 2018:1

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2018-01-11
 • LIVSFS 2009:15

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-17
 • LIVSFS 2022:13 konsolidering

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-12-09
 • LIVSFS 2005:21

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2015-03-25
 • LIVSFS 2022:8

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-12-01
 • LIVSFS 2022:10

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-12-01
 • LIVSFS 2016:12

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2016-06-16
 • LIVSFS 2005:21

  Offentlig kontroll av livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2005:21 med ändringar till och med LIVSFS 2021:11 (gäller till och med 31 december
  Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-12-08
 • SFS 2021:176

  Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter SFS 2021:176 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan
  Avgifter - Senast granskad 2022-02-25
 • LIVSFS 2022:13

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2022-12-09
 • LIVSFS-2021-11_web_t.pdf

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2021-12-03
 • LIVSFS 2021:9

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2021-06-30
 • EU-förordning 2021/1756

  Om ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung som exporteras från tredjeländer till unionen i syfte att säkerställa efterlevnad av
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-10-12