Söksida

Sökresultat

Du sökte på "måltider i sjukvården" i kategori Läkemedelsrester hittade 2 träffar

  • EU-beslut 2011/163

    Godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens genomförandebeslut 2011/163/EU (
    Sida - Läkemedelsrester - Senast granskad 2022-03-09
  • EU-förordning 37/2010

    Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 (
    Sida - Animaliska livsmedel - Senast granskad 2022-04-25