Söksida

Sökresultat

Du sökte på "måltider i sjukvården" i kategori Lagstiftning hittade 88 träffar

 • LIVSFS 2024:2

  Snus, tuggtobak - Senast granskad 2024-02-28
 • EG-förordning 1333/2008

  Livsmedelstillsatser Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (konsoliderad version) Vi strävar alltid efter att all publicering av
  Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2024-02-23
 • EU-förordning 2021/404

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2024-02-16
 • EG-förordning 396/2005

  Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung Författningen med ändringar införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
  Bekämpningsmedel - Senast granskad 2024-02-16
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2024/579

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-13
 • Rättelse av EU-förordn 2024/344 Om gränsv för bekämpn medelsrester Rättad genom EU-förordn 2024/90095

  Nyhet lagstiftning Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2024/344 av den 22 januari 2024 om ändring och rättelse av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-13
 • Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för nikotin Ändrad genom EU-förordning 2024/451

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för nikotin i eller på vissa produkter Kommissionens förordning (EU
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-13
 • Ändring av LIVSFS 2021:8 Om avgifter för offentlig kontroll Ändrad genom LIVSFS 2024:1

  Nyhet lagstiftning Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-07
 • LIVSFS 2021:8

  Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2021:8 (
  Avgifter - Senast granskad 2024-02-07
 • Föreskrifter i nummerordning 2024

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2024. För mer information se länkar under rubriken "Status" LIVSFS Status Ämne LIVSFS 2024:1 Ändrar LIVSFS 2021:8 Gällande
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-07
 • Föreskrifter i nummerordning 2001

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2001. SLVFS Status Ämne SLVFS 2001:1 Ändrar SLVFS 1996:32 Upphävd genom LIVSFS 2005:24 Slakt av tamboskap och hägnat vilt
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-07
 • Ändring av EG-förordn 396/2005 Om gränsv för bekämpn medelsrester Ändr genom EU-förordn 2024/398

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för haloxifop i eller på vissa produkter Kommissionens förordning (
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-06
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om imp av prod av animal urspr Ändr genom EU-förordning 2024/393 och 452

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 2024/393 - Om ändring av bilagorna II, IV, IX och X till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningarna över tredjeländer, territorier eller zoner
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-06
 • EU-förordning 2019/1871

  Om referensvärden för åtgärder med avseende på otillåtna farmakologiskt aktiva substanser i livsmedel av animaliskt ursprung och om upphävande av beslut 2005/34/EG Grundförfattningen Kommissionens
  Läkemedelsrester - Senast granskad 2024-02-05
 • EU-förordning 2019/627

  Om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
  Animaliska livsmedel - Senast granskad 2024-02-05
 • LIVSFS 2021:8 konsolidering

  Avgifter - Senast granskad 2024-02-05
 • LIVSFS 2024:1

  Avgifter - Senast granskad 2024-02-05
 • Ändrad EG-förordning 396/2005 Gränsv för bekämpn medelsrester Ändrad genom EU-förordning 2024/376

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för indoxakarb i eller på vissa produkter Kommissionens förordning (
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-02
 • Ändring av EG-förordning 1333/2008 Om alkoholhaltiga drycker Ändrad genom EU-förordning 2024/374

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller titeln på livsmedelskategorierna för alkoholhaltiga drycker och användningen av
  Lagstiftning - Senast granskad 2024-02-02
 • LIVSFS 2008:13

  Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2008:13 (konsoliderad version)
  Dricksvatten, naturligt mineralvatten, källvatten - Senast granskad 2024-02-01