Söksida

Sökresultat

Du sökte på "måltider i sjukvården" i kategori Lagstiftning hittade 62 träffar

 • LIVSFS 2012:6

  Snus och tuggtobak Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2012:6 (konsoliderad version) Grundförfattningen LIVSFS 2012:6 Senare ändringar LIVSFS 2013:7
  Snus, tuggtobak - Senast granskad 2023-06-02
 • Ändring av EU-förordning 37/2010 Om klassificering av substansen prazikvantel Ändrad genom EU-förordning 2023/981

  Nyhet lagstiftning Om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller klassificering av substansen prazikvantel med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel Kommissionens
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-05-29
 • EU-förordning 37/2010

  Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 (
  Animaliska livsmedel - Senast granskad 2023-05-29
 • Föreskrifter i nummerordning 2023

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2023. För mer information se länkar under rubriken "Status" LIVSFS Status Ämne LIVSFS 2023:1 Ändrar LIVSFS 2021:8 Gällande
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-05-24
 • LIVSFS 2023:3

  Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:3) Nya föreskrifter om kosttillskott Bakgrund Livsmedelsverket har tagit fram nya
  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2023-05-24
 • LIVSFS 2023:2

  Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll Grundförfattningen Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:2) Nya föreskrifter och allmänna
  Offentlig kontroll - Senast granskad 2023-05-24
 • LIVSFS 2023:3

  Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2023-05-22
 • LIVSFS 2023:2

  Offentlig kontroll - Senast granskad 2023-05-22
 • Rättelse och ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä med flera Ändrad genom EU-förordning 2023/954 och 973

  Nyhet lagstiftning EU-förordning 2023/954 - Om rättelse av bilagorna XIII, XIV och XXII till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-05-22
 • EU-förordning 2021/404

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2023-05-22
 • Ny EU-förordning 2023/915 Om gränsvärden för främmande ämnen i livsmedel

  Nyhet lagstiftning Om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1881/2006 Kommissionens förordning (EU) 2023/915
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-05-12
 • EU-förordning 2023/915

  Om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1881/2006 Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) 2023/915 Vi strävar alltid efter att all
  Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2023-05-12
 • Ändring av EU-förordning 2023/868 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/868

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Chile, Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-05-12
 • Föreskrifter i nummerordning

  Här finns föreskrifter utgivna av livsmedelsverket från år 1995 och fram till nu. En del av dessa har upphört att gälla. Via sökfunktionen får du tillgång till gällande lagstiftning - välj kategori
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-05-02
 • Rättelse till EU-förordning 2023/573 Om import av fjäderfä vad gäller Argentina m fl

  Nyhet lagstiftning Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/573 av den 10 mars 2023 om ändring av bilagorna V, XIV och XV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-04-27
 • Rättelse till EU-förordning 2021/404 Om förteckning gällande import av produkter av animaliskt ursprung

  Nyhet lagstiftning Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-04-27
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/824

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-04-27
 • Rättelse till EU-förordning 2023/334 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester

  Nyhet lagstiftning Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2023/334 av den 2 februari 2023 om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-04-27
 • EG-förordning 396/2005

  Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning
  Bekämpningsmedel - Senast granskad 2023-04-27
 • EU-förordning 2023/731 Flerårigt kontrollprogram (2024-2026) vad gäller gränsvärden för bekämpningsmedelsrester

  Nyhet lagstiftning Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2024, 2025 och 2026 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-04-27