Söksida

Sökresultat

Du sökte på "måltider i sjukvården" i kategori Bekämpningsmedel hittade 2 träffar

  • EG-förordning 396/2005

    Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning
    Bekämpningsmedel - Senast granskad 2023-09-20
  • EU-förordning 2023/731

    Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2024, 2025 och 2026 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för
    Bekämpningsmedel - Senast granskad 2023-04-27