Söksida

Sökresultat

Hittade 1956 träffar på "1998:28"

 • Föreskrifter i nummerordning 1998

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 1998. SLVFS Status Ämne SLVFS 1998:1 Ersätter SLVFS 1997:3 Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-03-16
 • SFS 1998:808

  Miljöbalken SFS 1998:808 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information
  Miljö - Senast granskad 2021-03-22
 • SFS 1998:940

  Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken SFS 1998:940 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att
  Miljö - Senast granskad 2021-03-22
 • SLVFS 1998:8

  Provtagning för kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och produkter från djur Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 1998:8 (konsoliderad
  Läkemedelsrester - Senast granskad 2019-07-01
 • Minnesanteckningar 28 maj 2020.pdf

  Senast granskad 2020-06-29
 • SLVFS 1998:8

  Läkemedelsrester - Senast granskad 2015-02-12
 • SLVFS 1998:38

  Senast granskad 2019-05-14
 • Föreskrifter i nummerordning 2022

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2022. För mer information se länkar under rubriken "Status" LIVSFS Status Ämne LIVSFS 2022:1 Upphäver SLVFS 1998:28 Export,
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-12-22
 • SLVFS 1998:8

  Läkemedelsrester - Senast granskad 2019-05-15
 • SLVFS 1998:21

  Livsmedelshygien - Senast granskad 2019-05-15
 • Föreskrifter i nummerordning 1999

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 1999. SLVFS Status Ämne SLVFS 1999:1 Ändrar SLVFS 1994:59 Upphävd genom SLVFS 1999:21 Import, kontroll av animaliska
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-03-16
 • Föreskrifter i nummerordning 2005

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2005. LIVSFS Status Ämne 2005:28 Ändrar LIVSFS 2003:2 Upphävd genom LIVSFS 2011:7 Material i kontakt med livsmedel 2005:27
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-01-16
 • Föreskrifter i nummerordning 2000

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2000. SLVFS Status Ämne SLVFS 2000:1 Ersätter SLVFS 1999:8 Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter SLVFS
  Lagstiftning - Senast granskad 2022-03-16
 • Slakteriaktiebolaget Björk & Co.

  MP MM - Nummer 5383 - LJUSDAL , GÄVLEBORG
  Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2019-12-16
 • Dag Hjelte AB

  PP - Nummer 2314 - LULEÅ , NORRBOTTEN
  Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2019-12-16
 • Semper Götene

  - Nummer 1055 - , VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
  Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2021-11-15
 • Semper Götene

  - Nummer 1055 - , VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
  Livsmedelsanläggningar - Senast granskad 2021-11-15