Söksida

Sökresultat

Hittade 661 träffar på ""

 • Livsmedel och säkerhetsläget

  Hur påverkar det säkerhetspolitiska läget i Europa livsmedelsförsörjningen i Sverige? Livsmedelsverkets bedömning är att tillgången på livsmedel inklusive dricksvatten är god. Producenter och
  Beredskap - Senast granskad 2023-12-11
 • HR-specialist

  HR-specialist 1053 1061 2023-12-11 2023-12-17 Varför Livsmedelsverket? Intresset för frågor om mat och dricksvatten är idag stort. Frågor kring mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat
 • Nutrition och livsmedel för särskilda näringsändamål - CCNFSDU

  Kommitténs mandat I kommitténs mandat ingår, att på uppdrag av CAC studera specifika nutritionsproblem och ge CAC råd om generella nutritionsfrågor att göra utkast till generella villkor som avser
  Om oss - Senast granskad 2023-12-11
 • IT-projektledare

  IT-projektledare 1051 1059 2023-12-11 2024-01-08 Livsmedelsverket arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt
 • Julbord - att tänka på för säker mat och mindre svinn

  Julen är en av årets största mathögtider. Här påminner vi om några viktiga saker att tänka på för att maten på buffén ska vara säker att äta och för att undvika matsvinn. Vi tipsar även om julbordets
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-11
 • Gravid - Mat att undvika

  Mat att undvika Den mesta maten går bra att äta när man är gravid. Men det är några saker att tänka på. Barnet i magen är till exempel känsligare än du själv för vissa bakterier och för vissa
  Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2023-12-11
 • Utbilda dig och arbeta som officiell assistent på Livsmedelsverket i Hörby

  Utbilda dig och arbeta som officiell assistent på Livsmedelsverket i Hörby 1052 1060 2023-12-11 2023-12-15 Ett samhällsviktigt uppdrag På Livsmedelsverket arbetar vi alla för att maten som säljs
 • Better Training for Safer Food

  BTSF - Better Training for Safer Food Better Training for Safer Food, BTSF, är EU-kommissionens utbildningsprogram för myndigheternas kontrollpersonal inom livsmedelskedjan. BTSF har kurser inom
  Om oss - Senast granskad 2023-12-11
 • Listeria monocytogenes

  Listeria monocytogenes är en bakterie som kan orsaka allvarlig sjukdom hos personer med nedsatt immunförsvar, sköra äldre och gravida. Den kan få fäste i lokaler och på utrustning och på så sätt
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-11
 • L 2023 nr 15 - Listeria i skivade fermenterade korvar och vegetabiliska pålägg samt effekt av konserveringsmedel i ätfärdiga livsmedel

  Denna rapport redovisar och motiverar vad som lett fram till de åtgärder som Livsmedelsverket anser vara nödvändiga för att minska risken att konsumenter blir sjuka av listeria. Denna uppdat...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Oönskade ämnen, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2023
 • Q - Kontaktmaterial – tillverkning, förädling och distribution

  Det här lagstiftningsområdet gäller tillverkning tillverkning, förädling och distribution av kontaktmaterial.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2023-12-08
 • Sjukdomsframkallande Escherichia coli - provtagning

  Lär dig om egenskaper och användningsområde för provtagning och analys av sjukdomsframkallande Escherichia coli.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2023-12-08
 • Frågor och svar om bambu och plast i tallrikar och muggar

  Tallrikar och muggar och liknande som innehåller en blandning av plast och bambu kan vara hälsofarliga. Att blanda materialen plast och bambu i exempelvis tallrikar är inte tillåtet, men varningar
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-08
 • Jämställdhet

  Alla, oavsett kön, ska kunna hitta sitt sätt att äta hälsosamt, säkert och hållbart. All verksamhet i myndigheterna ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. För Livsmedelsverket innebär det
  Om oss - Senast granskad 2023-12-08
 • Hundar och andra husdjur samt ledar- och assistanshundar

  På den här sidan får du veta vad som gäller enligt lagstiftningen för hur husdjur får vistas på livsmedelsanläggningar och hur lagstiftningen ska tolkas när det kommer till ledar- och assistanshundar.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2023-12-08
 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/2755

  Nyhet lagstiftning Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada i förteckningarna över
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-12-08
 • EU-förordning 2021/404

  Om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med
  Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2023-12-08
 • L 2023 nr 14 - Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2021

  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Oönskade ämnen, Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2023