Söksida

Sökresultat

Hittade 2491 träffar på ""

 • EG-förordning 1333/2008

  Livsmedelstillsatser Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (konsoliderad version) Vi strävar alltid efter att all publicering av
  Tillsatser, e-nummer, aromer, enzymer - Senast granskad 2023-12-06
 • Företagande, regler & kontroll

  Vilka regler finns för mig som livsmedelsföretagare? Hur fungerar den offentliga kontrollen? Här hittar du fakta om företagande i livsmedelsbranschen och om kontroll av livsmedel. Ett
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-06
 • Svarsschema_primär_2023-12-05.xsd

  Senast granskad 2023-12-05
 • Vad betyder datummärkningen?

  Mat blir inte farlig efter bäst före-datum om den har förvarats rätt. Ett enkelt sätt att minska svinnet är därför att först titta, lukta och smaka på maten. Våga lita på dina sinnen – om maten
  Matvanor, hälsa och miljö - Senast granskad 2023-12-05
 • Översvämning

  Översvämning - så kan dricksvattnet påverkas Kraftig nederbörd kan leda till översvämningar. Då finns det även risk att vatten från översvämningen läcker in i din brunn. Vid en översvämning kan
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-05
 • Vad betyder datummärkningen?

  Mat blir inte farlig efter bäst före-datum om den har förvarats rätt. Ett enkelt sätt att minska svinnet är därför att först titta, lukta och smaka på maten. Våga lita på dina sinnen – om maten
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-05
 • Ursprungsmärkning

  Vissa livsmedel ska alltid ursprungsmärkas. Det gäller fisk, nötkött, gris, lamm, get, fågel och även honung, frukt, grönsaker med mera. För andra livsmedel ska ursprung bara anges om kunden kan bli
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-05
 • Torka

  Torka - så kan dricksvattnet påverkas Långvarig torka kan påverka dricksvattnet i brunnar och andra mindre dricksvattenanläggningar. Vattentillgången kan minska och kvaliteten på dricksvattnet kan
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-05
 • Skogsbrand

  Skogsbrand - så kan dricksvattnet påverkas Vid en skogsbrand kan ämnen från mark och växlighet som brinner påverka dricksvattnet. Du som fastighetsägare till en brunn eller annan liten
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-05
 • Krisberedskap för liten dricksvattenanläggning

  Krisberedskap för dig med egen dricksvattenanläggning Du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk behöver förbereda dig för krishändelser som påverkar din
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-05
 • Ansök, anmäl eller begär samråd om nya livsmedel

  Här finns information om hur företag kan göra ansökan, anmälan, eller begära samråd om nya livsmedel. Det finns tre olika situationer där du som företagare kan vilja ha en granskning och ett beslut
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-05
 • Anmäl din verksamhet till Livsmedelsverket

  Hanterar ditt företag ekologiska livsmedel? Då kan du behöva anmäla det till Livsmedelsverket. Från och med den 1 januari 2022 ska livsmedelsföretag anmäla sig till Livsmedelsverket innan de släpper
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-05
 • Resultat provtagning av olivolja 2022-2018

  Senast granskad 2023-12-05
 • Ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2023:2 Om offentlig kontroll riskklassning Ändrad genom LIVSFS 2023:9

  Nyhet lagstiftning Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LIVSFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll - LIVSFS 2023:9 Livsmedelsverkets
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-12-05
 • Föreskrifter i nummerordning 2023

  Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2023. För mer information se länkar under rubriken "Status" LIVSFS Status Ämne LIVSFS 2023:1 Ändrar LIVSFS 2021:8 Gällande
  Lagstiftning - Senast granskad 2023-12-05
 • LIVSFS 2023:2

  Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2023:2 (
  Offentlig kontroll - Senast granskad 2023-12-05
 • Nya fyndkoder vid bedömning av rött kött 2024

  Nyheter slakt och vilt: Nya fyndkoder vid bedömning av rött kött 2024 Från och med årsskiftet införs nya fyndkoder för sjukdomsregistrering. De nya fyndkoderna är inte ett nytt sätt att bedöma eller
  Senast granskad 2023-12-05
 • Frågor och svar om kontaktmaterial

  På den här sidan får du svar på de vanligaste frågorna om kontaktmaterial (material avsett att komma i kontakt med mat eller dryck). Vilken lagstiftning reglerar material i kontakt med livsmedel?
  Företagande, regler och kontroll - Senast granskad 2023-12-05
 • Små dricksvattenanläggningar – kommersiella och offentliga

  Här finns information för dig som producerar och tillhandahåller dricksvatten i en mindre kommersiell eller offentlig verksamhet. Det kan till exempel vara ett livsmedelsföretag, en camping eller
  Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2023-12-05