Söksida

Sökresultat

Hittade 3 träffar på ""

Filtrera sökresultatet

 • 2024 - Regeringsuppdrag - Konsekvensanalys av miljöaspekterna i nordiska näringsrekommendationer

  Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen analyserat vilka konsekvenser det kan få att miljöhänsyn, som en extra aspekt utöver hälsoeffekter, har vägts in i de Nordiska näringsrekommenda...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Regeringsuppdrag, Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2024
 • PM 2024 - Revision av den offentliga livsmedelskontrollen 2023

  Den offentliga livsmedelskontrollen ska kontrollera att livsmedelsaktörer uppfyller lagstiftningens krav så att livsmedel är säkra, att konsumenter inte vilseleds och att fri rörlighet av li...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Livsmedelskontroll, Om Livsmedelsverket
  Utgivningsår : 2024
 • PM 2024 - Vatten på dunk

  Detta PM utgör ett vetenskapligt underlag om mikrobiologiska risker vid tillväxt av bakterier i vatten förvarat på dunk under en längre tid. Underlaget har tagits fram på beställning av Enhe...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Dricksvatten, Krisberedskap
  Utgivningsår : 2024