Söksida

Sökresultat

Hittade 113 träffar på ""

Filtrera sökresultatet

 • PM 2022 - Utbildningsportalen 2017-2021

  Denna rapport sammanställer och analyserar data av Livsmedelsverkets utbildningsportal för perioden 2017-2021.  I rapporten redovisas resultat om hur de tillgängliga utbildningar varierade m...
  Publikationstyp : PM
  Ämne : Stöd till företag, Undersökningar
  Utgivningsår : 2022
 • 2024 - Grunder för prioritering och fördelning vid ransonering

  Ransoneringslagen (1978:268) är en av de så kallade fullmaktslagarna. Den träder i kraft om det skulle bli krig i Sverige och får också tillämpas vid andra extraordinära händelser där det fi...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Krisberedskap, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 2024
 • L 2022 nr 12 - Revision av den offentliga livsmedelskontrollen i leden efter primärproduktion 2021

  I Sverige utförs livsmedelskontroll av flera myndigheter. Dessa är Livsmedelsverket, länsstyrelser, kommunala kontrollmyndigheter och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM). Alla myn...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2022
 • L 2022 nr 13 - Undeclared allergens in food - risk assessment guide

  This risk assessment guide offers comprehensive information regarding how the Swedish Food Agency will assess the risk for allergic reactions in a population when the concentration of an und...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Andra språk, Allergi
  Utgivningsår : 2022
 • L 2022 nr 19 - Styrmedel för en hälsosam livsmedelskonsumtion

  Ohälsosamma matvanor är en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död i Sverige. För att förändra matvanorna i rätt riktning behövs åtgärder som ökar förutsättningarna för en håll...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Matvanor, Regeringsuppdrag
  Utgivningsår : 2022
 • S 2023 nr 06 - Kontrollen i livsmedelskedjan

  Sveriges rapport till EU-kommissionen om kontrollen i livsmedelskedjan har sedan 2021 ett nytt format. Det beror på att förordning (EU) nr 2019/723 med en standardiserad förlaga för rapporte...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll, Om Livsmedelsverket
  Utgivningsår : 2023
 • L 2023 nr 12 - Utvärdering av Livsmedelsverkets råd om pyttesmå smakprov till spädbarn

  De flesta föräldrar känner till och använder Livsmedelsverkets råd om pyttesmå smakprov till spädbarn. Det visar en utvärdering som Livsmedelsverket har gjort. Livsmedelsverket har sedan 201...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Barn, Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 1
 • Referensvärden för energi och näringsämnen - En sammanfattning av nordiska näringsrekommendationerna

  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 1
 • Steg för steg i beredskapsarbetet

  Den här steg-för-steg-guiden har vi tagit fram för att vägleda måltidsverksamheter mot en starkare beredskap. Guiden baseras på Beredskapshandbok för offentliga måltider, en skrift som på de...
  Publikationstyp : Handbok/Verktyg
  Ämne : Krisberedskap, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2023
 • Den grönare Matcirkeln

  Matcirkeln har uppdaterats till en grönare version och finns nu att beställa som en affisch! För att vi ska kunna ställa om till ett mer hållbart sätt att leva är det bra att äta mer växtbas...
  Publikationstyp : Affisch
  Ämne : Matvanor, Näringsämnen
  Utgivningsår : 2023
 • Bra mat när du är gravid – lättläst

  Här finns Livsmedelsverkets kostråd för gravida översatta till lättläst svenska. Den är till för personer som av olika anledningar har svårt att läsa vanlig svenska, eller som håller på att ...
  Publikationstyp : Broschyr/Folder
  Ämne : Gravid/ammande, Råd och rekommendationer
  Utgivningsår : 2022
 • L 2023 nr 01 - Mikrobiologisk förskämning av livsmedel – svinn och säkerhet

  Denna riskprofil har tagits fram för att sammanställa vad som kännetecknar olika slags mikrobiell förskämning och vilka typer av förskämning som är karakteristiska för olika livsmedelsgruppe...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2023
 • S 2023 nr 02 - Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

  Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har fått regeringens uppdrag att föreslå nationella mål med indikatorer för arbetet med en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion samt relevanta...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Matvanor, Miljö och matsvinn
  Utgivningsår : 2023
 • L 2022 nr 07 - Bedömning av analysresultat vid fynd av shigatoxin-producerande E. coli (stec) i livsmedel

  Denna rapport utgör ett vetenskapligt underlag för att ta ställning till om Livsmedelsverkets riktlinjer för bedömning av analysresultat vid fynd av stec i livsmedel behöver uppdateras med a...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Smittskydd och hygien, Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2022
 • L 2022 nr 05 - Riskvärdering av bly i dricksvatten

  Syftet med denna riskvärderingen är att ge en bild av vilka risker det finns med att dricka vatten med olika halter av bly.  Denna värdering har betydelse för hur Livsmedelsverket ska agera ...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Dricksvatten, Oönskade ämnen
  Utgivningsår : 2022
 • L 2023 nr 11 – Matsvinn i kommunala äldreboenden

  Detta är Livsmedelsverkets tredje nationella kartläggning av matsvinn från luncher i de kommunala måltidsverksamheterna inom äldreomsorgens särskilda boenden. Sammanlagt 60 kommuner har rapp...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Miljö och matsvinn, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 1
 • L 2023 nr 03 - Matsvinn i hemmet 2022

  Livsmedelsverket har undersökt konsumenternas kännedom, attityd och beteende när det gäller matsvinn och om dessa har förändrats sedan undersökningen genomfördes 2020. Matsvinn är livsmedel ...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Matvanor, Undersökningar
  Utgivningsår : 1
 • Nyckelhålets potential - Utvärdering av Ipsos

  Rapport utifrån en kvalitativ undersökning genom djupintervjuer bland företrädare för dagligvaruhandeln, analys av försäljningsstatistik, samt en sammanställning av tidigare genomförda under...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Märkning
  Utgivningsår : 2023
 • L 2023 nr 04 - Revision av den offentliga livsmedelskontrollen i leden efter primärproduktion 2022

  Alla myndigheter inom EU som utför offentlig livsmedelskontroll ska se till att bli reviderade. Revisionerna kan identifiera brister och bidra till ett bättre resursutnyttjande och en mer ve...
  Publikationstyp : Rapport
  Ämne : Livsmedelskontroll
  Utgivningsår : 2023
 • Vykort - Hitta ditt sätt, 100-pack

  Hitta ditt sätt - att äta grönare, lagom mycket och röra på dig. Vill du ha en bild för digital visning kan du ladda ner den här: Råden på en minut - Hitta ditt sätt (mediaflow.com)
  Publikationstyp : Vykort
  Ämne : Råd och rekommendationer, Offentliga måltider
  Utgivningsår : 2023