Söksida

Sökresultat

Hittade 1 träffar på ""

Filtrera sökresultatet

  • EU-beslut 2020/1729

    Övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier och om upphävande av genomförandebeslut 2013/652/EU Grundförfattningen Kommissionens
    Antibiotikaresistens,AMR - Senast granskad 2023-05-29