Söksida

Hittade 315 i kategori "Kontrollwiki"

 • FAQ - Vanliga frågor om RASFF

  Sveriges kontaktpunkt för RASFF på livsmedelsverket får in frågor i samband med implementeringen av det nationella systemet för snabb varning om icke säkra livsmedel. På denna sida kommer vi under
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-19
 • Kontroll av ekologiska livsmedel

  Den som köper ekologiska livsmedel i en butik ska känna sig säker på att livsmedlen svarar mot de krav som reglerna ställer. Det handlar om redlighet - alltså att ett livsmedel verkligen består av
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-13
 • Verksamhetsstyrning i kontrollen

  Verksamhetsstyrning är nyckeln till att lyckas med uppdraget livsmedelskontroll. Myndigheternas ledning har en viktig roll för att både upprätthålla och utveckla det system för offentliga kontroller
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-12
 • Distansförsäljning - färdigförpackade livsmedel

  Vid distansförsäljning har konsumenten rätt att få tillgång till all obligatorisk information, utom hållbarhetsdatum, innan köpet avslutas. Hur det ska gå till kan du läsa om på denna sida.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-09
 • Information och märkning

  Information och märkning är ett centralt område när det gäller säkra livsmedel. Det handlar också om att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller. Här får du veta vilka regler som gäller
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-05
 • Komplett kostersättning för viktkontroll

  På den här sidan hittar du fakta om komplett kostersättning för viktkontroll, vilka livsmedel som omfattas av begreppet, vilka regler som styr dem, sammansättnings- och märkningskrav och att det
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-02
 • Livsmedel för speciella medicinska ändamål - FSMP

  På den här sidan hittar du fakta om livsmedel för speciella medicinska ändamål – FSMP. Här kan du läsa om vilka livsmedel som omfattas, vilka regler som styr dem, krav på anmälan och sammansättnings-
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-02
 • Modersmjölksersättning och tillskottsnäring

  På den här sidan hittar du fakta om modersmjölksersättning och tillskottsnäring, vilka regler som styr dem, vilket krav på anmälan som finns liksom sammansättnings- och märkningskrav.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-02
 • B - Allmän livsmedelsinformation

  Det här området innehåller krav på allmän livsmedelsinformation som gäller de flesta livsmedel.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-02
 • J - Grundförutsättningar, hygien

  Här kan du läsa om det vi kallar Grundförutsättningar. De omfattar de flesta allmänna hygienkraven och även särskilda hygienkrav för livsmedel av animaliskt ursprung.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-02
 • Viktiga kontaktuppgifter, länkar och dokument

  Om frågor uppstår kan du få många svar via de kontaktuppgifter, sökvägar och dokument du hittar här.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-03-02
 • Hantering av avvikelser

  Den som använder Nyckelhålsmärkningen har ett ansvar att följa reglerna. Myndigheten ska kontrollera att reglerna följs. Om en företagare bryter mot Nyckelhålsreglerna i sin märkning ska det bedömas
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-02-27
 • Kontroll av Nyckelhålet

  Det är frivilligt för företagare att använda Nyckelhålet i märkning och presentation av livsmedel. Om symbolen används måste de regler som gäller följas. Kontroll utförs av ansvarig myndighet, precis
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-02-27
 • Exempel på produkter som inte får Nyckelhålsmärkas

  Nyckelhålsmärkt mat ska göra det enkelt för konsumenter att välja nyttigt. Här kan du läsa om vilka produkter som inte får märkas med Nyckelhålet.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-02-27
 • Grupp 32-33: Dressingar och såser

  Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 32-33.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-02-27
 • Grupp 26-31: Färdigrätter m.m.

  Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 26-31.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-02-27
 • Grupp 25: Vegetabiliska produkter

  Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 25.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-02-27
 • Grupp 23-24: Kött och köttprodukter

  Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 23-24.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-02-27
 • Grupp 21-22: Fiskeriprodukter och produkter därav

  Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 21-22.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-02-27
 • Grupp 19-20: Matfett och oljor m.m.

  Här får du veta vad som gäller för Nyckelhålsmärkning av produkter som ingår i livsmedelsgrupp 19-20.
  Kontrollwiki - Uppdaterad 2018-02-27