Söksida

Sökresultat

Hittade 355 träffar på ""

Filtrera sökresultatet

  • Sushi och sashimi - Produktbeskrivning

    Ta del av ett exempel på en produktbeskrivning av sushi och sashimi. Observera att det inte går att kopiera exemplet rakt av. Varje produkt har sina unika frågeställningar.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-07-11
  • Operativt mål 1 - Mikrobiologiska och kemiska faror i dricksvatten

    Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 1 – mikrobiologiska och kemiska faror i faroanalys och beredning av dricksvatten. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-05-02
  • Spårbarhet

    Kravet om spårbarhet för livsmedel gäller för alla livsmedelsföretagare och kan användas både för att spåra osäkra livsmedel och som ett sätt att bekräfta att den information som ges om ett livsmedel
    Kontrollwiki - Senast granskad 2024-03-06
  • Operativt mål 8 - Spårbarhet kött

    Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 8 – spårbarhet kött. Stödet innehåller information om området och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-04-26
  • Operativt mål 17 - Kontroll av kontaktmaterialverksamheter

    Ta del av stödmaterial till operativt mål 17 – kontroll av kontaktmaterialverksamheter som börjar gälla år 2024. Stödet innehåller information och tips på frågeställningar vid kontroll av dessa
    Kontrollwiki - Senast granskad 2024-03-20
  • Valbara produktgrupper för tidigare led och huvudkontor

    Ta del av vilka produktgrupper som kan anges för livsmedelsanläggningar med Tidigare led eller Huvudkontor som huvudsaklig inriktning.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-06-01
  • Valbara aktiviteter för huvudkontor

    Ta del av vilka aktiviteter som kan anges för verksamheter med Huvudkontor som huvudsaklig inriktning.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-05-30
  • Exempel på riskklassning av dricksvattenanläggningar

    Ta del av exempel på hur du kan använda den nya riskklassningsmodellen för att beräkna kontrollfrekvenser för några olika verksamheter inom inriktning Dricksvatten.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-10-02
  • Valbara aktiviteter för slakt- och vilthantering

    Ta del av vilka aktiviteter som kan anges för livsmedelsverksamheter som riskklassas enligt slakt- och vilthanteringsmodellen.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-12-12
  • Exempel på riskklassning av slakt- och vilthantering

    Ta del av exempel på hur du använder den nya riskklassningsmodellen för att beräkna kontrollfrekvenser för olika verksamheter inom slakt- och vilthanteringsmodellen.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-11-27
  • Operativt mål 12 - Kontroll av dem som släpper ut honung på marknaden

    Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 12 - kontroll av aktörer som släpper ut honung på marknaden. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-09-18
  • Operativt mål 11 - Spårbarhet ägg

    Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 11 – spårbarhet ägg. Stödet innehåller information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-12-20
  • Information om åtgärder vid bristande efterlevnad 2024

    Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2024 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-05-30
  • Sveriges kontrollsystem

    På den här sidan kan du läsa mer om hur de olika delarna i Sveriges kontrollsystem för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av livsmedel hänger ihop.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-03-07
  • Samordnade kontrollprojekt

    Livsmedelsverket samordnar kontrollprojekt inom vissa områden som prioriteras i NKPn. Projekten syftar till att verifiera att lagstiftningen följs och att öka kompetensen hos myndigheterna inom ett
    Kontrollwiki - Senast granskad 2024-05-24
  • Kontroll före slakt av ren

    Specifik information om kontroll före slakt av ren finner du på denna sida. Här får du också veta hur dokumentkontroller av Information från livsmedelskedjan (Food chain information, FCI) och
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-08-01
  • Kontroll efter slakt av ren

    Information om besiktningsgång efter slakt, fyndregistrering och beslut om kött hittar du här. Instruktionerna gäller de delar som är specifika för djurslaget ren.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-08-04
  • Hampaprodukter

    Hampaprodukter kommer från växten Cannabis sativa. De kan finnas som ingredienser i kosttillskott, drycker, te, godis med mera. Den mest omdiskuterade ingrediensen är CBD-olja, ett nytt livsmedel som
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-06-08
  • Besiktning av vilt

    Här hittar du information om vilka olika typer av vilt som förekommer i Sverige, på vilka sätt viltet når konsumenten och hur besiktning av vilt ska gå till på godkänd vilthanteringsanläggning.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-12-21
  • Kontroll i samband med slakt av fjäderfä

    På den här sidan hittar du övergripande information om vad som gäller vid slakt av fjäderfä och länkar till andra sidor där det finns mer detaljerad information.
    Kontrollwiki - Senast granskad 2023-04-13