Söksida

Hittade 330 i kategori "Om oss"

 • 151005-09 19e motet CCFFV Mexiko.pdf

  Sida - Om oss - Uppdaterad 2015-11-17
 • 151019-24 34e mötet CCFFP Norge.pdf

  Sida - Om oss - Uppdaterad 2015-11-05
 • 151109-13 47e mötet CCFH USA eng.pdf

  Sida - Om oss - Uppdaterad 2015-11-25
 • Advisory Forum

  Advisory Forum EFSA är förbunden med nationella EU-myndigheter inom livsmedelskedjan via en rådgivande grupp som kallas Advisory Forum. Sveriges representant i Advisory Forum finns på
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-08-27
 • Albina Snacks AB återkallar nötter - aftlatoxin

  Albina Snacks AB återkallar nötter på grund av aflatoxin. Albina Snacks pressmeddelande
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-09-19
 • Allmänna principer - CCGP

  CCGP huvuduppgift är att diskutera och hitta lösningar i frågor som gäller själva Codexsystemet. Ofta behandlas texter som ska införas eller ändras i Codex förfarandehandbok, Codex Procedural Manual,
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-04-27
 • Analysera möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av vildsvinskött

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att analysera möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av vildsvinskött. Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-08-23
 • Analysera vilka åtgärder som krävs för en svensk anmälan till EU-kommissionen om ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att analysera vilka åtgärder som krävs för en svensk anmälan till EU-kommissionen om ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll.
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-08-23
 • Analysmetoder och provtagning - CCMAS

  CCMAS huvuduppgift är att stödja andra Codexkommittéer genom att godkänna analys- och provtagningsmetoder inklusive riktlinjer, det vill säga kriterier, för hur dessa ska arbetas fram. CCMAS
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-06-01
 • Ansök om att bli EU:s referenslaboratorium

  EU-kommissionen utlyser under 2017 möjligheten att ansöka om att bli EU:s referenslaboratorium på flera områden. Just nu finns möjligheten att bli EU:s referenslaboratorium inom området metaller,
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-02-06
 • Antibiotikaresistens - TFAMR

  Fokus för arbetet i TFAMR är att livsmedel i internationell handel som kommer från livsmedelsproducerande djur, inklusive vattenbruk ska vara säkra och inte sprida resistenta bakterier eller bidra
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-12-07
 • Arbeta i livsmedelskontrollen

  Arbeta i livsmedelskontrollen Som anställd på Livsmedelsverket arbetar du med kontroll för kvalitet i livsmedelsproduktionen – för djurens bästa, för konsumenternas hälsa och för att underlätta för
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-10-24
 • Avgiftsmodell för material i kontakt med livsmedel

  Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att föreslå hur kontrollen av material i kontakt med livsmedel kan avgiftsfinansieras. Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-01-16
 • Bakterier jagas i blodiga burgare

  Ogenomstekta hamburgare som inte hanteras rätt kan innehålla bakterier som gör dig sjuk. Därför gör livsmedelskontrollen i år cirka 500 inspektioner för att få en bild av hur bra restauranger och
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2018-06-20
 • Behandling av personuppgifter på Livsmedelsverket

  Livsmedelsverket behandlar uppgifter om privatpersoner och företag. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har. En personuppgift är all
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-04-13
 • Bekämpningsmedelsrester

  Bekämpningsmedelsrester Livsmedelsverkets PEST-API tillhandahåller information från den svenska kontrollen av bekämpningsmedelsrester. Genom ett PEST-API kan allmänhet ta del av de resultat
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-12-15
 • Bekämpningsmedelsrester - CCPR

  CCPR har som sitt huvudsakliga uppdrag att ta fram gränsvärden för rester av bekämpningsmedel efter det att substanserna har utvärderats av FAO och WHO via Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-08-07
 • Bergendahl Food återkallar jordnötter och nötmix - på grund av mögelgift

  Bergendahl Food återkallar jordnötter och nötmix med anledning av förhöjda halter av mögelgiftet aflatoxin i produkterna. Information från Bergendahl Food
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-09-14
 • Better Training for Safer Food

  BTSF - Better Training for Safer Food Better Training for Safer Food, BTSF, är EU-kommissionens utbildningsprogram för myndigheternas kontrollpersonal inom livsmedelskedjan. BTSF har kurser inom
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2018-09-03
 • Brasilianskt kött spåras och stoppas

  Brasilianskt kött spåras och stoppas Livsmedelsverket och flera kommuner jobbar med att spåra och stoppa ett parti nötkött som har importerats från en av de anläggningar som utpekats i den
  Sida - Pressmeddelanden - Uppdaterad 2017-03-30