Söksida

Hittade 456 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Kosttillskott - företagare

  Syftet med kosttillskott är att ge ett komplement av näringsämnen, eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan, till vanlig kost. Kosttillskott kan till exempel bestå av vitaminer
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-19
 • Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat

  Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat Det finns många lagar inom området sprit och alkoholdrycker. Flera olika myndigheter är inblandade i bland annat tillståndsprövning och offentlig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-19
 • Qatar

  Här hittar du de exportintyg till Qatar som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell information Före export till Qatar rekommenderar vi att ni söker information om kraven för er export hos
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-19
 • Allergenmärkning på vin

  Allergener som finns listade under ingredienser i bilaga II i förordning (EU) 1169/2011 ska framgå av märkningen på alkoholhaltiga drycker När det gäller vin innebär det att mjölk och mjölkprodukter
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-19
 • Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar

  Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar De flesta livsmedelsföretag behöver endast registreras hos den så kallade behöriga kontrollmyndigheten innan verksamheten startas. Behörig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-18
 • Export av olika varor

  Här hittar du en sammanställning över olika livsmedel som exporteras med ett särskild intyg som Livsmedelsverket har tagit fram i samråd med ett specifikt land utanför EU. Det finns också exportintyg
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-17
 • Kategori Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta, etc.)

  Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - Kategori köttprodukter Godk. nr Namn Postadress  Ort Namn på registrerad skyddad beteckning 001 Lindells Gårdsslakteri AB Ottravad,
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-17
 • Branschriktlinjer

  Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar
  Sida - Branschriktlinjer - Senast granskad 2018-10-17
 • Produktspecifikationer - Skyddade beteckningar

  Offentliggörande av produktspecifikationer för skyddade beteckningar Produktspecifikationer Värmländskt Skrädmjöl Wrångebäcksost
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-16
 • Grundläggande om dricksvattenföreskrifterna – e-utbildning

  Nu finns en e-utbildning med grundläggande information om tillämpningen av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:10) om dricksvatten samt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-16
 • Uppdaterade branschriktlinjer för hantverksmässig osttillverkning

  De nationella branschriktlinjerna för hantverksmässig osttillverkning som togs fram av Eldrimner 2009 är uppdaterade och bedömda av Livsmedelsverket. De finns nu publicerade på Livsmedelsverkets
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-15
 • Grundläggande om dricksvattenreglerna

  Grundläggande om dricksvattenreglerna E-utbildningen vänder sig till kontrollpersonal (dricksvatteninspektörer), producenter och tillhandahållare av dricksvatten (allt från stora kommunala till små
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-15
 • Skyddade beteckningar

  Inom EU är det möjligt att registrera beteckningar för vissa speciella livsmedel. Beteckningarna heter skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och garanterad traditionell
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-15
 • Glutenfria, laktosfria och andra "fri från"-livsmedel

  På den här sidan hittar du fakta om glutenfria, laktosfria och andra "fri-från"-livsmedel, vilka livsmedel som omfattas, vilka regler som styr dem, vad som gäller för anmälan och eventuella
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-15
 • Klimatanpassning

  Klimatet förändras och ett mer extremt klimat, med bland annat torka, kraftiga regn och fler värmeböljor, ställer livsmedelssektorn inför stora utmaningar. Livsmedelsföretagare behöver därför se över
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-12
 • Schweiz

  Här finns information om handelsavtalet mellan EU-kommissionen och Schweiz. Handelsavtal - Schweiz Avtalen avser att underlätta handeln mellan Schweiz och EU med animaliska produkter genom att
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-11
 • Nya Zeeland

  Här finns information om handelsavtalet mellan EU-kommissionen och Nya Zeeland. Handelsavtal - Nya Zeeland Gränskontroll av animaliska livsmedel från Nya Zeeland har minskade frekvenser av fysisk
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-11
 • Liechtenstein

  Här finns information om handelsavtalet mellan EU-kommissionen och Liechtenstein. Handelsavtal - Liechtenstein Liechenstein är medlem av EFTA och omfattas av EES.  Eftersom Liechtenstein samarbetar
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-11
 • Grönland

  Här finns information om handelsavtalet mellan EU-kommissionen och Grönland. Beslut om framtida förenklade regler vid kontroll av fiskeriprodukter med mera från Grönland I enlighet med Rådets beslut
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-11
 • Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

  EU har ingått avtal med ett antal länder utanför EU för att underlätta handeln. Vissa av avtalen påverkar möjligheten att föra in livsmedel från de aktuella länderna och den offentliga kontrollen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2018-10-11