Söksida

Hittade 504 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Ursprungsmärkning

  Ursprungsmärkning Fisk, kött av nöt, gris, lamm, get och fågel och vissa andra livsmedel som exempelvis honung, frukt och olivolja ska enligt reglerna alltid märkas med ursprung, det vill säga
  Sida - Livsmedel och innehåll - Uppdaterad 2018-01-18
 • Skyddsåtgärder - vegetabiliska livsmedel

  EU-kommissionen beslutar ibland om särskilda skyddsåtgärder för att skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i animaliska eller vegetabiliska livsmedel. Beslut om
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-18
 • Japan

  Här finns information om särskilda krav som Japan ställer för import av livsmedel från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-17
 • Branschriktlinjer

  Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar
  Sida - Branschriktlinjer - Uppdaterad 2018-01-16
 • Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan (NKP)

  Det övergripande målet för den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan, från jord till bord, är att skydda människors och djurs hälsa och värna om konsumenternas intressen. Det omfattar att vi som
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-16
 • Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan 2018-2021

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-16
 • Taiwan

  Här finns information om särskilda krav som Taiwan ställer vid import av livsmedel från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-15
 • Listan över saluförbud av frukt och grönt - information

  Listan över frukt och grönt med restriktioner för försäljning är en sammanställning över varor från vissa leverantörer och/eller odlare som inte får säljas utan Livsmedelsverkets medgivande. Listan
  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2018-01-15
 • Bekämpningsmedelsrester - kontroll

  Kontroll av bekämpningsmedelsrester Bekämpningsmedel är medel som används för att skydda växter och växtprodukter mot skadedjur, ogräs och mögel inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdbruk. Det kan
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-15
 • Svenska produkter som har registrerats som garanterade nationella specialiteter (GTS)

  Svenska produkter som har registrerats som garanterade traditionella specialiteter (GTS) Följande svenska produkter har registrerats som garanterade traditionella specialiteter (GTS): Falukorv
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-12
 • Tillsatser

  Livsmedelstillsatser är ämnen som tillförs livsmedel för ett tekniskt ändamål och normalt inte konsumeras som livsmedel i sig. Exempel på tillsatser är ämnen som: ökar hållbarheten -
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-12
 • Livsmedelsfusk

  Arbetet för att upptäcka och motverka livsmedelsfusk Livsmedelsfusk – internationellt benämnt food fraud - är att en företagare medvetet bryter mot livsmedelslagstiftningen. Det innebär att man som
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-12
 • EU:s kontroll

  EU:s kontroll av svensk livsmedelskontroll EU-kommissionen, GD hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE), gör revisioner av Sveriges kontroll i livsmedelskedjan. Revisionerna gäller
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-11
 • Övriga avgifter

  Extra offentlig kontroll Utöver årligt avgiftsbeslut kan Livsmedelsverket ta ut avgift för extra offentlig kontroll om det finns brister i verksamheten. Regler om när kontrollmyndigheten kan debitera
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-10
 • Årliga avgiftsbeslut

  Årlig kontrollavgift Livsmedelsföretagare ska enligt 3 kap. 1 § LIVSFS 2006:21 betala årlig kontrollavgift. Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar  Årligt avgiftsbeslut Slakteri-
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-10
 • Avgifter

  Kostnaderna för livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter. Livsmedelskontrollen omfattar alla företag i livsmedelskedjan, från primärproduktionen och alla led fram till att livsmedlen säljs eller
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-10
 • Sydkorea

  Sydkorea Här finns information om särskilda krav som Sydkorea ställer för import av livsmedel från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de intyg som ska användas vid export.  Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-10
 • Centralt utfärdade exportintyg

  Här finns information om intyg utfärdade av Livsmedelsverket som kan beställas av anläggningar med tillsyn av Livsmedelsverket. Intyg för köttanläggningar ingår inte här. Företag med tillsyn av annan
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-09
 • Produktion av livsmedel

  Livsmedelslagstiftningen syfte är att skydda konsumenterna och att säkerställa att de får information om maten. Det finns både grundläggande lagstiftning som gäller för alla livsmedel, och mer
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-09
 • Import, export och handel inom EU

  Livsmedelsverket kontrollerar importen av animaliska livsmedel från länder utanför EU. Vissa vegetabiliska livsmedel kontrolleras också. Vid handel inom EU ger Livsmedelsverket främst råd till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-01-09