Söksida

Hittade 396 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Livsmedelsverkets egna exportintyg

  Här finns information om intyg utfärdade av Livsmedelsverket som kan beställas av anläggningar med tillsyn av Livsmedelsverket. Intyg för köttanläggningar ingår inte här. Företag med tillsyn av annan
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-20
 • Singapore

  Här finns information om särskilda krav som Singapore ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-19
 • Branschriktlinjer

  Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar
  Sida - Branschriktlinjer - Uppdaterad 2018-04-19
 • Importguiden

  Planera din importsatsning med Importguiden Att förbereda en importsatsning väl ökar förutsättningarna för att den ska lyckas. Importguiden, ett webbverktyg för livsmedelsimport, är utvecklat för
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-18
 • Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan (NKP)

  Det övergripande målet för den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan, från jord till bord, är att skydda människors och djurs hälsa och värna om konsumenternas intressen. Det omfattar att vi som
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-17
 • Uppdaterade branschriktlinjer för säker mat i samlingslokaler

  Säker mat i samlingslokaler - uppdaterade branschriktlinjer De nationella branschriktlinjerna för säker mat i samlingslokaler har reviderats. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och de
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-17
 • Tjänstedirektivet

  Tjänstedirektivet anger vilka regler och villkor som ska gälla för företagare som vill etablera sig eller utföra tillfälliga tjänster på EU:s inre marknad. För att underlätta fri rörlighet i hela EU/
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-17
 • Hong Kong

  Här finns information om särskilda krav som Hong Kong ställer vid import av livsmedel från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-16
 • Saudiarabien

  Här finns information om särskilda krav som Saudiarabien ställer för import från Sverige och övriga EU-länder. Kontaktuppgifter Företag som är intresserade av export till Saudiarabien kan kontakta
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-12
 • Sydkorea

  Sydkorea Här finns information om särskilda krav som Sydkorea ställer för import av livsmedel från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de intyg som ska användas vid export.  Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-12
 • Upphävande av beslut - Morötter från Italien

  Upphävande av beslut - Morötter från Italien Livsmedelsverket har efter genomförda undersökningar av ett tillräckligt antal partier eller på annat sätt, bedömt att det inte längre föreligger någon
  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2018-04-11
 • Malaysia

  Här finns information om särskilda krav som Malaysia ställer för import från Sverige. Generell information Myndigheten Department of Veterinary Services (DVS) ansvarar för import av animaliska
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-11
 • Ukraina

  Här finns information om särskilda krav som Ukraina ställer för import från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-11
 • Brasilien

  Här finns information om särskilda krav som Brasilien ställer för import från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Export av animaliska
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-11
 • Svenska produkter som har registrerats som skyddade geografiska beteckningar (SGB)

  Följande svenska produkter har registrerats som skyddade geografiska beteckningar (SGB): Bruna bönor från Öland Registrerad som SGB i Kommissionens förodning (EG) nr 985/2010 av den 3 november 2010
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-11
 • Nya regler för import av ekologiska livsmedel

  För att kunna importera ekologiska livsmedel från länder utanför EU och sälja dem som ekologiska efter den 19 oktober 2017 måste importören ha registrerat sig i Traces NT (New technology).
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-10
 • Kontroll av livsmedel

  Kontroll av livsmedel Livsmedelsverket övervakar att maten på den svenska marknaden är säker. I det arbetet ingår vissa nationella provtagningsprogram. I programmen kontrolleras livsmedel när det
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-09
 • Morötter från Italien

  Morötter från Italien Nytt beslut om uppföljande provtagning av morötter från Italien har publicerats i Listan över saluförbud av livsmedel. För mer information se bifogad länk Morötter från Italien
  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2018-04-06
 • Land
  Italien

  Supplier
  Schiavone Group srl Palagiano (TA)
  Valid from
  2018-04-06

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2018-04-06
 • Information till små företag

  Information till små livsmedelsföretag På denna sida finns information och broschyrer som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag. Information som vänder sig
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-04-05