Söksida

Hittade 406 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • 168 - Stigfjorden inre

  Havsområde - Uppdaterad 2018-07-18
 • Efter listeriautbrottet: Frysta blancherade grönsaker ska betraktas som ätfärdiga

  Efter listeriautbrottet: Frysta blancherade grönsaker ska betraktas som ätfärdiga Det var fryst majs och blandningar med fryst majs som orsakade det utbrott av Listeria monotygenes i fem EU-länder
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-07-18
 • USA

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till USA. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas  lokalt på exportanläggningen. Generellt för att
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-07-12
 • Anmälningskrav för "fri från"-livsmedel

  Nu införs ett nationellt krav att "fri från"-livsmedel ska anmälas till Livsmedelsverket. I samband med att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013(FSG-förordningen) upphävde
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-07-12
 • Kontroller vid slakt

  Kontroller vid slakt Livsmedelsverkets officiella veterinärer och officiella assistenter utför särskilda kontroller i samband med slakt. Kontrollerna omfattar besiktning av det levande djuret före
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-07-09
 • Förstärkt kontroll enligt förordning 669/2009

  EU-kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (med ändringar) om importkontroll av vegetabiliska livsmedel ställer krav på kontroll vid import av vissa vegetabiliska livsmedel från vissa länder
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-07-04
 • Aktuellt

  Här hittar du den senaste informationen om import och export till länder utanför EU samt om handel inom EU. 2018-06-19 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 Bilaga I till
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-07-04
 • Skyddsåtgärder - vegetabiliska livsmedel

  EU-kommissionen beslutar ibland om särskilda skyddsåtgärder för att skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i animaliska eller vegetabiliska livsmedel. Beslut om
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-07-04
 • Australien

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Australien. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-29
 • Vägledningar

  Följande vägledningar finns numera i Kontrollwikin och listas alltså inte nedan i pdf format. Kontrollwiki är Livsmedelsverkets nya webbaserade verktyg för livsmedelskontroll.   Vägledningen om
  Sida - Vägledningar - Uppdaterad 2018-06-28
 • Sydkorea

  Sydkorea Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Sydkorea. Längst ner på sidan hittar du de intyg som ska användas vid export.  Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-27
 • 42 konkreta åtgärder för minskat matsvinn i Sverige

  Matsvinn är ett stort problem, för Sverige, såväl som globalt. Miljön påverkas och matsvinnet innebär stora ekonomiska förluster för både enskilda och samhället. Nu finns handlingsplanen "Fler gör
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-25
 • EU:s kontroll

  EU:s kontroll av svensk livsmedelskontroll EU-kommissionen, GD hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE), gör revisioner av Sveriges kontroll i livsmedelskedjan. Revisionerna gäller
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-21
 • Japan

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Japan. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generell information
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-20
 • Salmonellakontroll

  Här finns information om salmonellaregler för handel med animaliska livsmedel inom EU. Regler Salmonellareglerna för handel med animaliska livsmedel inom EU finns i Livsmedelsverkets föreskrifter (
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-20
 • E-handel

  E-handel med livsmedel För dig som säljer livsmedel via ett e-handelsföretag gäller i stort sett samma livsmedelslagstiftning som när du säljer varor i en vanlig butik, på ett café eller en
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-19
 • Kontroll av livsmedelsföretag

  Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill tillhandahålla livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Det är alltså det företag eller den
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-12
 • Anmälan till kontrollorgan vid distanshandel

  Livsmedelsverket har tidigare informerat om att distanshandel av ekologiska livsmedel kräver anmälan till ett kontrollorgan. (Nyhet publicerad 2017-12-21/Ändrad 20180207) Nu har Livsmedelsverket
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-08
 • Argentina

  Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Argentina. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen. Generellt Export
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2018-06-08
 • Land
  Iran

  Supplier
  Ferdows Nab Co
  Valid from
  2018-06-07

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2018-06-07