Söksida

Sökresultat

Hittade 2 träffar på ""

  • EU-förordning 251/2014

    Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 Författningen
    Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2024-04-09
  • EU-förordning 2019/33

    Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom
    Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2023-12-21