Söksida

Sökresultat

Hittade 2 träffar på ""

  • EU-förordning 2023/915

    Om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1881/2006 Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) 2023/915 Vi strävar alltid efter att all
    Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2023-05-12
  • EG-förordning 333/2007

    Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och polycykliska aromatiska kolväten i livsmedel Författningen med senaste
    Provtagning och analys - Senast granskad 2023-01-11