Söksida

Sökresultat

Hittade 2 träffar på ""

  • EU-förordning 2019/1871

    Om referensvärden för åtgärder med avseende på otillåtna farmakologiskt aktiva substanser i livsmedel av animaliskt ursprung och om upphävande av beslut 2005/34/EG Grundförfattningen Kommissionens
    Läkemedelsrester - Senast granskad 2024-02-05
  • EU-förordning 37/2010

    Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel Författningen med ändringar införda Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 (konsoliderad
    Animaliska livsmedel - Senast granskad 2024-03-27