Söksida

Hittade 800 i kategori "Lagstiftning"

 • EG-förordning 1235/2008

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Ändringar med
  Sida - Ekologiska livsmedel - Uppdaterad 2017-11-13
 • EU-förordning 2015/8

  Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) 2015/8 Kort information om
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-07
 • EU-förordning 379/2012

  Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 379/2012 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-07
 • EU-förordning 378/2012

  Icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 378/2012 Mer information Nedan finns länk till
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-07
 • EU-förordning 1171/2011

  Icke-godkännande av visa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 1171/2011 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-07
 • EU-förordning 1160/2011

  Godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk Kommissionens förordning (EU) nr 1160/2011 Mer information Nedan finns länk till ett
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EU-förordning 432/2011

  Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 432/2011 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EU-förordning 1162/2010

  Icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 1162/2010 Mer information Nedan finns länk till
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EU-förordning 1161/2010

  Icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 1161/2010 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EU-förordning 958/2010

  Icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 958/2010 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EU-förordning 957/2010

  Godkännande resp icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 957/2010 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EU-förordning 383/2010

  Icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 383/2010 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EU-förordning 382/2010

  Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 382/2010 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EU-förordning 375/2010

  Icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 375/2010 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EG-förordning 1168/2009

  Icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EG) nr 1168/2009 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-03
 • Ändring av EG-förordning 2074/2005. Vad gäller metoden för detektion av paralytiskt skaldjursgift (PSP). Ändrad genom EU-förordning 2017/1980

  Om ändring av bilaga III till förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller metoden för detektion av paralytiskt skaldjursgift (PSP) Kommissionens förordning (EU) 2017/1980
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EG-förordning 2074/2005

  Tillämpningsåtgärder för vissa produkter förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförande av offentlig kontroll (EG) nr 854/2004 och 882/2004. Undantag från (EG) nr 852/2004. Ändring av (EG) nr 853/
  Sida - Offentlig kontroll - Uppdaterad 2017-11-03
 • Ändring av EG-förordning 853/2004. Hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung. Ändrad genom EU-förordning 2017/1981

  Om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller temperaturförhållanden under transport av kött Kommissionens förordning (EU) 2017/1981
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2017-11-03
 • EG-förordning 853/2004

  Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i en
  Sida - Livsmedelshygien - Uppdaterad 2017-11-03
 • Ändring av EG-förordning 854/2004. Om offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung. Ändrad genom EU-förordning 2017/1979

  Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2017-11-02