Söksida

Hittade 14 i kategori "Lagstiftning"

 • EU-förordning 2017/2158

  Om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel Kommissionens förordning (EU) 2017/2158
  Sida - Främmande ämnen/oönskade ämnen - Uppdaterad 2017-11-23
 • EU-förordning 2015/8

  Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) 2015/8 Kort information om
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-07
 • EG-förordning 1235/2008

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Ändringar med
  Sida - Ekologiska livsmedel - Uppdaterad 2017-11-13
 • EU-beslut 2014/709

  EU-beslut 2014/709 Djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU Kommissionens genomförandebeslut (2014/709/EU)
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-11-22
 • EU-förordning 1171/2011

  Icke-godkännande av visa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 1171/2011 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-07
 • EG-förordning 589/2008

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Uppdaterad 2017-11-23
 • SLVFS 2001:30

  Dricksvatten Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS 2001:30  (ursprungsutgåva) Senaste ändringen är ett omtryck, det vill säga en föreskrift som innehåller alla bestämmelser LIVSFS 2017:2 Vid hänvisning
  Sida - Dricksvatten, naturligt mineralvatten, källvatten - Uppdaterad 2017-11-20
 • EU-förordning 2016/6

  Om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 322/
  Sida - Export, import och handel inom EU - Uppdaterad 2017-11-20
 • EU-förordning 379/2012

  Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 379/2012 Mer information Nedan
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-07
 • EU-förordning 378/2012

  Icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Kommissionens förordning (EU) nr 378/2012 Mer information Nedan finns länk till
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Uppdaterad 2017-11-07
 • Ändring av EU-beslut 2014/709. Om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater. Ändrad genom EU-beslut 2017/2166

  Om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2166
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2017-11-22
 • Ändring av EU-förordning 2016/6. Om import av livsmedel efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima. Ändrad genom EU-förordning 2017/2058

  Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/6 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2017-11-20
 • Ändring av EG-förordning 589/2008. Om handelsnormer för ägg. Ändrad genom EU-förordning 2017/2168

  Om ändring av förordning (EG) nr 589/2008 vad gäller handelsnormerna för ägg från utehöns när hönsens tillträde till en rastgård utomhus begränsas Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2168
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2017-11-23
 • EU-förordning 2017/2158. Om akrylamid i livsmedel

  Om fastställande av förebyggande och reducerande åtgärder och av åtgärdsnivåer för att minska förekomsten av akrylamid i livsmedel Kommissionens förordning (EU) 2017/2158
  Sida - Lagstiftning - Uppdaterad 2017-11-23